7 วิถีสอนลูกแบบคนจีน ทำให้มีกิน มีใช้ ร่ำร ว ยเป็นเ ศ ร ษ ฐี

คนวัยทำงาน วัยเรียน หรือใครที่ประสบปัญหาการใช้เงินในชีวิตประจำวันกันอยู่ล่ะก็ เรามีเคล็ดไม่ลับดีดี มาฝากกัน นั่นก็คือ ทำอ ย่ างไร ถึงจะร่ำร ว ย มีเงินใช้สอย อีกทั้งยังเหลือเก็บ มาดูกันเลยดีกว่า

การที่จะเป็นคนคุมเกมนั้นต้องมีการวางแผนอ ย่ างรัดกุม ที่สำคัญและข า ดไม่ได้เลยคือ ต้องซื่อสัตย์ อ ดทน และมีวินัยกับตนเอง เพราะถ้าหากเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้แล้ว สุดท้ายแล้วก็จะโดนกิเลสครอบงำ หรือที่เรียกว่าทำทุกอ ย่ างได้เพื่อเงินนันแหละ

จากการสังเกตชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีน มาพอสมควร และยังได้ศึกษาแนวคิดของเจ้าสัว เจ้าของธุรกิจหล า ยท่านที่มีเชื้อสายจีน พบว่าภูมิหลังของเ ศ ร ษ ฐีหล า ยท่านนั้น ไม่ได้ร่ำร ว ยมาก่อน ต่างก็เคยปากกัดตีนถีบ อ ดมื้อ กิน มื้อ เผชิญกับความย ากลำบากมาก่อน แล้วพวกเขาทำอ ย่ างไรกันถึงได้ร่ำร ว ยล่ะ

1. คำนวณละเอียดรอบคอบ

ถ้าเราคิดจะมีห นี้ จำเป็นที่จะต้องก่อห นี้ที่ จำเป็นขึ้น มานั้น เช่นซื้ อบ้านหรือลงทุ นในกิจการส่วนตัว คนจี นเขาจะคิดเลข อย่ างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เช่นคำนวณ สัดส่วนร ายได้ทั้งครอบครัวต่อห นี้

ที่กำลังจะเกิ ดขึ้น ก็เพราะว่า เขา เสี ยดายเงิน ที่จะต้องห า ยไปน่ะสิ แล้วรางวั ลของความละเอียดนั้น มันจะทำให้ก่อนกู้เงินเนี่ย เขามักจะได้อัตรา ด อ ก เบี้ย คุ้มค่าที่สุด

2. พูดคุยเรื่องการใช้เงิน อยู่เป็นประจำ

เขาจะยึดแนวทางที่ว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์การเงินบ้านตัวเองเป็นอย่ างไรตอนนี้ ก็จะยิ่งไว ในการหาทางจัดการ ก็เลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่าปัจจุบันนั้น มีการใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายมากแค่ไหนกัน เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน ทั้งยังช่วยกันตัดสินใจด้วย

3. ใช้จ่ายที่ เน้นคุณค่า

เขาจะเน้นใช้จ่าย ในสิ่งที่ คุ้ม กับเงินที่จะเสี ยไปนั่นแหละ โดยวิ ธีการนี้ เป็นการแ ต ะเบร กทุกครั้ง ก่อนใช้เงิน ไปอะไรที่มันไม่จำเป็นนัก เพราะสุดท้ายนั้นแนวคิดพวกนี้จะกล า ย เป็นวินัยติดตัวไปอีกนานเลย

4. ขยันตั้งใจ ศึกษา เล่าเรียน

พูดง่ายๆ ถ้าคิดอย ากจะ ร่ำร ว ย ก็ต้องสร้างร ายได้ โ ตให้เร็วจากความเป็น มืออาชีพ ซึ่งจากแนวคิดนี้ คนจี นจึงมักที่จะขยันหมั่นเพียร ในการเรียนอย่ างมาก

5. การออมเงินเก่ง

พวกเขายังคงไม่ลืม เรื่อง ไวในการเก็บเพราะมันจะเสริมสร้างความร ว ย โดยเฉลี่ ยแล้วคนจี น จะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนตัวเองนั้น บางครั้งอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง ของเงินเดือนทั้งหมดเลยก็มี

6. เน้นจ่ายด้วยเงินสด

ที่จริงนั้นเงินสดในที่นี้ คือเงินที่อยู่ในบัญชี หรือเงินออมสะสมนั่นแหละ โดยส่วน มากนั้น คนจี น จะใช้เงินพวกนี้ ในการจับจ่าย คือ มีเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ผ่านทางเ ดบิ ตก าร์ด อีว อ ลเล็ ต ชำร ะ แทนโดยไม่นิยมใช้ เงินในอนาคต จากบั ตรเค รดิ ตมาจ่าย

7. สอนลูก ให้เข้าใจ ตั้งแต่เ ด็ ก

ให้เจอโลก ตั้งแต่ยังเล็ก คนจี นจะสอนลูกหลาน ให้รู้คุณค่าของเงิน เช่น ที่เห็นได้ตอนตรุษจี น ก็คือ การแจก อั่งเปา ไง ซึ่งการแจกอั่งเปาเนี่ย เป็นการให้เด็ กๆ นำเงินไปหัดวางแผน การใช้ หรือ การออม

เพราะคนพวกเขาเชื่ อว่า วิ ธีการสอนที่ดีที่สุด มันเป็นการให้เขาได้เรียนรู้ ด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อม กับกิจการ ในครอบครัว คือ ปลูกฝังเตรียมพร้อม สู่อนาคต สิ่งสำคัญไม่ใช่ช าติกำเนิด แต่เป็นการปลูกฝัง ค่านิยม วิ ธีคิดต่างหาก จงนำคุณสมบัติเหล่านี้ ไปเริ่มพัฒนา เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าลูกหลานจะเ ชื้ อสายไหนก็ทำได้

ที่มา  sabaisabuy