7 วิ ธีฝึกความฉลาดให้มีในทุกๆวัน

บางครั้งความฉลาดก็ได้มาจากการฝึกฝน ที่ทำสิ่งต่างๆให้บ่อยและเต็มที่ งานวิจัยหล า ยชิ้นได้ระบุว่า ความฉลาดไม่ได้เกิดจากการเรียนอ ย่ างเดียว แต่เกิดจากการ ฝึกส ม อ งวิ ธีอื่นด้วย 7 วิ ธีฝึกส ม อ งที่คุณสามารถทำได้ในทุกๆ วัน เรามาลองดูกันเลยครับ

1. จดสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้

หาสมุดโน๊ตสักเล่มนึง คอยจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน เพราะการจดนั้นจะทำให้คุณไม่ลืมที่จะ ที่นำความรู้ใหม่ไปใช้

2. คบเพื่อนฉลาดๆ

บางทีคุณก็ไม่ต้องเรียนรู้ทุกอ ย่ างเอง คบเพื่อนฉลาดๆ แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ ของเขาให้ได้เยอะๆ

3. จดสิ่งที่คุณทำสำเร็จ

ส่วนสำคัญของความฉลาดเกินจากความมั่นใจและความสุข การที่คุณได้จดสิ่งที่คุณทำสำเร็จนั้นจะเป็น การย้ำเตือนว่า คุณเองก็เก่งไม่ใช่ย่อย

4. อธิบายให้คนอื่นฟัง

การที่ต้องอธิบายให้คนอื่นฟัง เป็นการบังคับให้คุณเรียบเรียงความคิด และกระบวนการ เรียบเรียงความคิดนั่นเอง ที่จะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น และจำได้ดีขึ้นอีกด้วย

5. ใช้เวลาบนอินเตอร์เนทให้มีประโยชน์มากขึ้น

หล า ยคนใช้เวลาจำนวน มากบนอินเตอร์เนทเพื่อความบันเทิงเช่น เล่น Facebook หรือ ดูคลิปตลก จะดีกว่าไหม ถ้าเราแบ่งเวลาส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เนทเพื่ออ่านบทความที่มีประโยชน์ หรือเรียนอ อ น ไ ล น์

6. ศึกษาเรื่องที่คุณไม่เคยสนใจมาก่อน

การทำงานอยู่ในอุตสาหก ร ร มเดียวมานานทำให้ความคิดของเราถูกตีกรอบ เพราะฉะนั้นเราควรศึกษา เรื่องใหม่ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และความคิดให้กว้างขึ้น บางทีคุณอาจจะได้แนวคิดใหม่ๆ กลั บมาทำงานก็ได้

7. เล่นเกมส์ฝึกส ม อ งให้มากขึ้น

ส ม อ งก็เหมือนกับมี ด ที่ยิ่งลั บยิ่งคม รู้อ ย่ างนี้แล้ว ว่างๆ ก็หาเกมส์ลั บส ม อ งอ ย่ าง Crossword หรือ Sudoku มาเล่นบ้ างนะ

ที่มา  create-readingth