7 ประโยชน์ของการมีทองเก็บไว้

การซื้ อทองเพื่อเก็บเป็นท รั พ ย์สิน ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล สำหรับคนที่ต้องการใช้เป็นเครื่องประดับ และสามารถเก็บเป็นท รั พ ย์สินได้ด้วย ก็เหมาะที่จะซื้ อเป็นทองรูปพรรณ ส่วนใครที่ต้องการซื้ อเพื่อเ ก็ งกำไ รก็เหมาะที่จะซื้ อเป็นทองคำแท่ง

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักซื้ อ ทองคำ เก็บไว้ ไม่แพ้ท รั พ ย์สิน อ ย่ าง บ้าน รถที่ดินอสังหาริมท รั พ ย์ และอื่น ๆ แต่ละคน มีเป้าหมายในการเก็บทอง

แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1. ใช้จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งร า ยจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า ค่อนข้างสูง ประกัน สุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่

ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

2. สำรองการเงิน ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ด ห นั ก มาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดี

หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้ นอ กจากนี้ยัง

มีเรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุ ปัญหาทางด้าน ก ฎ ห ม า ย ที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวน มาก จนส่งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป

หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเงินลดลง เช่น ปัญหาการเมือง อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจประเทศย่ำ แ ย่ ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

3. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสด ย า ก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร

แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้ โ ป ร แ ก ร ม อ อ ม ทอง คือทะยอยซื้ อทองสะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบ อ ย า ก จะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้หนี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

เพื่อให้เกิดร า ยได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่ อ ย า ก กู้เงินสร้างหนี้ ทำให้ ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

5. ใช้ป้องกัน อัตราเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเงินเฟ้อ คือศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้ เงิน มีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่า สินค้ าและบริการต่าง ๆ จะมีร า ค าแพงขึ้น ต้องใช้เงินซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ร า ค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายใน ย า ม เกษียณ

แต่กับ ทองคำ จากสถิติที่ผ่าน มา สามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้ าอื่น ๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูง ร า ค าทองก็สูงไปด้วย

6. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น มรดก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันรับปริญญา

โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อ ย่ าง สร้อยทองแหวนทองกำไลทองจี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเงินอีกทอ ดหนึ่งได้

7. สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความ เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความ เ สี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเงิน มีหล า ยประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงินเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ทั่วโลก

ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินท รั พ ย์อื่น ๆ เช่น หุ้น ต ร า ส า ร หนี้ พันธบัตร ที่หากเกิด วิ ก ฤ ต สินท รั พ ย์ที่ลงทุนตัวใดตัวหนึ่งข า ดทุน จะได้มี ทองคำ เอาไว้เป็นหลักประกัน

เนื่องจาก ร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้ าอื่น ๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูง ร า ค าทองก็ยิ่งสูง ดังนั้น อ ย่ างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ ทองคำ ยังเป็นที่นิยม คือ ความต้องการใช้ทองคำในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการลงทุน ที่นักลงทุนร า ยใหญ่ร า ยย่อยหัน มาถือครองทองคำกัน มากขึ้นเพื่อป้องกันความ เ สี่ ย ง ของค่าเงิน และ ร า ค าทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอ ย่ างต่อเนื่องต ามความต้องการ Demand

ซึ่ง ไม่ใช่แค่ ทองรูปพรรณ เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อ ทองแท่ง เก็บไว้ เพราะมีส่วนต่างของ ร า ค าขายออ ก และ ร า ค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่าบล็อคค่ากำเหน็จ อ ย่ างที่เรา ๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดย ทองแท่ง จะซื้ อถูก ข า ยแพง กว่ามาก แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ที่มา  sabailey