7 นิสัยผู้หญิงรักเดียวใจเดียว รักคุณคนเดียว ใครเจอโชคดีมาก

บางทีความรักเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอ กนะ แค่ขอเป็นความรักที่มีแค่เรา เป็นรักเดียวใจเดียวก็พอ เพราะไม่อย ากที่จะใช้ความรักร่วมกันกับใคร การรักเดียวใจเดียวนั้นเป็นสิ่งที่คนรักกันควรที่จะ

ทำให้กัน ทั้งๆที่มันก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนรักกัน ควรที่จะทำกัน แต่กล า ยเป็นว่าใครหล า ยๆคนกลับทำไม่ได้ ชอบไปมีคนอื่น แล้วก็นอ กใจ ทำให้ความรักต้องมีปัญหา แทนที่จะรักเดียวใจเดียว แบบนี้มันดีกว่ากันเยอะ

เพราะไม่ต้องมาคอยทำร้ า ยความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นชีวิตรักที่สงบสุขที่สุดแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะรักใคร แต่ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่เขา ก็อ ย่ าเข้าไปในชีวิตใครเลยนะ เพราะนั่น มันบ่งบอ กว่า คุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือคิดที่จะรักใคร อ ย่ าเอาความ เห็นแก่ตัวของตัวเอง มาทำร้ า ยความรู้สึกของคนที่รักคุณเลย

ทุกวันนี้มองหน้ากัน มันไม่รู้ใจแล้ว และสำหรับหนุ่มๆ คนใด ไม่รู้ว่าสาวๆ ที่คุณคบอยู่ด้วยนั้นเขามีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่ เราควรคบต่อไปมั้ย เพร าะบางที ความเห็นในหล า ยๆ เรื่องที่ไม่ตรงกัน มันก็มีอยู่บ้ า ง7 ลักษณะเช็ คง่ายๆ ครับว่าคนที่คุณคบอยู่ เขาเหมาะที่เราควรคบไว้ให้นานแสนนานไหม หรือควรปล่อย ให้เขาไป

1. เขาจะติดต่ อ คุณตลอ ด

แม้จะไม่ว่างอ ย่ างไร ก็จะคอยถามไถ่เรื่อยๆ เพราะเขาไม่อย ากให้คุณเหงา ไม่อย ากไกลไปจากคุณ

2. เขาจะเป็นห่วงคุณเสมอ

ไม่ว่า คุณจะอยู่แห่งหนตำบลใด เป็นอะไร กับใคร เธอจะคอยเช็ คตลอ ดเวลา เพราะว่าเป็นห่วงคุณจนพวกคุณมองเขาเป็นคนน่ารำค าญ ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นห่วงไง คนที่ถูกเป็ นห่วงไม่เข้าใจความรู้สึกหรอ ก

3.ติดเร ท นิด

เพราะถ้าเขามีอะไ ร กับคุณเขา จะรักคุณมากขึ้น และจะไม่ยอ มเลิกกับคุณ เพราะรักคุณมาก

4. เขาจะบอ กคุณเสมอ หากเขาจะไปไหน กลับเมื่อไหร่

ที่เป็นแบบนี้เพราะ เขารู้ไงว่าคุณเป็นห่วงเขามาก ก็เลยต้องบอ กไงจะได้คล า ยกังวลไปได้บ้ า ง เพราะมันดีกว่าการไปไหน มาไหน ไม่ยอมบอ ก คนที่เขาเป็นห่วงคุณบางครั้ง อาจจะมีน้ำต าก็ได้ คุณไม่สงส ารเขาบ้ า งเลยหรือไง

5. เขาจะเป็นคนไม่เจ้ าชู้

และไม่มองผู้ชาย หรือทอมคนอื่น เพราะนอ กจากคุณแล้ว เธอก็จะไม่ชมไม่นำคุณไปเทียบกับผู้ชายคนใด เธอจะจริงใจกับคุณ ให้เกียรติคุณเสมอ

6. จะอยู่ข้างๆ คุณเสมอ ไม่ไปไหน

แม้ว่าในย ามที่คุณท้อ เรียกได้ว่าสุขก็สุขด้วยกัน ทุกก็ทุกด้วยกัน ไม่หวั่นต่ออะไรทั้งนั้น

7.ไม่บอ กเลิก ง่ายหรอ ก

เพราะไม่ว่าจะยังไง เขาจะไม่บอ กเลิก คุณก่อน แม้จะเกิดอะไรขึ้น จะมีเหตุผลเสมอ

ที่มา  khoddeeja