7 วิ ธีรับมือ กับลูกดื้อ ให้ยอมเชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือลูกดื้อ ไม่ยอมเชื่อฟัง กับบทความ 7 วิ ธีรับมือ กับลูกดื้อ ให้ยอมเชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน ไปดูกันว่าเราจะรับมือ กับลูกอย่ างไร ให้ลูกเติบโตเป็นคนที่เก่ง และใช้ชีวิตได้อย่ างมีความสุขในแบบของลูกเอง

1 หนูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู

เราสามารถหาทางออ กและคิดแก้ปัญหา ไปพร้อมกับลูกได้อาจจะเป็นการ เสนอแนะแนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึง การร่วมแก้ปัญหา ไปพร้อมกับเรา และเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

2 ถ้าหนูทำผิดอีกคราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขา ได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอ ดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหม ผู้ใหญ่อย่ างเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาเองได้เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆ แล้ว เมื่อถึงที่สุด ลูกๆจะมีความสามารถและวิธีการแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับสัญช าตญาณ ในการเอาตัวรอ ดนั่นแหละ

3 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะเป็นอย่ างไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจ ถึงสิ่งที่จะต ามมา หรือผลที่จะต ามมาถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธี ที่ลูกพูดมา เพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำแบบนี้จะได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถ รับผลที่ต ามมาได้ไหม การทำแบบนี้ จะส่ งผลให้ลูกเชื่อใจเรา และเมื่อเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษาเรา

4 เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ต าม เขาอาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขา ที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

5 หนูรู้สึกยังไงบ้างหนูคิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออ กหรือพูดถึงความรู้สึก ของเขาออ กมาอย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอน อะไรเขาในเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไป ก็ไม่ฟังไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

6 หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปาก ให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่ าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูกอย่ างเต็มที่เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่จะส่ งความเข้มแข็ง ไปถึงลูก ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

7 หนูตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำอย่ างไรดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราว และผลที่ต ามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือ กวิธีแก้ปัญหา ที่เหมาะสมที่สุด ออ กมาจนได้ถึงแม้ว่า จะไม่ใช่สิ่งที่เร า คา ดเอาไว้ แต่เราต้องเคารพ ในการตัดสินใจของลูก เพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจและไม่อย ากจะปรึกษาเราอีกเลย

ที่มา 108resources