7 แนวทางที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินได้เร็ว ใช้เวลาไม่กี่ปีชีวิตก็มั่นคงได้

เพร าะทุกคน มีความฝัน บางคนอย ากซื้ อบ้าน บางคนอย ากเที่ยวต่างประเทศ หรือบางคนอย ากเป็นเจ้าของกิจการ แต่ทุกความฝันล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินเป็นตัวช่วยในการสานฝันทั้งสิ้น มาดูกันว่า แนวทางนั้น มีอย่ างไรบ้าง ที่จะช่วยให้สามารถเก็บเงิน มีกิน มีใช้ ในเวลา 3 ปี ไม่แน่นะ อาจจะ มีเงินเก็บ ซื้ อรถ ซื้ อบ้าน อ ย่ างรวดเร็วก็ได้ ใครจะไปรู้ล่ะ

1. ประหยัด กินง่ายอยู่ง่าย

สำหรับท่านที่ต้องการจะประหยัดอ ดออม ควรที่จะอ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน อยู่ง่ายๆ ไปก่อน โดยเฉพาะถ้าที่ทำงาน ไม่ไกลบ้าน มาก ก็ควรอยู่อาศัยกับทางบ้านไปก่อน หรือถ้า ที่ทำงานอยู่ไกล ควรลองหาห้องพัก ร าค าประหยัดหรือลองแ ช ร์ ห้องกับเพื่อนดูก่อน เพร าะยิ่งอยู่กันเยอะ ยิ่งประหยัด ถ้าเรามาคิดดูดีๆ ประหยัดได้หล า ยเท่าเลย

2. ไม่ซื้ อของฟุ่ มเฟื อย หรือซื้ อความสุข

หล า ยๆ ท่านอาจทำย าก เพร าะในเมื่อเรา ทำงานหนักมาทั้งเดือน ก็คงอย ากจะนำเงินที่เราไปใช้ในการ ช็ อปปิ้ ง ดูหนัง สังสรรค์บ้าง มันเป็นเรื่องปกติ ที่หล า ยๆ คนทำ เวลาเงินเดือนออ กถึงแม้มันจะทำให้เรามีความสุข

แต่เอาเข้าจริง เรามานั่งคิดดูเราทำงาน มาทั้งเดือน สุดท้ายเรากับเอาเงินเดือนทั้งเดือน ไปใช้เกือบหมดกับเรื่องพวกนี้ เพื่อใช้ซื้ อความสุขให้กับตัวเอง แต่ถ้าเราคิดอีกมุม เมื่อออมเงิน นำเงินที่ได้มาไปต่ อ ยอ ดทำให้เรามีเงิน มากกว่าเดิม จะดีกว่ามั้ยล่ะ

3. ออมแบบอั ตโ น มั ติ

มันช่วยแบ่งเบาภาระ และช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้เยอะ โดยเฉพาะการออมผ่านทาง Internet Banking เพร าะแค่คุณตั้งให้ มีการโอ นอั ตโนมั ติจากบัญ ชีของคุณ ไปยังบัญ ชีการออมเท่านี้คุณก็มีเงินออมมากขึ้นและสบายๆ โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป

4. เปลี่ยนเงิน เป็นสิ่งของที่เพิ่มค่าได้

ของเหล่านั้นควรเพิ่มมู ลค่าได้ เช่น การซื้ อทองคำ เพร าะว่าทองยิ่งเก็บไว้ ยิ่งมีมู ลค่า ไปเรื่อยๆ ซื้ อข ายหรือแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย จะลงทุ นอสังหาก็ได้เช่นกัน เพร าะที่ดินในประเท ศไท ยมีแต่จะหมดไปโดยเฉพาะที่ดินต่างจังหวัด ไม่แพ งจนเกินไป แม้ว่าที่ดินเหล่านั้น จะข ายย ากก็ต าม แต่อ ย่ างน้อยๆ เราก็มีที่ดินเป็นของตัวเอง ทำกินได้ เวลาที่จำเป็นต้องโด นให้ออ กจากงานกะทันหัน เราก็ยังมีที่ดินทำกินไง

5. ใช้เงินหมดไปเท่าไร ควรเก็บเท่านั้น

วิ ธีนี้ ให้นำร ายจ่ายฟุ่ มเฟื อยในแต่ละวัน เป็นที่ตั้ง เช่น วันนี้ซื้ อบั ตรชมภาพยนตร์ไป 250 ก็ให้เก็บ 250 บาท เท่ากับจำนวนเงินที่ใช้ไป ยิ่งใช้เงิน มาก ก็เก็บมาก ถือเป็นการเก็บเงินหลังจากที่ และเป็นวิ ธีที่เหมาะกับท่านผู้ใช้เงินเก่ง เพร าะยิ่งใช้เยอะ ก็จำเป็นต้องเก็บเยอะ สร้างวินัยในการเก็บเงินให้ได้ ด้วยตัวเอง แล้วจะมีกินในอนาคต

6. เก็บออม มากกว่าใช้

เก็บเงินอาจจะเป็นขั้นตอนที่ง่าย เพร าะการเก็บ มากว่านำไปใช้เป็นวิ ธีที่ทำง่าย สามารถทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ และทำได้จริง แต่ในยุคนี้การเก็บเงินหรือออมเงิน อย่ างเดียวคงไม่พอ ฉะนั้นการนำเงินไปต่ อ ยอ ด

ทำให้เรามีร ายได้เพิ่ม จึงสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินสักก้อน จะออ กรถจักรย านยนต์สักคันก็ต าม เพื่อมาสร้างร ายได้เสริม อาทิ วิ่ง g r a b f o o d แทน เพื่อเพิ่มร ายได้ สัก 2 – 3 ชั่ วโมง ก็ยังดี

7. ความกตัญญู เป็นประตู แห่งความสำเร็จ

ความกตัญญูนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ต ามความเชื่ อของสังคมไทย โดยเฉพาะ คนต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพฯ จะนิยมส่งเงินกลับไปให้ครอบครัว ที่อยู่ต่างจังหวัด อาจจะเพื่อนำไปเก็บไว้ใช้ หรือนำเงินไปปลูกบ้าน ให้ พ่อ-แม่

เพื่อให้ท่าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แล้วบ้านที่เราปลูก ให้พ่อแม่ เราก็สามารถกลับ ไปอยู่ในอนาคตได้อีกด้วยนะ ทั้งยังแสดงถึงความกตัญญูอีกด้วย หวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ กันนะ

ที่มา  tamnanna