7 สิ่งที่เกิดขึ้น จากการเล่น มือถือก่อนเข้านอน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ผลกระทบจากการเล่น มือถือก่อนนอนในทุกๆ วัน กับบทความ 7 สิ่งที่เกิดขึ้น จากการเล่น มือถือก่อนเข้านอน ไปดูกันว่าการเล่น มือถือก่อนเข้านอนจะส่ งผลอย่ างไรต่อชีวิตของเราบ้าง

หน้าจอโทรศัพท์ และจอแท็บเล็ต จะมีแสง light blue ไปกระตุ้นการผลิตสารเมลาโทนิน ซึ่งเป็นสารควบคุมการหลับ และการตื่น การเล่น มือถือก่อนนอน มากกว่า 2 ชั่ วโมง จึงส่ งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท เมื่อได้รับแสงสีฟ้าในเวลากลางคืน จะทำให้สมองคิดว่ากลางคืนเป็นกลางวัน จนทำให้ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอ

ยิ่งเวลาที่ใช้โทรศัพท์ในแต่ละวันนานขึ้นเท่าไร โอกาสที่จะนอนไม่พอก็จะเพิ่มมากขึ้น และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนี่เอง ที่เป็นที่มาของปัญหาด้านสุขภาพ และโ ร คต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

1 คุณภาพการนอนแย่

อย่ างที่รู้กันว่า เรื่องของสุขภาพนั้นเราต้องใส่ใจ 3 สิ่งคือ อาหาร การออ กกำลังกาย และการนอนหลับที่เพียงพอ การเล่น มือถือ การดูภาพยนต์ผ่ าน มือถือในช่วงกลางคืน จะทำให้เราติดนิสัยการนอนน้อย เพราะเวลาจะผ่านไปอย่ างรวดเร็ว เมื่อเราเข้าสู่โลกโซเชียล และที่สำคัญ แสงสีฟ้าจากจอมือถือ ก็จะทำให้ร่างกายของเร าไม่สามารถพักผ่อนได้อย่ างพอเพียง

2 เสี่ยงเป็นโ ร คเครียดซึมเศร้าเรื้อรัง

การเล่นโซเชียลนั้น เป็นการที่ส ม อ งของเราต้องรับข้อมูลต่างๆ ที่มากมายตลอ ดเวลา โดยเราไม่สามารถคัดเลือ กข้อมูลที่ไม่ดีออ กไปได้ ทำให้ส ม อ งต้องทำงานหนัก และยังส่ งผลให้เราเป็นคนขี้วิตกกังวล เช่น การรอคอยข้อคว ามที่จะตอบกลับมา หรือหากวันไหนที่ลืมพ กโทรศัพท์มือถือไปด้วย ก็จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย ไม่เป็นอันทำอะไร เพราะมัวแต่ห่วงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ปกติ และจะส่ งผลต่อสุขภาพจิตในระยะย าวด้วย

3 ความดันโลหิตสูง โ ร คหัวใจ และหลอ ดเ ลื อ ด

เมื่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายถูกรบกวนการทำงาน อันเนื่องมาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ความดันโลหิต และฮอร์โมนต่าง ๆ ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย ยิ่งคุณนอนน้อยเท่าไร ความดันก็จะพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดโ ร คภั ยมากมายต ามมาได้ง่าย

4 เป็นโ ร คนอนไม่หลับ

หากเราเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้ไม่รู้สึกง่วงนอน และเมื่อทำเป็นปร ะจำจนกล า ยเป็นนิสัย ร่างกายของเราก็จะเกิดความเคยชิน ทำให้เรากล า ยเป็นคนนอนดึก หรือ กล า ยเป็นคนที่นอนหลับย ากอีกด้ว

5 สายต าเสีย

การใช้สายต าเพ่งจอมือถือนานๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่มีแสงน้อย ทำให้สายต าของเราแย่ลงอย่ างมาก เพราะด ว งต าต้องทำงานหนัก
และการนอนตะแคงเล่น มือถือ ก็จะทำให้น้ำหนักไปกดทับต าอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้เลือ ดไปเลี้ยงบริเวณดวงต าไม่พอ ส่ งผลให้สายต าสั้นขึ้นได้

6 ป ว ดคอ

การเล่น มือถือส่วน มาก มักอยู่ในท่าก้มหน้า บวกกับการทำงานของคนในยุคนี้ มักเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือมีการก้มบ่อยๆ อยู่แล้ว
หากเราติดการเล่น มือถือไปอีก ก็จะทำร้ า ยกล้ามเนื้อในส่วนของต้นคอ บ่า ไหล่

ทำให้กล า ยเป็นโ ร คออฟฟิศซินโดรมที่รั ก ษ าให้ห า ยข า ดได้ย าก
ข้อ ดีของมือถือนั้น มีมากมาย เพราะสามารถใช้งานได้หลากหล า ย ทั้งเรื่องการทำงาน และการหาความรู้ หาความบันเทิงใ นช่วงเวลาพักผ่อน หรือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

7 กรดไหลย้อน

การเล่น มือถือก่อนนอน นอ กจากจะส่ งผลต่อคุณภาพการนอนของคุณแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ในร่างกาย ที่อาจทำงานผิดเวลาไปด้วยได้ เช่น ระบบย่อยอาหาร เมื่อร่างกายยังไม่เข้าสู่ภาวะพักผ่อน สมองก็อาจสั่งให้กระเพาะอาหาร ปล่อยน้ำย่อยออ กมาในช่วงดึก ๆ และทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้เช่นกัน

แต่เราต้องคำนึงถึงข้อเสียของการใช้มือถือมากเกินไปด้วย เพราะข้อเสียของการใ ช้มือถือก็มีอยู่ไม่น้อย และส่ งผลต่อสุขภาพร่างก ายของเราในระยะย าวเช่นกัน

ที่มา krustory, rooormai, poobpub