7 นิสัยที่ทำให้ชีวิตไม่ร่ำร ว ย แม้มีเงินเดือนเยอะ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้เงินที่ทำให้ชีวิตยังคงลำบาก กับบทความ 7 นิสัยที่ทำให้ชีวิตไม่ร่ำร ว ย แม้มีเงินเดือนเยอะ ไปดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้าง

1 มีห นี้ แต่ละเลย ไม่รีบใช้

มีเงินเดือนเยอะแต่ไม่ใช้ห นี้ เคยสังเกตใบเสร็จรั บเงิน ค่างวด ผ่อนบ้าน บ้างหรือไม่ ว่า ค่าด อ ก เบี้ยมันแพงกว่าเงินต้น แทนที่คุณมีเงินจะเอาไปโปะให้มันจบ ๆ ไปซะ แ ต่ คุ ณก็ปล่อย ละเลย ให้ดอ กเบี้ยมันเกิดขึ้น มาก เผลอๆ มากกว่าเงินต้นด้วยซ้ำ ถ้าคุณมีเงินเมื่อไหร่ ให้เอาไปจ่ายห นี้ ที่ดอ ก เบี้ยสูงสุดก่อนเสมอ ปิดให้เร็วที่สุด แม้ว่าจะมีโอกาส ให้คุณผ่อนได้นานก็ต าม

2 อัพเกรดอุปกรณ์ รอบกายอยู่เรื่อยๆ

ทุกคนล้วน ต้องการความทันสมัย และต ามแฟชั่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผม มือถือ รถยนต์ ของใช้แล้วสิ่งของเหล่านี้ต้องใช้เงิน บางคนก็ครึ่งนึงของเงินเดือน บ า ง ค น ก็ เกือบทั้งหมดของเงินเดือนถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ ทำงานสิบปีก็ไม่ร ว ย ร ายได้มากแค่ไหนก็ไม่พอ

3 เงินเดือนเพิ่ม ก็หาภาระมาใส่ตัวเพิ่ม

สไตล์การใช้ชีวิต เสื้อผ้าหน้าผม ของใช้ต่างๆ ก็อย ากได้ใหม่อย ากได้ของแบรนด์ เนม ที่มีทำให้คนอื่น มองแล้วรู้ว่าเราหรู ใช้ของแพง บางครั้งสิ้นปีโบนัสออ ก มีการ ปรับเงิ นเดือน ก็เอาเงินนั้นๆ ไปด าวน์รถคันที่แพงมากขึ้นเพื่อให้คนอื่น ๆ รับรู้ว่า ชีวิตของเราดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีกิน มีใช้

4 คิดว่าวันนี้ ยังไม่ต้องรีบออมเงิน

คน มีเงินเดือนสูง ส่วน มากนั้น มักไม่ได้มองในเรื่องของการออมเงิน เ พ ร า ะคิดว่า ยังไงตัวเองก็มีใช้แต่นั่น มันคือความคิดที่ผิดคุณควรเริ่มออมเงิน เผื่อไว้ใช้ในย าม จำเป็นและวางแผนเผื่อช่วงชีวิตในวัยเกษียณ จะได้ไม่สร้างภาระให้กับลูกหลาน ของคุณเอง

5 ไม่เคยจดบันทึก เรื่องการใช้

เราทุกๆคน แทบจะไม่เคยรู้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ หมดเงินไปกับอะไรเ พ ร า ะไม่ เคยได้จดบันทึก รายรับรายจ่าย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทุกคน โดยเฉ พ า ะ มนุษย์เงินเดือน ทำให้เราสามารถรู้ว่า เราได้เงิน มาและเราใช้ไปแค่ไหน มีเงินเก็บ เ ห ลื อเท่าไหร่ มันจะช่วยให้เรารู้จักการวางแผน การออมเงิน ของเราในอนาคต ด้ ว ย ห ล า ย ๆ คน ไม่สนใจในเรื่องนี้ จึงทำให้ไม่มีเงินเก็บ สุดท้าย ‘ได้แต่ถาม ตั ว เองว่า เงินไปไหนหมด’ และก็ตอบไม่ได้ แล้วจะประหยัดตรงไหนดี ก็ตอบ ไม่ได้อีกเช่นเคย

6 ไม่เคยกล่าว ถึงอนาคต

เมื่อเจอปัญหาเยอะๆ บางคนกลับปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยนี่แหละคือ หนทางแห่งความห ายนะ มันจะติดเป็นนิสัยไปจนถึงเรื่องการเงินในบางครั้ง เรา รู้ สึ ก ว่าอย ากได้ของสิ่งนี้ เราก็ซื้ อ เ พ ร า ะเราต้องการ แต่ลืมคิดไปว่าสถานะ การเงินตอนนั้นเป็นยังไง เมื่อในอนาคตไม่มีเงินจะอยู่ยังไงเราไม่มีทางรู้ได้เลย ว่า ร ายได้ของคุณในอนาคตนั้น จะดีหรือจะร่ วงลงเห ว

7 แยกไม่ออ กว่าอะไรจำเป็น ไม่จำเป็น แค่ต้องการเท่านั้น ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน

ค วามอย ากได้อย ากมีสิ่งของแพง ๆ เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำแต่ก็ไม่สามารถแยก ได้ว่าเป็นความอย ากหรือเป็นความจำเป็นเช่นว่า การเปลี่ยนโทรศัพท์ เมื่อมีมือถือ รุ่นใหม่ออ กมาก็คิดแค่ว่าจะต้องเปลี่ยน เพื่อความเท่ ทันสมัย มันเป็นการอวดอ้าง โ ด ย ที่ไม่จำเป็น เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกร ร ม กันตั้งตอนนี้เลย และหัน มาเก็บเงิน ให้มากขึ้น เพื่ออนาคตเพื่อครอบครัว และเพื่อตัวเราเอง

ที่มา kha-yam