8 จุดเริ่มต้นของการเป็นเถ้าแก่ ที่คนจีนใช้สอนลูกหลาน

เคยสังเกตกันไหมว่าคนจีนทำไมเขาถึงได้ร่ำร ว ยทุกๆวัน ยิ่งคนจีนที่เข้ามาอยู้ในบ้านเรา ก็มีแต่คนร ว ยมีเงินกันทั้งนั้น ทั้งๆที่ตอน มาเขาไม่ได้มีอะไรเลยด้วยซ้ำ วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูแนวคิดของพวกเขากัน ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและใช้สอนลูกหลานรุ่นต่อรุ่น มาเรื่อยๆ ซึ่งเราสามารถนำเอาข้ อคิดเหล่านี้ไปสอนลูกหลานเราได้ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1. พูดคุยเรื่องการจับจ่ายใช้สอยกันเป็นประจำ

ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์ การเงิน บ้านตัวเองตอนนี้เป็นอ ย่ างไร ก็จะยิ่งไวในการหาทางจัดการ ดังนั้น ครอบครัวชาวจีนจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่า ปัจจุบัน มีการใช้จ่ายเกินตัวไหม เพื่อเตรียมแผนป้องกัน อีกทั้งยังช่วยกัน ตัดสินใจเรื่องการเงินบางอ ย่ าง หรือโปรเจคต่าง ๆ ในอนาคตให้ เ ฉี ย บ ค ม ขึ้นอีกด้วย

2. เน้นจ่ายด้วยเงินสด

เงินสดในที่นี้ คือเงินที่อยู่ในบัญชี หรือเงินออมสะสม โดยส่วนใหญ่คนจีนจะใช้เงินเหล่านี้ในการจับจ่าย หรือพูดง่าย ๆ คือ มีเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ผ่านทางเดบิตการ์ด หรืออีวอลเล็ตชำระแทน โดยไม่นิยมใช้ เงินในอนาคต จากบัตรเครดิต มาจ่ายก่อนซักเท่าไหร่ ประโยชน์ที่ได้คือ ช่วยให้ไม่ก่อห นี้จนคุมไม่อยู่ อีกทั้ง ยังสามารถติดต ามงบประมาณ เงินในบัญชีได้อ ย่ างแม่นยำอีกด้วย

3. ขยันตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียน

ถ้าอ ย ากจะร่ำร ว ย ก็ต้องขยันเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็น มืออาชีพในสายงานของตัวเอง แล้วผลตอบแทน จะเพิ่มขึ้นต ามความสามารถของเรา แนวคิดนี้แหละที่ทำให้คนจีนขยันหมั่นเพียร อ ดทนจนประสบความสำเร็จ และพวกเขามักจะมีความโดดเด่น ในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ต าม

4. สอนลูกให้รู้คุณค่าของเงิน ตั้งแต่ วั ย เ ย า ว์

คนจีน มักจะสอนลูกหลานตั้งแต่เ ด็ ก ๆ ให้รู้คุณค่าของเงิน โดยวิ ธีการง่าย ๆ ที่เห็นได้ตอนตรุษจีน ก็คือ การแจก อั่งเปา นั่นเอง ซึ่งการแจกอั่งเปานี้ เป็นการให้เ ด็ ก ๆ นำเงินไปหัดวางแผนการใช้การออม

เพราะคนจีนเชื่อว่า วิ ธีการสอนที่ดีที่สุดคือ การให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เจอ กับตัวเอง ทั้งนี้พอเริ่มโตขึ้น มาหน่อย เขาก็จะเริ่มให้ลูกหลานเข้าไป ลุย ในกิจการ หรือธุรกิจ ที่ครอบครัวสร้างมา เพื่อให้มีทักษะในการหาเลี้ยงชีพ รู้คุณค่าของเงิน มากขึ้น และฝึกฝนความขยันอ ดทน เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอ ดกิจการ เรียกได้ว่า ปลูกฝังนิสัยด้านการเงินจากรุ่นต่อรุ่น สู่อนาคตกันเลยทีเดียว

5. ออมเงินเก่ง

นอ กจากแนวคิดที่ว่า ช้าในการจ่าย แล้วก็ต้องไม่ลืม ไวในการเก็บ เพื่อเสริมสร้างความร ว ยนั่นเอง โดยเฉลี่ยคนจีน จะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน หรืออาจจะถึงครึ่งหนึ่ง ของเงินเดือนเลยทีเดียว เพื่อเอาไว้ใช้ใน ย ามจำเป็น

6. ใช้จ่ายแบบ เน้นคุณค่า

คนจีนส่วนใหญ่จะเน้นใช้จ่าย ในสิ่งที่ คุ้มค่า กับเงินที่เ สี ยไป และต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้แหละ จะกล า ยเป็นวินัย ติดตัวเราไปอีกนาน มันจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจหล า ย ๆ เรื่องในอนาคต

7. คำนวณตัวเลขละเอียดรอบคอบ

เมื่อคนจีนจำเป็นจะต้องก่อห นี้ เช่น ซื้อบ้าน หรือลงทุนในกิจการส่วนตัวแล้วล่ะก็ คนจีนจะคิดเลข อ ย่ างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เช่น คำนวณรายได้ของตัวเอง ภาระห นี้ที่เพิ่มขึ้น ดอ กเบี้ยที่ต้องชำระ

รวมไปถึงผลตอบแทนที่จะได้รับกลับมา และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรางวัลของความละเอียดนี้ จะทำให้ เขามีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น โดยที่ไม่เสี่ยงเป็นห นี้ท่วมหัว

8. มีชั้นเชิงในการเจรจา

ทักษะนี้มีประโยชน์อ ย่ างมาก มันคือศิลปะอ ย่ างหนึ่งเลยทีเดียว โดยคนจีนเชื่อว่า การเจรจาอ ย่ างมีชั้นเชิง จะทำให้เรา ได้รับประโยชน์สูงสุด สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพ และความคุ้มทุนเป็นหลัก

สิ่งสำคัญจริง ๆ ไม่ใช่ชาติกำเนิด แต่เป็นการเลี้ยงดูปลูกฝัง ลักษณะนิสัย ค่านิยม และวิ ธีคิด ดังนั้น หากนำคุณสมบัติทั้ง 8 นี้ไปเริ่มพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเอง และลูกหลาน จะเชื้อสายไหนก็ร่ำร ว ยได้แน่นอน

ที่มา  sabailey