7 สิ่งที่ควรมีถ้าอย ากเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ

คุณอย ากร ว ยไหม คำตอบของคนส่วนใหญ่ คือ อย าก เป็นลูกจ้างเขาไม่มีวันร ว ย ต้องเป็นเถ้าแก่เอง ถึงจะมีโอกาสร ว ย หล า ยคนเชื่อแบบนี้ และจะออ กจากชีวิตลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งบางคนก็เป็นเถ้าแก่ที่ทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จร ว ยจริง ๆ ต ามที่ตั้งใจ ขณะที่อีกหล า ยๆ คนเอาเ งิ นเก็บตัวเองมาสูญกับชีวิตเถ้าแก่ จนต้องกลับไปเป็นลูกจ้างอีกรอบ กว่าจะค้นพบว่าตัวเองไม่เหมาะจะเป็นเถ้าแก่ก็เ สี ยค่าความรู้ไปเยอะ

การมีธุรกิจหรือ กิจการของตัวเอง ดูเหมือนจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหล า ยคน เพราะในสังคมเราตอนนี้มีตัวอ ย่ างนักธุรกิจทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ

แต่การเริ่มทำธุรกิจก็ใช่จะเป็นเรื่องง่าย มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตั ดสินใจแล้วเกิดก้าวพลาดอ ย่ างน่าเ สี ยดาย ส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาเหล่านั้นให้ความสนใจที่องค์ประกอบภายนอ กมากกว่าการ ใส่ใจองค์ประกอบภายใน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและใกล้ตัวมากที่สุด นั่นคือ คุณสมบัติส่วนตัว

และในบทความนี้ เราขอนำเสนอ 7 คุณสมบัติส่วนตัวที่ควรมี สำหรับผู้ที่อย ากเริ่มกิจการตัวเองให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณควรต้องสำรวจตัวเอง ต ามมาดูกันเลย

1. มีความกล้าและการเป็นผู้นำ

การจะเป็นเจ้าของกิจการที่ดูแลควบคุมทุกอ ย่ างด้วยตัวเองนั้น ความกล้าในเรื่องการตั ดสินใจลงมือทำ คือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจของเราเดินต่อไปข้างหน้าได้เร็วและดีมากน้อยแค่ไหน เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอ ย่ างรวดเร็ว ผู้มีความกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอ ดได้ในสนามธุรกิจ

นอ กจากนี้ ความเป็นผู้นำ ยังเป็นส่วนเสริมที่ข า ดไม่ได้เช่นกัน เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมธุรกิจเกิดความศรัทธาและความน่าเชื่อถือซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบปกครองภายในบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินกิจการในที่สุด

2. ความมุ่งมั่นและอ ดทน

กิจการที่ล้มเหลวจำนวน มาก มักมีสาเหตุมาจากการข า ดความพย าย ามและอ ดทนของตัวเจ้าของกิจการเอง หล า ยครั้งเราอาจต้องอาศัยความพย าย ามอ ดทน มากเป็นพิเศษ

อาทิ การขายงานให้ลูกค้า การขายสินค้าและบริการให้ผู้บริโภค หากปราศจากซึ่งความอ ดทนแล้วละก็ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ การทำธุรกิจใดๆ ก็คงเป็นเรื่องย ากที่จะประสบความสำเร็จ

3. มีความรู้

แน่นอนว่า ความรู้ คือคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะความรู้เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ โดยความรู้ที่สำคัญที่เจ้าของกิจการควรมีประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำกิจการ และ ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกิจการที่จะทำ

4. รักในสิ่งที่ทำ

ความรักในสิ่งที่ทำ จะเป็นดั่งเชื้อเพลิงที่ช่วยให้เจ้าของกิจการพย าย ามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอ ดกิจการของตนเองให้ออ กมาดีที่สุด โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้กิจการไม่อาจเจริญก้าวหน้า

5. รู้จักตัวเอง

คุณสมบัติแรกที่เจ้าของกิจการควรมีคือ การรู้จักตัวเอง รู้ว่า แท้จริงแล้วตัวเราต้องการอะไรในการทำธุรกิจและการเข้าใจว่าตัวเองมีบุคลิกภาพและนิสัยอ ย่ างไร เช่น บางคนวาดฝันอย ากทำกิจการเกี่ยวกับทำบริษัท โ ฆ ษ ณ า แต่กลับล้มเหลวอ ย่ างไม่เป็นท่า เพราะอุปนิสัยใจคอเป็นคนอารมณ์ร้อนโกรธง่าย ไม่เหมาะกับการวงการ โ ฆ ษ ณ า ซึ่งเราต้องคอยเอาใจลูกค้าตลอ ดเวลา

6. มีความคิดสร้างสรรค์

ธุรกิจในโลกนี้แทบทุกประเภท ล้วน มีสิ่งที่คล้ายกัน ดังนั้นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอ ดหรือทดลองอะไรใหม่ๆ จึงได้เปรียบในการเริ่มสร้างกิจการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจ

7. มีวิสัยทัศน์และไหวพริบ

ธุรกิจ คือ การช่วงชิงความได้เปรียบและแข่งขันกันอยู่ตลอ ดเวลา คุณสมบัติเรื่องไหวพริบและปฏิภาณของเจ้าของกิจการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี คนที่มีไหวพริบ มีวิสัยทัศน์ และช่างสังเกต จะรู้ก่อนว่าเวลาไหนคือโอกาสเปิดเกมรุกตลาด หรือเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเ สี ยเปรียบต่อคู่แข่ง

ที่มา admissionpremium    nanosoft  sabailey