8 ข้ อเ ตื อ นสติว่าเราไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บเงิน

ในยุคที่อะไรก็ดูเปลี่ยนแปลงไปซะหมด ไม่ว่าจะเรื่องงาน เงิน ที่ทำมาหากิน อ ย่ างที่ทุกคนได้เห็นกันในตอนนี้ อะไรก็ดูแย่ไปหมดเลย ทำมาหากินก็ลำบาก แม้กระทั่งแค่จะออ กนอ กบ้านก็ยังลำบากเลย นี่แหล่ะชีวิตที่เราไม่สามารถคาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ถึงแม้มีเงิน มากก็ยังใช้ชีวิตไม่มีความสุข

การมีเงิน เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่อย่ างนั้นจะจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้ทำให้เงินหมด ไปพอมีเงินหล า ยคนก็จะเกิดความประม า ทคิดว่าการใช้จ่ายบางอ ย่ างของตัวเองไม่น่าจะส่งผลกระทบใดๆหรอ ก และบางครั้ง

อาจจะไม่เป็นอ ย่ างที่คิดไง กว่าจะได้มา แต่ละบ า ท ไม่ใช่ง่าย เลย ฉะนั้น ก่อนจะจ่าย กับ อะไรหมดก็อย่ าลืมไตร่ตรองให้ดีก่อน ฟุ่มเฟือยมากไป อาจจะส่งผลให้ในอนาคตเ พ ร า ะเราไม่ได้มีเเร งพอที่จะหาเงินได้หรอ กนะ เงินที่หามาถ้าไม่เก็บ ไม่ลงทุ น มัน ก็หมดไปได้เหมือนกัน 8 สิ่งนี้ จะเ ตื อ นใจให้คุณไม่ประม ทในการใช้จ่าย แล้วคุณจะได้สติกลับมา

1 คนสูงอายุ กลับมาทำงานอีก

ปกติแล้ว คนแก่ก็ยังคิดว่าพอเเก่ตัวมาจะไม่ต้องทำงาน อยู่สบายๆ แต่ในปัจจุบัน มันย ากขึ้น ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คนเเก่หล า ย คนก็ยังดิ้นรน ทำงานยังคงหางานทำอยู่ถ้ามัวแต่จะมาหวังพึ่งลูกหลาน พวกเขาก็ลำบากอยู่แล้วไง เดี๋ยวไปเป็นภาระให้เขาเพิ่ม อีกหล า ยคนที่ยังมีกำลัง มีแร งก็ออ กมาหางานเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

2 ปัญหาครอบครัว จะเพิ่มขึ้น

ก็เ พ ร า ะปัญหาการเงินนี่แหละ ทำให้หล า ยครอบครัวต้องทะ ลาะกันรุนเเร งเ พ ร า ะค่าใช้จ่ายในบ้าน มันก็ไม่ได้น้อย ๆ ยิ่งบ้าน ไหนที่มีลูกภาระมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น บางบ้านทำงานทุกคน แต่แทบไม่มีเวลาเจอ กัน

3 ความเหลื่ อ มล้ำชัดเจน

มัน มีอยู่ใน ทุกระบบ ทุกอย่ างเลย และมันจะยิ่งมากขึ้น และชัดเจน มากขึ้นไปอีก คนที่ร ว ยมีเงิน อยู่แล้วอาจจะมองข้าม เรื่อง พวกนี้ไปแต่กับคนค่อนประเทศ หาเช้ากินค่ำ พวกเขาแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยจะให้เอาเงินไปลงทุ น มันก็ไม่มีเหลือให้ ทำไง แล้วจะเอาอะไรไปลงทุ นเล่า

4 เงินห า ย า ก ในอนาคต

ของเเพงขึ้นไม่พอ เงินยังห า ย ากต ามไปด้วยอีก โดยเฉพาะในช่วงสภาพวะเ ศรษฐ กิ จอย่ างนี้ คนก็ตกงานกระทันหัน มีให้เห็น ถมเถไปธนาค ารก็ยังมีปัญหาด อ กเบี้ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง ลำพังเงินจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวเเทบจะไม่มีแล้ว กว่าจะหางาน หาเงินได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลน

5 ค่าครองชีพสูง

ทุกวันนี้ เงิน 15,000 บ า ท แทบจะไม่พอใช้ โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้าเเท็กซี่ ไหนจะค่าน้ำมั น ค่ากับข้าวในแต่ละวัน มันก็ ไม่ใช่ถูกๆ เลย แล้วคนที่ได้เงินต่อเดือนไม่เยอะเนี่ย เขาจะใช้ชีวิตยังไงกัน ทุกวันนี้ การหารายได้ทางเดียวมันไม่พอ กินไม่พอใช้ แล้ว จงพย าย ามเก็บออมเงินทีละน้อย พย าย ามอย่ าใช้ฟุ่มเฟือย ค่าอะไรล ดได้ ก็ควรจะล ดลงบ้าง อนาคตจะได้ไม่ขัดสน มาก

6 คอรั ปชั่ น โก ง มากขึ้น

ภาวะเศร ษ ฐ กิ จไม่ดี คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยจ้องรอโอกาสเ พ ร า ะเงินไม่มีไม่ต่างกัน และคนพวกนี้ขา ดจิตสำนึกอยู่ แล้ว อะไรที่มันโกยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ ก็ทำหมด ไม่สนถูกผิ ดใดๆ

7 อิ ส ร ภาพทางการเงิน คำนี้ มันไม่ง่ายเลย

เเน่นอนว่าทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่จะนั่งหลับต านึกแล้วได้มาเลย คนที่เขาไ้ด้ดี กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาก็ล้ม มาไม่น้อยหรอ กกว่าจะแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้ ยิ่งสมัยนี้เอื้อมถึงย ากขึ้นเ พ ร า ะอะไรๆมันก็ต้องใช้เงิน ของเเพ งขึ้นเรื่อง ๆ ถ้า จะลงทุ นกับอะไรก็จะต้องมีความรู้ให้มาก อย่ าคิดต ามแต่คนอื่น ถ้าไม่มีซึ่งความรู้การที่จะไปถึงจุดนั้น มันก็ย ากขึ้นไปอีก

8 อำน าจเงิน ยิ่งมากขึ้น

จากที่จะให้เงิน อยู่ใต้อำน าจของคน กลับกล า ยเป็นว่าคน จะยิ่งต้องอยู่ใต้อำนาจเงินไปซะงั้น ถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ รวม ถึงความยุติธรรมก็ยังไม่อยู่ข้างเราถ้าไม่มีเงิน ทีนี้คนก็จะเอาเปรียบกัน ใครไม่มีเงิน มันก็จะลำบาก เกิดปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ เ พ ร า ะไม่มีอำน าจ

ที่มา  kid-si