7 แนวทางสร้างนิสัยให้เป็นคนประหยัด คน มีเงินเขามักจะทำกัน

ในทุกวันนี้สิ่งที่หล า ยๆคนต้องทำคือ การปรับตัวทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิต การทำงานและสิ่งสำคัญคือเรื่องการเงิน การใช้จ่ายที่ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นลำบากมากขึ้นกว่าเดิม และเอาตัวเองรอ ดในเศรษฐกิจเช่นนี้

ยุคนี้จะใช้เงินต้องคิดแล้วคิดอีก คิดให้รอบคอบ เพราะก็เห็นๆ อยู่ว่าเ ศ ร ษ ฐกิ จเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การใช้เงิน ใช้สิ่งของต่างๆ มากมาย บางเรื่องก็แล ดูมีเหตุผลบาง เรื่องก็ดูเหมือนจะมากไป ฉะนั้น เราจะมาเรียนรู้นิสัยดีๆ กันดีกว่ารับรองว่า เมื่อนำไปใช้ชีวิตพวกเราจะยืน ย า ว สิ้นเดือนไม่ลำบาก

1 เลือ กใช้สิน ค้ า มื อสอง

ของดีไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่เสมอไปนะ ก่อนอื่นนั้น พวกเขามักจะเริ่มต้นค้นหาในเ ว็บไ ซต์ ข า ย สิ น ค้ ามือสองก่อน เพราะในนั้นจะมี สิ น ค้ าดีๆ ที่พวกเขาต้องการอยู่สิ น ค้ าบางอ ย่ าง ก็ไม่จะเป็นต้องใช้ของมือหนึ่ง คนนิยมปล่อ ยข องดีๆ ออ กมาข ายกัน มากถ้าดูดีๆ

2 หากิจกร ร ม ทำเมื่อว่าง

พวกเขาก็เป็นคนธรรมดาๆ เหมือนคนทั่วไปที่ต้องการกิจกร ร มย า มว่าง เพื่อพักผ่ อ น สม อ ง เหมือนคนอื่นเขาแต่กิจกร ร มของพวกเขา ส่วน มากเน้นที่จะควั กเงินจ่าย หรือทำการรูดบั ตรเค รดิตให้น้อย เช่น เขาจะยืนอ่ านหนังสือ ในร้านข ายหนังสือเลือ กที่จะ อ อ ก กำ ลั ง ก า ยด้วยการเดินและเดินเล่นต ามถนน มาก กว่าจะหนีไปเดินต ากแอร์ในห้างเย็นๆ

3 ไม่ใช้เงิน ซื้ อ ความสุขของตัวเอง

เขาก็เหมือนคนทั่วไปที่อย า กจะได้จิบกาแฟอุ่นๆ อย ากจะมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาแต่พวกเขารู้จักเลือ กที่ จะชงกาแฟกินเอง ดีกว่าเดินเข้าร้าน เพื่อ ดื่ มกาแฟที่แพ งกว่าแต่เพราะเขาใช้เงินแบบสมเหตุผลแบบนี้ มัน มีประโยชน์มาก และทำให้เขามีเก็บ

4 ไม่ทิ้งอะไรง่ายๆ ให้เ สี ยของ

พวกเขาจะสนใจ ในเรื่องเล็กน้อยๆ อยู่เสมอ เช่นเรื่องของการใช้ย า สีฟั น แชมพูสบู่พวกเขาจะใช้ทุกอ ย่ างในปริมาณที่พอเหมาะพอควร ส่วนเรื่องใช้สบู่มาก เหมือนล้างพื้นห้องน้ำนั้นลืมไปได้เลย ฉะนั้นถ้าเราใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้ มันก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะเชียวล่ะ

5 วางแผนในเรื่องการซื้ อของใช้

พวกเขามีการวางแผนในการซื้ อที่ละเอียดละออมาก เช่น เรื่องของกระดาษ ชำร ะ เมื่อห้างใหญ่ๆมีการ ล ด ร า ค า กระดาษ พวกเขาจะซื้ อในทีละมากๆ เอาแบบว่าใช้ได้เป็นเดือนเป็นปีเลยสิ่งเหล่านี้แหละ มันจะทำให้พวกเขาประหยัดได้เยอะ เมื่อเทียบกับการต้องวิ่งไปซื้ อทีละม้วน แบบนี้ ทั้งเ สี ยเวลาและไม่ประหยัด

6 แบร นด์เ น ม ไม่เคยสนใจ

ทุกวันนี้ คนเราก็หลงไปกับของแบบนี้ไปกันเยอะ แบบไม่ลืมหูลืมต า เงินหมดไปกับสิ น ค้ าที่ไม่ได้จำเป็น มากมาย แต่ขอให้ได้มีแบร นด์นี้มาใช้ก็จะรู้สึกดี แต่ในทางกลับกันคนขิ้งกนั้นเขาไม่สนใจเรื่อง ของแบ รนด์เลยจะซื้ อ ของเพราะเป็นแบ รนด์เ น ม หรอ ไม่มีวันซะหรอ ก

7 ของใช้ ซ่อมแซมเอง

เมื่อไหร่ที่มีของใช้ในบ้ าน มีความเสี ยห า ย เขาจะลงมือทำ การซ่อมแซมเองก่อน ก่อนที่จะไปถึงมือช่างเพราะเขาคิดว่าว่า ยู ทู ป ใช้สำหรับแก้ไขสิ่งนั้นได้ เพราะงั้น บรรดาร้านข า ยของ บริการรับซ่ อมต้อง ร้องเพลงรอไปก่อนนะเออ นิสัยคนขิ้งก ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินที่มีอยู่ ฉะนั้นแล้ว นำไปปรับใช้กันดู แล้วคุณจะพบว่า ความประหยัดนั้น มันไม่ได้ย ากอะไรเลย

ที่มา  jingjai999