7 วิ ธีแก้แอร์รถยนต์เก่าไม่เย็น มีแต่ลม ให้กลับมาเย็นฉ่ำ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่ใช้รถยนต์เก่าไปเรียนรู้วิธีการทำให้แอร์รถยนต์กลับมาเย็นฉ่ำ ไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไป กับบทความ 7 วิ ธีแก้แอร์รถยนต์เก่าไม่เย็น มีแต่ลม ให้กลับมาเย็นฉ่ำ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ขั้นตอนการทำ

1 ก่อนสต าร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้ง

ควรจะปิดสวิตช์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ ( A/C) ก่อน เหตุผลก็เพื่อไม่ให้คอมเพรสเซอร์เป็นตั ว ฉุ ดกำลังในขณะที่พวกเราสต าร์ทรถยนต์นั่นเอง

2 ไม่ควรเปิดกระจกบ่อยๆ

การเปิดกระจกบ่อยๆไม่ได้เพียงนำความร้อนเข้ามาเพียงแค่นั้น แต่ยังจะก่อให้ฝุ่นผงจากด้านนอ กเข้ามาตันในตู้แอร์ได้เร็วมากเพิ่มขึ้นอีกด้วย อ ย่ า งไรก็ต าม ถ้าต้องเปิดกระจกคนขั ควรจะปิดช่องเครื่องปรับอากาศรอบๆคอลโซลหรือจุดที่เครื่องปรับอากาศออ กให้หมดซะก่อน เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้ ฝุ่ น ป ลิ วเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ วิธีนี้จะช่วยยื ด อ า ยุยง ก า รใ ช้ ง าน แอร์ให้ย า วนานขึ้นได้อ ย่ า งแน่นอน

3 เริ่มด้วยการใช้ความเร็วพัดลมสูง

ภายหลังจากสต าร์ทรวมทั้งวอร์มอัพจนถึงเครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิที่พร้อมใช้ง่าย อ ย่ าเพิ่มรีบปรับอุณหภูมิ แม้กระนั้นควรจะเปิดแอร์โดยใช้ความเร็วพัดลมสูงก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการไ ล่ ความ ร้ อ นในระบบแอร์ให้ออ กไป แล้วต่อจากนั้นแล้วก็ค่อยเปิดสวิตช์ A/C รวมทั้งปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับที่คุณต้องการ

4 ถ้าหากอากาศเย็นเกินไปให้ใช้วิธีปรับอุณหภูมิสูงขึ้น

แทนการปัดช่องแอร์หนี หากนั่งไปครู่หนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าอุณหภูมิเย็นเกินไป อ ย่ ารีบหันช่องแอร์หนีไปจากตัว แต่ว่าให้ใช้วิธีปรับอุณหภูมิให้สูงมากขึ้นแทน คอมเพรสเซอร์จะได้ไม่ทำงานหนักโดยไม่จำเป็น

5 ปิดก่อนถึงจุดหมายปล า ยทาง

ก่อนที่จะถึงจุดหมายราวสัก 5 – 10นาที ให้ปิดสวิตซ์ A/C รวมทั้งเปิดพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุดแทน วิธีนี้จะช่วยลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์ แล้วก็ไ ล่ ค ว า ม ชื้ นออ กจากคอล์ยเย็น ซึ่งจะช่วยป้องกันการสะสมของเ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย ภายในได้ดี ถ้าเกิดทำอย่ างงี้เสมอๆแอร์รถยนต์ของคุณจะไม่มีกลิ่นเห ม็ น อั บแน่ๆ จากนั้นเมื่อถึงที่หมายแล้วจึงค่อยปิดพัดลมก่อนดับเครื่องยนต์

6 ไม่ควรใช้น้ำหอมจำพวกที่มี แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

ไม่ควรนำน้ำหอมประเภทที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบมาเสียบไว้หน้าช่องเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจจะทำให้ตู้แอร์ผุ กร่ อ นเร็วขึ้นกว่าเดิมได้

7 ไล่ความร้อนออ กก่อน

สำหรับรถที่จอ ดต ากแดดเอาไว้นานๆหรือรถยนต์ที่กำลังจะจอ ดทิ้งเอาไว้นานๆควรจะเปิดลมเปล่าระดับแรงสุดเสียโดยยังไม่เปิดสวิตซ์ A/C ก่อน โดยประมาณ 5 นาที ขั้นตอนนี้จะช่วยไล่ความร้อนหรือความชื้นที่ค้างอยู่ในระบบแอร์ได้ เมื่อความร้อนหรือความชุ่มชื้นลดน้อยลงแล้ว แล้วก็ค่อยเปิดสวิตซ์ A/C ต ามมาทีหลัง นอ กจากจะช่วยชะลอ การเสื่อมของเครื่องได้แล้ว ยังทำให้ตู้แอร์มีกลิ่นเหม็นอับลดน้อยลงได้อีกด้วย

8 ถ้าหากแอร์ไม่เย็นอ ย่ าฝืน

เมื่อมีความรู้สึกว่าแอร์ไม่เย็น ให้รีบปิดน้ำย า แอร์หรือสวิตซ์ A/C ทันที โดยยังสามารถใช้ลมเปล่าได้อยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้คอมเพรสเซอร์เสียห า ยไปก่อน จากนั้นจึงนำรถยนต์ไปตรวจเช็คความผิดปกติทีหลัง

เรื่องแอร์รถไม่เย็นนี่ นอ กจากทำให้หงุดหงิดในขณะนั่งแล้ว ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่ างไม่ควรจะต้องเสียด้วย ดังนั้น หากไม่อย ากมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องรถยนต์เพิ่ม ควรจะหมั่นเช็คระบบแอร์อย่ างสม่ำเสมอด้วย

ที่มา krustory.com , 108archeepparuay