8 ข้ อที่ทำแล้ว คุณจะดูเป็นคนน่าเชื่อถือมากขึ้น ใครๆก็ไว้ใจ

ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะมันส่งผลต่อแทบทุกเรื่อง และการได้รับความเชื่อถือจากคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ หากคุณอย ากจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น ลองเริ่มที่การสำรวจการกระทำและการตัดสินใจของตัวเองในแต่ละวันดู

คงไม่มีใครไม่อย ากได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้างหรอ กใช่ไหมครับ การที่คนรอบข้างเชื่อถือเราจะส่งผลดีต่อตัวเราเองเพราะเราจะกล า ยเป็นคน มีเครดิตดี ใครๆก็อย ากร่วมงานด้วย แล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการทำตัวให้น่าเชื่อถือ ทำได้ไม่ย ากแล้วก็ไม่ง่ายเลยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

1. ให้ความสำคัญกับงานที่ทำ

เราจะรู้สึกดีมากถ้าเราเห็นคนทำงานเต็มที่กับมัน ยิ่งถ้าเห็นใครที่เรารู้สึกว่าเขา สนุก หรือ หลงรัก งานที่ทำนั้น เราจะรู้สึกว่าเขาจะพย าย ามอ ย่ างเต็มที่เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด และนั่นทำให้หล า ยๆ คนหยุดสงสัยว่าเราทำงานดีแล้วหรือยัง หรือเราพย าย ามอ ย่ างที่สุดแล้วหรือยัง จากประสบการณ์ของผมนั้น มีหล า ยๆ คนที่ผมจะไม่เคยตั้งคำถามว่าทำอะไรอีกได้ไหมหรือเขาเต็มที่กับมันแล้วหรือยัง

เพราะตลอ ดเวลาที่เขาทำงานนั้นผมเห็นว่าเขาทุ่มเทแบบ สุดขั้ว เลยทีเดียว ที่พูดเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องการทำงานหนักเสมอไป แต่มันคือ การทำให้คนรอบๆ ข้างสัมผัสได้ว่าเราใช้ความสามารถเราอ ย่ างเต็มที่ ไม่ได้หย่อนย าน หรือทำงานแบบไปๆ ทีนั่นเอง

2. รั ก ษ าคำพูด

อีกสิ่งที่ทำล า ยความน่าเชื่อถือได้อ ย่ างรวดเร็วคือ การไม่รั ก ษ าคำพูด พูดอ ย่ างทำอ ย่ าง เพราะมันก็เหมือนกับการหักหลัง แทงข้างหลัง และทำล า ยความคาดหวังของอีกฝ่ายนั่นแหละครับ มันเลยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะสัญญาอะไรออ กไป ถ้าทำได้ก็บอ กว่าทำได้ และถ้าอะไรทำไม่ได้ก็บอ กว่าทำไม่ได้ อ ย่ าเพียงแต่ทำให้อีกฝั่งพอใจชั่ วคราวก่อนที่เขาจะผิ ดหวังในภายหลัง

แม้ว่าในบางสถานการณ์มันอาจจะทำให้คุณอยู่ในภาวะลำบากเพราะงานที่ทำนั้นย ากหรือไม่เป็นไปไม่ได้ แต่คุณก็ควรจะชี้แจงและอธิบายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ ไม่ใช่ให้เขาอยู่กับความจำที่ว่าคุณได้ สัญญา กับเขาไปแล้ว

3. ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวเรื่องงาน

ผมเชื่อว่าสิ่งที่หล า ยๆ คนเบื่อมากในหล า ยๆ องค์กรคือเรื่องการเมือง บ้างก็เป็นเรื่องอคติระหว่างกันจนทำให้หล า ยๆ คนไม่เป็นอันทำงาน ประเภทคนนี้ไม่ถูกกับคนนั้นก็เลยพย าย ามทำให้เรื่องย ากเข้าไว้กว่าจำเป็น

บ้างก็พย าย ามจี้จุดปัญหาเกินจำเป็น ซึ่งนั่นทำให้คนอื่นๆ มองว่าคนๆ นั้นใช้อคติในการทำงาน ใช้หน้าที่ตัวเองในการกลั่นแกล้งหรือ กดดันคนอื่น ซึ่งนั่นจะทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ทำงานจริงๆ แต่อ ย่ างใด การพย าย ามทำร้ า ยคนอื่นในที่ทำงานผ่านการทำงานจึงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเอามากๆ แม้ว่าคนทำอาจจะสะใจ แต่คนอื่นๆ จะไม่ได้มองแบบนั้นหรอ ก

4. ตรงต่อเวลา / รั ก ษ าเวลา

หนึ่งในเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนให้ความสำคัญแต่ก็มักเป็นสิ่งที่มักจะเจอคนไม่ทำกันบ่อยมากๆ คือเรื่องของเวลา การเข้าประชุมสาย การไม่ไปต ามนัด การส่งงานช้า ฯลฯ เรื่องเหล่านี้ล้วนทำให้ตัวเรากล า ยเป็นเป้าสายต าของคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ยิ่งถ้าเราไปทำงานช้ากว่าคนอื่นที่ได้นัดหมายกันแล้วนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ นั่นหมายถึงการที่เราทำให้อีกฝั่งต้องรอ

