8 วิ ธีฝึกทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน มีสติคิดอยู่เสมอ

ความฟุ้งซ่านไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากนิสัย ความเคยชิน วิ ธีคิด ในแบบที่ลงเอยเป็นอาการฟุ้งจัด ควบคุมไม่ได้ พูดง่ายๆ คุณไปเสกพายุความฟุ้งซ่านไม่ได้ ต้องมีบางสิ่งเป็นตัวทำให้มันก่อตัวขึ้น และเมื่อพายุความฟุ้งซ่านก่อตัวแรง

แล้วคุณใจร้อนอย ากระงับมันลงเร็วๆ แทนที่มันจะลดระดับ กลับทวีตัวแรงขึ้น ที่เป็นโรคนอนไม่หลับ ก็จะหลับย ากขึ้นอีก ที่คุมสติคิดงานให้เป็นระบบระเบียบไม่ได้ ก็จะยิ่งกระเจิดกระเจิง ออ กอ่าวยิ่งๆขึ้นไป

การฝึกตัวเองต าม วิ ธี 8 อ ย่ างต่อไปนี้ จะทำให้จิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน มีสตินึกคิดอยู่เสมอ เมื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้จะเป็นผลดีต่อตัวเองไม่ให้เกิดความทุ ก ข์ มาดูกันค่ะว่าแต่ละวิ ธีฝึกกันอ ย่ างไร

1 เป็นการฝึกให้ตัวเราเองไม่เป็นนักสะสม ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะสะสมสิ่งใดๆ แล้วก่อให้เกิดภาระ จากตัวเราเองหรือจากคนอื่น จงอ ย่ าทำ ยกเว้นการสะสมการทำความดี

2 เป็นการฝึกตัวเราเองให้เป็นคนนิ่งๆ พูดแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งหมายความว่า สิ่งต่างๆถ้าอะไรไม่ดี เราก็ไม่ควรพูดมากไป เพราะการที่เราพูดมากไป จะทำให้เกิดคนรอบข้างมองหรือ การวิจารณ์ในทางที่เ สี ยห า ย

3 เป็นการฝึกการมองตัวเราเองให้เล็ก ซึ่งมีความหมายว่า ให้มองว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้อยู่เหนือ กว่าสิ่งอื่นๆ และคนอื่นๆ อ ย่ าให้ความสำคัญกับตัวเราเอง ว่าคนอื่นจะต้องยกย่องเรา

4 เป็นการฝึกตัวเราเองให้รู้จักกับความเป็นธรรมชาติ สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไร ก็มักผ่านไปเสมอ ซึ่งหมายความว่า สิ่งต่างๆที่ได้เข้ามาในชีวิตของเรานั้น ล้วนแล้วก็ต้องจากไป ไม่มีอะไรที่สามารถจะอยู่กับเราไปได้ตลอ ดไม่ว่าจะเป็นความทุ ก ข์ หรือความสุข ก็มักจะผ่านไปเสมอ

5 เป็นการฝึกตัวเราเองให้เป็นคนสบายๆ ซึ่งหมายความว่า จงอยู่กับสิ่งที่เราเป็นดีที่สุด อ ย่ าคิดอย ากเหมือนคนนั้นคนนี่ อ ย่ าไปยกย่องกับความสมบูรณ์แบบ อ ย่ างที่คนอื่นเขาเป็นกัน

6 เป็นการฝึกตัวเราเองให้เข้าใจ ในเรื่องของการโดนนินทา ซึ่งหมายความว่า คนเราทุกคนที่เกิดมานั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องพบเจอคือในเรื่องของ การโดนนินทา จงเตรียมตัวเตรียมใจ และปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้

7 เป็นการฝึกตัวเราเองให้รู้จักกับการเ สี ยสละ และยอมเ สี ยเปรียบในบางเรื่อง ซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้จากโลกภายนอ ก ที่มีคนหล า ยประเภท เราต้องรู้จักเ สี ยสละในบางเรื่องเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่ดีกว่า บางคนที่ไม่ยอมเ สี ยอะไรเลย ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็จะกล า ยเป็นคนที่ทำได้ทุกอ ย่ าง แต่ไม่มีความสุขเลยสักนิด

8 เป็นการฝึกตัวเราเองให้หนีพ้นไปจาก ความโลภของเ งิ น ซึ่งหมายความว่า คนเรานั้นต้องหัดพอใจแล้วพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ รู้จักคำว่าพอเพียงในการใช้ชีวิต เ งิ นเป็นปัจจัยสำคัญ แต่เ งิ นไม่สามารถซื้ อความสุขได้ การใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการหาเ งิ น

ที่มา bobbaank today.line.me  yimlamun