7 วิ ธีออมเงินให้มีเงินเก็บอย่ างคนฉลาด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการวางแผนการเงินให้อนาคตไม่ลำบาก กับบทความ 7 วิ ธีออมเงินให้มีเงินเก็บอย่ างคนฉลาด ไปดูกันว่าจะต้องออมเงินอย่ างไร ให้ชีวิตไม่ลำบาก

1 วางแผน

การวางแผนการเงิน นั้นเป็นเรื่องที่มากกว่าแค่เมื่อได้รับเงินเดือนหรือรายได้มาแล้ว ลบด้วยรายจ่ายต่างๆ จะเหลือเงินเท่าไหร่ แต่การวางแผนการเงินหมายถึงการคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆ เป้าหมายคืออะไร เช่น อย ากมีบ้าน มีรถ อย ากท่องเที่ยว หรือ การประสบความสำเร็จอะไรสักอย่ าง ที่มีค่ากับคุณ เริ่มต้นวางแผนที่ชัดเจนว่าคุณต้องการไปสู่จุดไหนและต้องทำอย่ างไรถึงจะไปสู่จุดหมายนั้นได้ การกำหนดงบประมาณเป็นหัวใจหลักตัวหนึ่งของการวางแผนการเงิน ซึ่งจะช่วยให้โฟกัสที่เป้าหมายและไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

2 การออมเงินเพื่อใช้ในระยะสั้น

อย่ าทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องกดเงินสดจากบัตรเครดิตหรือต้องขอ กู้ยืมเงินจากใครเพราะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สิ่งสำคัญอย่ างแรกในการวางแผนการเงินที่คุณต้องทำคือต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิน โดยควรมีเงินสำรอง ฉุกเฉินอย่ างน้อย 3-6 เดือนของรายจ่ายประจำในแต่ละเดือน ถ้าคุณมีแผนที่จะซื้ อของชิ้นใหญ่ เช่น รถ, บ้านหรือ การท่องเที่ยว ลองใช้วิธีเก็บเงินสำหรับสิ่งเหล่านี้แยกในอีกบัญชีหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่เงินครบคุณจะสนุกกับการใช้จ่ายโดยไม่ต้องพึ่งบัตรเครดิตหรือ กู้ยืมจากใครให้เสียดอ กเบี้ย

3 ลงทุนระยะย าว

การเก็บเงินเพื่อ การเกษียณ ควรเป็นการออมที่ต้องให้ความสำคัญในระดับต้นๆ การเก็บเงินระยะย าว เพื่อ การเกษียณนั้นควรนำเงินไปทุนลงมากกว่าการเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากธรรมดา เช่น การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ เช่น RMF ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อ การเกษียณโดยเฉพาะ แถมยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีด้วย คุณควรเริ่มเก็บเงินก้อนนี้ให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของดอ กเบี้ยทบต้น

4 ใช้เครดิตอย่ างฉลาด

การมีเครดิต ทางการเงินที่ดี และใช้อย่ างมีความรับผิดชอบ จ่ายตรงเวลา ใช้เครดิตในเรื่องที่สร้างคุณค่าจะช่วยสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีให้กับคุณ เมื่อคุณมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้ อของชิ้นใหญ่ เช่น บ้าน หรือเพื่อทำธุรกิจการขอสินเชื่อจะง่ายขึ้น ดังนั้น จ่ายห นี้บัตรเครดิตและห นี้อื่นๆ ให้ตรงเวลา อย่ าใช้บัตรเครดิตเกินตัว รู้ตัวอยู่ตลอ ดว่าคุณจะมีห นี้ได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายได้ โดยแนะนำว่าห นี้ควรอยู่ต่ำกว่า 30% ของรายได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีความสามารถในการชำระห นี้ได้ตลอ ดรอ ดฝั่ง

5 เลือ กเช่าในร า ค า ที่คุ้มค่าหรือเลือ กกู้ในเรทที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในชีวิตของคนส่วนใหญ่ รวมทั้งยังเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่อาจส่ งผลกระทบต่อสภาพจิตใจด้วย การค้นหาบ้านที่ใช่ที่อยู่ในงบประมาณที่คุณจ่ายได้อย่ างไม่ลำบากเป็นสิ่งที่จะช่วยทั้ง สุ ข ภ า พ เงินและ สุ ข ภ า พ จิตของตัวคุณเอง การตั้งงบประมาณสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องแน่ใจว่าคุณคิดรวมทุกรายการที่ต้องจ่ายครบถ้วนหมดแล้ว ว่าอยู่ในงบประมาณที่คุณจ่ายได้ คุณควรทำรายการที่เกี่ยวกับบ้านโดยยกเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี กับสิ่งที่อย ากจะมีออ กจากกัน เพื่อให้การตัดสินใจใช้เงินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมเหตุสมผลที่สุด ยอมรับกำลังในการจ่ายของตัวเอง ต ามความเป็นจริงจะช่วยลดความ เ ค รี ย ด เรื่องเงินให้คุณได้ในอนาคต บางครั้งเงินในกระเป๋าของคุณในขณะนี้อาจจะเหมาะกับการเช่ามากกว่าการซื้ อ คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นการตัดสินใจทำอะไร ในเรื่องการเงินที่เกินตัวจะทำให้คุณต้องอยู่กับความ เ ค รี ย ด ในระยะย าว

6 ให้รางวัลกับตัวเอง

การวางแผนทางการเงินที่ดี ไม่ใช่การตระหนี่เกินไปจนทำให้ชีวิตข า ดความสุข ถ้าเราปฏิเสธความต้องการสิ่งที่เรารัก ทุกครั้งไปจะทำให้ลึกๆ เรากดดันและรู้สึกโหยหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข และสุดท้ายความอย ากและความโหยหานั้นอาจจะ ร ะ เ บิ ด ออ กมาและทำให้คุณซื้ อสิ่งเหล่านั้น มากขึ้นเป็นสองเท่าดังนั้น การวางแผนการเงินควรมีพื้นที่สำหรับซื้ อความสุข ให้กับตัวเองด้วย ให้รางวัลกับตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การทานอาหารสุดโปรด การไปดูคอนเสิร์ต เป็นครั้งคราวเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตเพราะถ้ามีเงินอย่ างเดียวแต่ชีวิตห่อเหี่ยว นั่นก็ไม่ใช่การวางแผนการเงินที่ถูกต้อง โดยอาจใช้วิธีให้รางวัลกับตัวเองเช่น เมื่อเก็บเงินได้ต ามเป้าหมายอาจซื้ อรองเท้าใหม่สักคู่ เป็นต้น

7 อย่ าหยุดเรียนรู้

โลกของการเงิน มีความซับซ้อน แต่เงินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่ างยิ่งในการใช้ชีวิต คุณอาจไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่ าง แต่ในการที่จะสามารถรั ก ษ า สถานะทางการเงินที่มั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องเปิดรับความรู้เรื่องเงินอย่ างสม่ำเสมอ เพราะมีเครื่องมือทางการเงิน ในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอ ด หมั่นติดต ามข่าวสาร เข้าร่วมการสัมมนา หรืออบรมต่างๆ จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการบริหารเงินและทำให้เงินงอ กเงย

ที่มา s c b.c o.t h, y i n d e e y i n d e e