และก็ประหนึ่งกับการทำให้อีกฝั่งรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขานั่นแหละ แต่ในทางกลับกัน การที่เราไปตรงต่อเวลา หรือรั ก ษ าเวลาได้ดีก็จะทำให้ใครๆ อย ากทำงานร่วมกับเรา เพราะอ ย่ างน้อยในเรื่องพื้นฐานสำคัญนั้น พวกเขาก็สามารถเชื่อใจเราได้นั่นแหละฮะ

5. กล้ารับผิ ดชอบ

สิ่งที่หล า ยๆ คนเบื่อคือคนประเภทที่ตัวเองถูกเสมอและมองว่าความผิ ดพลาดไม่ใช่สาเหตุมาจากตัวเอง ซึ่งนั่นทำให้หล า ยๆ คนไม่อย ากทำงานด้วยเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะโดนปัดความรับผิ ดชอบใส่เมื่อไร

แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้น มาแล้วเราไม่ได้เอาแต่หาข้ ออ้างหรือข้ อแก้ตัว แต่ยืดอ กรับผิ ดชอบและรับฟังคำวิจารณ์ต่างๆ อ ย่ างน้อยมันก็ทำให้คนที่ทำงานร่วมกัน มองเห็นว่าคุณไม่ได้หนีปัญหาแต่อ ย่ างใด ลองคิดกันดูง่ายๆ ก็ได้ว่าเวลาเราเห็นคนประเภทปัดความผิ ดของตัวเองให้คนอื่นนั้น เราจะมองเขาอ ย่ างไรต่อไปในภายหลัง เราจะอย ากทำงานกับเขาอีกไหม

6. อยู่ให้ต่ำ ทำให้สูง

นี่เป็นหนึ่งในปรัชญาชีวิตที่ผมยึดถือและเชื่อมากๆ แม้ว่าเราจะได้รับตำแหน่งหรือฐานะที่สูงแล้ว ก็ใช่ว่าเราจะต้องทำตัวให้สูงประเภทที่คนอื่นเข้าไม่ถึงเ สี ยเมื่อไร ในทางกลับกัน จากประสบการณ์ของผมนั้น ผู้นำเก่งๆ คือคนที่เข้าถึงคนอื่นๆ และทำให้คนที่ทำงานด้วยไม่รู้สึก กลัว ในขณะเดียวกัน

ยิ่งเราทำตัวเรียบง่าย ไม่ถือตัว แต่กลับทำงานที่ยิ่งใหญ่ ทำงานที่มีความสำคัญได้อ ย่ างดี นั่นจะยิ่งทำให้ตัวเราถูกมองอ ย่ างมีคุณค่ามากขึ้นไปอีก แต่ถ้าเราเอาแต่ทำตัวให้สูง ยกยอตัวเอง หรือเอาฐานะเข้าข่มคน ต่อให้ทำงานได้ดี มันก็แค่เสมอตัว แถมเผลอๆ คุณอื่นๆ อาจจะไม่รู้สึกดีไปกับมันด้วย

จริงๆ เรื่องนิสัยหรือพฤติก ร ร มที่ทำให้คนเชื่อใจคุณนั้นยังมีอีกมาก ท้ายที่สุดมันก็กลับมาที่พื้นฐานว่าคุณจะพอใจการทำงานร่วมกับคนแบบไหน และไม่พอใจกับคนแบบไหน ก็เอาสิ่งที่นึกออ กมาทำต ามหรือหลีกเลี่ยงนั่นแหละครับ

7. อ ย่ าเอาเปรียบคนอื่น

ในทางตรงกันข้ามกับข้ อที่แล้ว เราคงไม่อย ากทำงานกับคนประเภทที่เอะอะก็ขอให้คนอื่นทำโน่นทำนี่ให้ประเภทที่มีคำถามว่า นั่น มันงานของคุณไม่ใช่เหรอ หรือ เรื่องแบบนี้ ทำไมคุณไม่ทำเอง ฉะนั้นก่อนที่จะไปขอให้คนอื่นทำอะไรก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีๆ เพราะการขอความช่วยเหลือบางครั้ง หรือหล า ยๆ ครั้ง คือ การเพิ่มงานให้กับอีกฝ่าย ซึ่งถ้าเขาไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมแล้วล่ะก็ เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าการขอร้องนั้นคือ การเอาเปรียบพวกเขาได้ง่ายๆ

8. ช่วยเหลือคนอื่น

นอ กเหนือจากการทำงานต ามหน้าที่ของตัวเองอ ย่ างเต็มที่แล้วนั้น การช่วยเหลือคนอื่นในที่ทำงานก็ล้วนเป็นส่วนผสมอันดีที่จะทำให้ใครๆ ก็รู้สึกดีกับคน เพราะมันทำให้พวกเขามองว่าคุณไม่ได้ทำงาน อยู่คนเดียวหรือสนแต่ตัวเอง การช่วยเหลือคนอื่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมองเห็นคนรอบข้าง ใส่ใจคนอื่นๆ และนั่นทำให้พวกเขาเห็นคุณมากกว่าคนทำงานทั่วๆ ไปนั่นเอง

ที่มา  jingjai999