8 นิสัยแปลกของคนฉลาด ที่หล า ยเป็นแต่ไม่รู้ตัว

คนที่มี IQ สูงจนเข้าขั้นอัจฉริยะ อ ย่ างเช่น อั ลเบิ ร์ ต ไอน์สไ ตน์ สตี ฟ จ อ บส์ และเจฟฟ์ เบซอส มักจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ นิสัยใจคอไม่ค่อยดี ก้าวร้าว โ ม โ หร้ า ย ข า ดความฉลาดด้านอารมณ์ ใช้ชีวิต

ไม่ค่อยเก่ง ทั้งที่เป็นผู้สร้างสร รค์สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตก ร ร มที่สำคัญของโลก คนฉลาดอาจจะไม่ใช่อัจฉริยะเสมอไป คนที่มีไอคิวสูง จะมีแนวโน้มเข้าขั้นอัจฉริยะได้มากกว่า เพราะไอคิวไม่ได้มาจากความรู้นั่นเอง

1. เชื่อใจง่าย

ผู้ที่มีความฉลาดสูงบางคน มักจะไว้วางใจคนอื่นง่ายกว่าคนปกติทั่วไป และบางครั้งมักจะถูกมองว่าเป็นคนซื่อๆ ในสายต าคนอื่น จากการสำรวจพบว่าคนเหล่านี้มักจะเชื่อใจคนอื่นง่าย เนื่องจากส่งผล ดีต่อ สุ ข ภ า พ และความสุขของเขาเอง

2. เพลิดเพลินกับการได้ขี้เกียจ

หล า ยคนเห็นข้ อนี้อาจจะกระหยิ่มเลย เพราะเป็นกันซะเยอะ ใช่มั้ยล่ะ อิอิ แต่ขอเบรคไว้ก่อน เพราะว่าไม่ใช่ว่าคนขี้เกียจทุกคนจะมีแนวโน้มฉลาด แต่ที่คนฉลาดมีแนวโน้มจะเป็นคนขี้เกียจ นั่นเพราะว่าส่วนใหญ่คนเหล่านี้มักจะโฟกัสไปที่ความคิดของตัวเองตลอ ดเวลาต่างหาก และหากได้ทำตัวให้สบายๆ หน่อย ก็จะช่วยให้จินตนาการและความคิดพรั่งพรูออ กมาได้ดีกว่าไงล่ะจ๊ะ

3. ขี้กังวล

คนที่ฉลาดส่วนใหญ่มักจะมีความสามารถในการจินตนาการ และการคิดได้กว้างกว่า ซึ่งมักจะนำไปสู่ความกังวลต่างๆ เคยมีการ วิ จั ย เกี่ยวกับความ ท ร ม า น จากการกังวล และพบว่าคนเหล่านั้น มักจะมีความฉลาดอยู่สูงกว่าปกติ คนเหล่านี้มักจะมีการประมวลผลที่ทรงพลัง และมักจะรู้จักตัวเองสูง นอ กจากนี้มักจะมีเซนส์ในสัญญาณ อั น ต ร า ย ก่อนที่คนทั่วไปจะสัมผัสได้

4. สบถอยู่บ่อยๆ

ผู้ที่มีแนวโน้มอัจฉริยะบางคน เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเกลาคำให้ซอฟต์ลง เพราะอ ย่ างที่ข้ อด้านบนๆ บอ ก ก็คือพวกเขามีความเชื่อว่าต้องการให้สังคมหลีกออ กจากคอมฟอร์ตโซน พวกเขาจึงไม่ค่อยอายที่จะต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกออ กมาจริงๆ จากการ วิ จั ย พบว่าความสามารถในการเกลาคำพูด มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับระดับความฉลาด

5. คุณชอบอยู่ตัวคนเดียวมากกว่า

จากการ วิ จั ย ค้นพบว่าคนที่มี IQ สูง ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก่งในด้านสังคมพบปะใดๆ เท่าไหร่ และค้นพบว่าการเข้าสังคมอาจเป็นอุปสรรคต่อความสุขโดยรวมของคนๆ นั้นอีกต่างหาก

ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะมีความสุขกว่า หากได้มีการพูดคุย พบปะกับผู้อื่น แต่ผู้ที่มีแนวโน้มอัจฉริยะ จะยินดีถ้าได้หลีกเลี่ยงในการพบเจอผู้คนเยอะๆ ไหน มีใครชอบอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าไปเจอ กับคนอื่นๆ มั้ย

6. มักจะมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น

คนที่มีแนวโน้มอัจฉริยะ จะไม่ยึดติดกับข้ อมูล หรือสิ่งที่เคยเชื่อ ถ้าหากค้นพบว่าข้ อเท็จจริงไหนที่ไม่มีเหตุผล เขาก็จะมีไอเดียใหม่ๆ เพื่อพิสูจน์ได้เสมอ จากการ วิ จั ย เร็วๆ นี้ พบว่า ผู้ที่มีความฉลาดสูง มีแนวโน้มที่จะไม่ยึดติดกับขนบเดิมๆ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เสมอ พวกเขาเชื่อว่า พวกเขาเกิดมาเพื่อ ทำ ล า ย คอมฟอร์ตโซน ที่สังคมสร้างขึ้น เพื่อให้เลิกเติบโตไปได้เสมอ

7. กลางคืนไม่นอน

จากการ วิ จั ย เร็วๆ นี้พบว่า ผู้ที่มีระดับความฉลาดสูง มักจะไม่ค่อยอย ากเข้านอนในเวลาปกติทั่วไปเท่าไหร่ ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัยทำงานเท่านั้นแต่เป็นแม้กระทั่งในวัยเ ด็ ก ผู้ที่มี IQ สูง และถ้าหากในวัยเ ด็ กมีพฤติก ร ร มแบบนี้ ในวัยโตจะเป็นหนักกว่าเดิม งาน วิ จั ย พบว่า เ ด็ กที่มีไอคิวต่ำกว่า 75 จะเข้านอนประมาณช่วง 23.40 น. และตื่นในเวลา 7.20 น. ในช่วงคืนวันหยุด แต่สำหรับเ ด็ กที่มี IQ สูง มากกว่า 125 มักจะเข้านอนในช่วง 1.30 น. และตื่นในเวลา 7.52 น.

8. มีอาการ ป่ ว ย ท า ง จิ ต

ไม่ได้หมายความว่าคน ป่ ว ย ท า ง จิ ต คือคนฉลาดทุกคนนะ แต่นัก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค้นพบว่าหากพบ IQ ที่สูงในเ ด็ ก นั่น มีส่วน เ สี่ ย ง ที่ความฉลาดจะพัฒนากล า ยเป็น โ ร ค ไ บ โ พ ล า ร์ ได้ นอ กจากนี้บุคคลอัจฉริยะในประวัติศาสตร์ที่ค้นพบว่าเป็น โ ร ค ไ บ โ พ ล า ร์ ก็มีอยู่หล า ยท่านเลย อ ย่ างเช่นแวน โก๊ะ หรือเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์

ที่มา  sabailey