7 วิ ธีสอนลูกเรื่องเงิน ให้โตมาเป็นเ ศ ร ษ ฐี คนร่ำร ว ยเหมือนคนจีน

ไม่มีพ่อแม่คนไหนอย ากให้ลูกเกิดมาแล้วต้องมีชีวิตที่ลำบาก ใคร ๆ ก็อย ากให้ลูกได้กล า ยเป็นเถ้าแก่น้อยในอนาคต มาดูวิ ธีสอนลูกเรื่องเงิน เริ่มต้นกันอ ย่ างไร เพื่อในอนาคตให้ลูก ๆ ได้มีโอกาสเป็นเ ศ ร ษ ฐี ร่ำร ว ย และใช้เงินเป็นกันค่ะ

1 สอนลูก ให้รู้ ให้เข้าใจการเงิน ตั้งแต่ เ ด็ ก

ให้เจอโลกตั้งแต่ยังเล็ก ให้รู้คุณค่าของเงิน เช่นที่เห็นได้ตอนตรุษจี นคือ การแจก อั่งเปา ไงซึ่งการแจกอั่งเปาเป็นการให้เ ด็ กๆนำ เงินไปหัดวางแผน การใช้ เพราะพวกเขาเชื่อว่าวิ ธีการสอนที่ดีที่สุดมันเป็นการให้เขาได้เรียนรู้ ด้วยตัวเอง ได้เจอ กับตัวเอง เพื่อ

เตรียมพร้อมปลูกฝังเตรียมพร้อมสู่อนาคตสิ่งสำคัญอีก อ ย่ า ง คือ ไม่ใช่ช าติกำเนิด แต่เป็นการปลูกฝังวิ ธีคิดต่างๆ และคุณจงนำ คุณสมบัติเหล่านี้ไปเริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลงลูกๆหลานๆ ตั้งแต่เ ด็ กจะเ ชื้ อสายไหนก็ทำได เพราะเราก็มี ส ม อ ง และสองมื่อเช่นกัน

2 เน้นจ่าย ด้วยเงินสด

ในที่นี้ เราหมายถึง เงินที่อยู่ในบัญชีหรือเงินออมสะสมของพวกเขาโดยส่วน มากนั้นคน จี น เขาจะ จะใช้เงินพวกนี้ในการจับจ่ายมี เท่าไหร่จ่ายแค่นั้น ผ่ า น ทางเดบิตการ์ด ไม่ก็อีวอลเล็ต ชำระแทนโดย ไม่นิยมใช้ เงินในอนาคต เช่นพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้

3 คำนวณ ละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบเสมอ

เมื่อคิดจะมีห นี้เมื่อไหร่หรือมันจำเป็น ที่จะต้องก่อห นี้จริงๆ เช่นซื้ อบ้าน หรือลงทุ นในกิจการต่างๆคน จี น เขาจะคิดอะไรต่างๆ อ ย่ า ง ละเอียดถี่ถ้วนเสมอเช่นคำนวณ สัดส่วนร ายได้ ทั้งครอบครัวต่อห นี้ที่กำลังจะเกิ ดขึ้น ก็เพราะว่าเขา เ สี ยดายเงินที่จะต้อง ห า ยไป แล้วผลของความละเอียดนั้น มันจะทำให้ก่อน ก ู้เงิ นเนี่ยจะได้อัตรา ด อ ก เบี้ยคุ้มค่าที่สุด เท่าที่ได้

4 ใช้จ่ายแต่ละที เน้นคุณค่า

เขาจะเน้นใช้จ่ายในสิ่งที่ คุ้ม กับเงินที่จะเ สี ยไปจะคอยหาวิ ธีการมาต่างๆนาๆเพราะมันเป็นการแตะเบรกทุกครั้ง ก่อนใช้เงินไงไปกับ อะไรที่มันไม่จำเป็นนักเพราะสุดท้ายแนวคิดเหล่านี้ คงกล า ยเป็นวินัย ติ ด ตัวไปอีกนานแสนนาน

5 ขยันตั้งใจ เล่าเรียน

เมื่อคิดอย ากจะ ร่ำร ว ย ก็ควรสร้างรายได้ให้โตให้เร็วจากความเป็น มืออาชีพเพราะจากแนวคิดนี้คน จี น จึงมักที่จะขยันหมั่นเพียรใน การเรียน ในการศึกษา อ ย่ า ง มาก

6 ออมเงินเป็น

นั่นเพราะพวกเขายังคง ไม่ลืม เรื่องที่ เช่น ไวในการเก็บเพราะมันจะเสริมสร้างความร ว ยโดยเฉลี่ยแล้วนั้น พวกเขาจะออมเงิน ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนบางครั้งก็ อาจจะถึงครึ่งหนึ่ง ของเงินเดือนทั้งหมดเลยก็มีฉะนั้นเขาจึงไม่ขัดสนไงล่ะ

7 พูดคุย เรื่องการใช้เงิน กับครอบครัวเสมอ

เพราะเขาจะยึดแนวทางของเขาเองที่ว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์ การเงินบ้านตนเองเป็นยังไงก็จะยิ่งไว ในการหาทางจัดการได้เลยจะ เรียกคุยกันบ่อย ๆ ในเรื่องการเงิน ในครอบครัวว่าปัจจุบันนั้น มีการใช้จ่ายเกินตัวแค่ไหนกัน เพื่อเตรียมความพร้อม ในเรื่องต่างๆที่มาถึง

ที่มา  horoscopedaily99