8 นิสัยผู้หญิงมีบุญวาสนาดี ชีวิตไม่ลำบาก

เชื่อว่ายังคำถามที่ยังเห็นหล า ยๆคนที่สงสัยว่า คนแบบไหนคือคนที่มีบุญวาสนาดี แต่เราก็จะเคยได้ยินคำที่ว่า ใครที่เกิดมา มีบุญวาสนาดี ก็ถือว่าโชคดีจริงๆ และผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดีจะมีลักษณะพิเศษอยู่ ดูไม่ย าก สำหรับใครที่ยังไม่รู้ วันนี้เราจะพาไปดูกัน

1 การปล่อยวางได้

เมื่อเป็นคนที่มีบุญผล บุญเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็น คนที่รู้จักการปล่อยวางและจะไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอ ย่ างไว้คนเดียว ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอ ย่ าง จะรู้แจ้งเห็นจริง ว่าอะไรเกิดขึ้น จะส่งผลอ ย่ างไร จะปล่อยวางได้อ ย่ างไร

2 รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้

ผลบุญเรามี จะแปรสภาพให้กล า ยเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเป็นผู้ที่รู้ ความจริงใจของชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่ปล่อ ยให้ชีวิตตกอ ยู่ในกระแ สของความโล ภ หลง โ ก ร ธ ไม่มีจิตใจ ที่มัวห ม องมีความคิดที่อิสระทุกทิศทาง และทุกวันทุกเวลา ทุกย่ างก้าวชีวิต

3 ไม่คิดที่จะทำอะไร ที่ไม่ดี

พอเราเป็นคนที่มีบุญ บุญนี้จะทำให้กล า ยเป็นตัวควบคุม บริหารการจัดการทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอ ายต่อสิ่งที่ไม่ดี เขาจะรู้สึกละอ ายต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่ ได้กระทำลงไปนั้น มาถึงตรงนี้เรา ก็ได้รู้กันแล้วว่า ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี อุปนิสัยนั้น

4 ไม่จำเป็น จะต้องบ่นอะไรเลย

เพราะคนที่มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญเหล่านั้นจะทำให้ปัญญาของเรายอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้นได้ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นได้ดี และจะรับรู้ได้ ถึงความเป็นไปของชีวิตเสมอ เธอจะมีความคิดที่ว่าบ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็เท่านั้น ลงมือทำดีกว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

5 เมื่อสงบได้ ก็เย็นได้เช่นกัน

หากเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้นทำให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นคนที่ไ ร้ส า ระ ในสิ่งที่กำลังทำไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้เสมอ

6 เป็นคนอ ดทนเก่ง

หากมีบุญแล้ว ผลบุญจะกลับกล า ยแปรสภาพ ให้กล า ยเป็นพ ลั งงานต ามกำลังจึงทำให้เราเป็นคนที่มีความอ ดทน มากกว่าเดิม มีความคิดความอ่ าน ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสร รคและทุกสิ่งทุกอ ย่ างที่ดี จะเกิดขึ้นได้จากความอ ดทนเสมอเป็นแบบไหน เป็นยังไงบ้ าง แล้วคุณ มีสักข้ อ บ้ างมั้ยนะ เป็นกำลังใจให้

7 จะเป็นคนที่คอยได้ รอได้

หากเรามีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้น ก็จะแปรสภาพให้ เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ไม่ใจร้อน ไม่ใจเร็ว ไม่วู่วาม เห็นถึงโอกาสดีๆ ในชีวิต

8 ไม่คิดมาก ไม่เ ค รี ย ด

คนที่มีบุญเขาจะรู้สึกปล่อยวาง ไม่คิดมาก ไม่กังวลเกินไปจะไม่เอาเรื่องเล็กๆ มาคิดให้ป วดหัว ทำให้กล า ยเป็นคนที่สะอาดมีความสว่างอยู่ในตัวเสมอ ทำให้เกิดเป็นพ ลั งที่สวยงาม ความสุขสงบความไม่ฟุ้งซ่าน ความคิดทุกๆ สิ่งล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในใจที่มี

ที่มา  pakwanja