8 นิสัยที่ควรเปลี่ยนของคนใช้เงินเก่ง อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บออมเงินของคนที่ใช้เงินเก่งแต่อยากมีเงินออมเป็นก้อน กับบทความ 8 นิสัยที่ควรเปลี่ยนของคนใช้เงินเก่ง อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบากของเรา

1 ทำบัญชี รับ จ่าย ( รายจ่าย = รายได้ – เงินออม )

ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีร ายได้ มีเงินเดือน ส่วน มากนั้น มักนำไปใช้จ่ายก่อน คนส่วน มากจะคิดแบบนี้ เหลือค่อยเก็บหากเป็นแบบนี้ ก็ลองเปลี่ยน มุมมอง ด้วยการหั กเงินไปเก็บก่อน แล้วที่เหลือก็ค่อยนำไปใช้จ่ายก็ได้ หากทำได้ทุกเดือน มีเงินใช้ไปตลอ ดแน่นอน

2 ซื้ อของเท่าที่จำเป็น อันไหนไม่จำเป็นก็ตั ดออ กไป

เพราะมันเป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีเงินไว้ใช้ในย ามจำเป็นได้ และสามารถวางแผน ไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง ป้องกันไม่ให้ไปก่อห นี้ จนเกินจะรับไหว

3 บั ตรเ ค ร ดิต คือ เงินสด

มันเปรียบเสมือนการจ่ายเงินสด เพื่อชำ ร ะสิ นค้า ฉะนั้น ควรใช้อย่ างรอบคอบ เก็บ รั ก ษ าให้ดีเหมือนเงินส ดนั่นแหละ เพราะหากใช้จนเกินกำลัง มันอาจทำให้เป็นห นี้ได้เหมือนกัน

4 อย่ าให้เป็นห นี้ท่วมตัว จนรับไม่ไหว

หากเป็นห นี้ ควรรู้จักคำนวณ รายจ่ายของตัวเองของละเดือน เงินเก็บเราก็ควรต้องมีไว้ เมื่อฉุ กเ ฉิ น เพื่อให้เราสามารถชำ ร ะเงินได้

5 นึกถึงอนาคต วางแผนการเงินของตัวเอง

เพราะการวางแผน ควรตั้งเป้าหมายที่ชัด ที่เป็นรูปเป็นร่างมากที่สุด อย่ างการเริ่มต้นทำงานนั้น เราก็อาจวางแผนซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ ในวัยกลางคน เริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ หากมีลูกก็เริ่มคิดถึงประกั นชีวิต ให้ลูกมีหลักประกันไว้ ถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดกับตนเอง ลูกจะได้ไม่ลำบาก ดังนั้น ทุกคนควรเริ่มวางแผน ในเรื่องการเงินที่เหมาะกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแผน การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราเอง หรือแม้แต่การวางแผนเพื่อ การเกษียณอายุด้วย

6 ให้เงิน ทำงานของเมันเอง

พอเก็บเงินได้แล้วจากนั้นเราก็ต้องนำไป ล ง ทุ น หาผลตอบแทนที่สูงขึ้น มากกว่าการออมไว้เฉยๆ เช่น ล ง ทุ น หุ้น กองทุ นรวมก็ได้

7 จ่ายห นี้ ที่ด อ ก เบี้ยแพงก่อน เป็นอันดับแรก

พอเป็นห นี้ควรดูว่า ห นี้ก้อนไหน ด อ กเบี้ยสูงสุด เพราะเงินที่จ่ายคืน แต่ละงวด แบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วน เช่น เงินต้นและดอ ก ฉะนั้น ห นี้ที่ด อ กสูงกว่า สัดส่วนของเงินที่ชำร ะ ส่วนของด อ กเบี้ย ก็สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นจึงควรปลดห นี้ ที่ด อ กสูงๆ ก่อนไงล่ะ

8 กู้ หากเราจำเป็นที่จะต้องทำ

ก่อนจะกู้ ก็ควรคิดว่า จะเอาเงินไปทำอะไร ถ้ากู้เพื่อบริโภค ก็ควรคิด ว่าสิ่งที่จะใช้เงินซื้ อมันจำเป็นไหม ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ก็ควรเก็บเงินให้ครบ และควรเอาเงินนั้นไป ซื้ อจะดีกว่า

ที่มา san-sabai