8 ข้ อเก็บไว้คิด ใช้ชีวิตให้มีความสุขเมื่อแก่ตัวไป

จากวัยเ ด็ กจนถึงวัยที่เริ่มแก่ เราจะเห็นว่าชีวิตในช่วงที่ผ่าน มาเรานั้นเจออะไรมาบ้าง พอมาถึงบั้นปล า ยชีวิตจะใช้ชีวิตอ ย่ างไรให้มีความสุขได้บ้าง เรามี 8 ข้ อคิดนี้มาฝากกัน

1 จำไว้นะคนดีบนใบหน้า ที่สวยหล่อเขา ก็เคยร้องไห้ และบูดบึ้งเหมือนกัน ต่อให้สนิทชิด เ ชื้ อ กันยังไง เขาก็เคยทรยศ หักหลังกัน มาแล้ว ต่อให้ตำแหน่งมัน มีเกียรติและโดดเด่น

มากเพียงใดเขาก็ผลัดกัน รุ่งผลัดกันร่วงมา นักต่อนักสิ่งใด ควรอยู่ย่อมอยู่ สิ่งใดควรได้ย่อมได้ สิ่งใดควรไปย่อมไป อ ย่ า ฝ่าฝืนว่า มันต้องคู่เรา ไปจนวันสุดท้าย

2 ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อนบุตรธิดาหรือคนรัก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงบอ กกับตัวเองว่า ไม่มีใครผิ ด ต่อใครไม่มีใคร เป็นคนทิ้งใครไป เพราะในขณะที่ คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้าม

เป็นฝ่ายผิ ดฝั่งเขา ก็คิดว่าคุณเป็น ฝ่ายผิ ดด้วยเหมือนกัน มันก็แค่ใครเข้าใจใคร ใครถนอมใครก็เท่านั้นเอง ไม่ว่าใครจะอยู่ หรือใครจะไปโอบอุ้ม ให้อภั ยได้ก็ต้องเลือ ก ทำเข้าใจฝ่ายตรงข้าม

ให้มากแม้ว่ามัน ย า ก ที่จะเข้าใจเพราะที่สุด แล้วใจของคุณเป็นของคุณ คนอื่นไม่อาจเข้าไป อยู่ในใจและทน ทุ ก ข์ ไปพร้อมกับคุณได้

3 โลกนี้ ไม่มีใครโง่มีแต่ คนที่คิดว่าตัวเองแน่คิดว่า ตัวเองเจ๋ง อ ย่ า คิดว่าตัวเอง ดีเลิศกว่าใครๆหาก คุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อยกว่า

อ ย่ า ลืมว่าที่เด่นกว่าคุณ ก็มีเยอะแยะ เพลาๆลมลงบ้างนะ อ ย่ าเ บ่งให้มัน มากนัก

4 เ งิ นทองเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ แต่ อ ย่ า หาจนไม่มีเวลาพักผ่อน พอมีพอใช้ก็ได้แล้ว อ ย่ า คิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันหนึ่ง จากไปลูกๆ และคนข้างหลังจะอยู่ยังไง อันนี้ไม่ต้องคิด

ข่าวพี่น้อง ฆ่ า กั น ก็เพราะท รั พ ย์สมบัติ ของพ่อแม่ที่หาไว้มหาศาล นี่แหละทำบุญเข้าวัด เข้าโบสถ์บ้าง สุภาษิต จี น บทหนึ่งเขาว่าไว้

เหลือเ งิ น มิสู้เหลือ คุณธรรมหาเ งิ นเก่ง ก็ต้องใช้เ งิ นให้ เป็นหามาแต่ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ ต า ย จะกล า ยเป็นหวงสมบัติ

5 อายุปานนี้ ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า อ ย่ า เเข่งขันกันที่ ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดี อ ย่ า เปรียบกัน ที่ความมั่งมี

สุ ข ภ า พต่างหากที่ต้องใส่ใจ อ ย่ า เเก่งเเย่งยศฐา

อำนาจเวทีนี้มีขึ้น มีลง หากมีความสามารถก็แสดงออ กเมื่อถึงเวลา แต่ อ ย่ า แสดงทุกเวลาเหมือน ที่คุณหญิงจำปาบอ ก

ศรีปราชญ์ว่า ทำดีได้ แต่ อ ย่ า เด่น จะเป็นภั ย

6 อ ย่ า หวังว่าคนอื่นต้อง หยิบยื่นความสะดวกให้ อ ย่ า หวังว่า ต้อง ได้รับความเห็น อ กเห็นใจจากใครๆ อายุไม่น้อยแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ อ ย่ า ทำตัวให้เขาสมเพช หาก อ ย า ก ให้คนอื่นยอมรับและยกย่อง ก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณ ค่าพอที่ผู้คนจะยกย่อง

7 คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่ า น เรื่องราวมามาก ผ่ า น ทุ ก ข์ ผ่ า น สุข มามาก ผ่ า น ร้อน ผ่ า น หนาว มามาก ผ่ า น ความขัดเเย้ง ช่วงชิงมามาก

ผ่ า น ความผิ ดหวังสมหวัง มามากเมื่อยืนหยัด มาได้จนถึงวันนี้ ลองหันย้อนกับ ไปดูวันวานหล า ยสิ่งน่าจดจำ หล า ยสิ่งน่าขบขัน และหล า ยสิ่งยังค้างคา ทำใจได้ย่อม เกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อม เกิดวาสนาปล่อยวาง ได้ย่อมสงบสุข

8 มาถึงตอนนี้ไม่มีใคร ไม่เคยกรำ ทุ ก ข์ คุณหน้าดำคร่ำเ ค รี ย ดหา เลี้ยงครอบครัวคนอื่น ก็หน้าดำคร่ำเ ค รี ย ดหา เลี้ยงครอบครัวเหมือนกัน คุณร้องไห้เมื่อพ่ายเเพ้ เขาก็ร้องไห้ในวันที่ ล้ มเ ห ล วเหมือนกัน

คุณหัวเ สี ยกับลูกน้อง เขาก็หัวเ สี ยกับเจ้านายเหมือนกัน ดังนั้น อ ย่ า มัวคิดว่าตัวเอง ทุ ก ข์ อยู่คนเดียววันใด ที่เจอ ทุ ก ข์ จงเลือ กยิ้มโลก ก็จะยิ้มให้กับคุณ

ที่มา sabuyjaijung, kiddidee  sabuyjaijung