8 วิ ธีรับมือ กับลูกดื้อ ให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับลูกดื้อ ต่อต้าน ให้กล า ยเป็นคนเชื่อฟัง และเลิกดื้อ กับบทความ 8 วิ ธีรับมือ กับลูกดื้อ ให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน ไปดูกันว่าจะต้องรับมืออย่ างไรบ้าง

1 หนูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู?

เราสามารถหาทางออ กและคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้อาจจะเป็นการเสนอแนะ แนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกันกับคุณและเราก็ต้องให้เกียรติ ความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

2 เกิดอะไรขึ้นหรือลูก?

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเปิดโอกๅสให้ลูกได้พูดบ้างไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ต ามเขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขาได้มากขึ้น

3 หนูต้องการแบบไหนจ๊ะ?

เมื่อเราถามคำถามนี้กับลูกไปไม่ว่าเขาจะตอบอะไรกลับมาอย่ าเพิ่งตัดสินหรือแสดงความรู้สึกอะไรไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวทำใจให้สงบไว้แล้วตั้งคำถามต่อไป

4 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะเป็นอย่ างไร?

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะต ามมาหรือผลที่จะต ามมาถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ลูกพูดมาเพื่อให้เขารู้ว่า… เขาทำแบบนี้จะได้รับผลแบบนี้เขาจะสามารถรับผลที่ต ามมาได้ไหม การทำแบบนี้จะส่ งผลให้ลูกเชื่อใจคุณและเมื่อเขามีปัญหาอะไรเขาจะมาปรึกษาคุณ

5 หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี?

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่ างคนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุนและช่วยเหลือลูกอย่ างเต็มที่ เพราะพ ลั งสนับสนุนของพ่อแม่จะส่ งความเข็มแข็งไปถึงลูกทำให้เขามีความมั่นใจ ในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

6 หนูรู้สึกยังไงบ้าง?หนูคิดอะไรอยู่?

ปล่อยให้เขาได้แสดงออ กหรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออ กมาอย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟัง ไม่รับเข้าหัว อยู่แล้วต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

7 หนูตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำอย่ างไรดี?

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราวและผลที่ต ามมาครบหมดแล้วลูกจะเลือ กวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออมาจนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดเอาไว้แต่ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกเพราะถ้าคุณพูด กลับไปกลับมาจะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณและไม่อย ากจะปรึกษาคุณอีกเลย

8 ถ้าหนูทำผิดอีกคราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง?

ให้เวลาลูกให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเองให้เขาได้ตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอ ดูว่าเขาจะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหม…ผู้ใหญ่ อย่ างเราอาจจะคิดว่าลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้เพราะอายุยังน้อยแต่จริงๆแล้วเมื่อถึงที่สุดลูกๆจะมีความสามารถและวิธีการแก้ไขปัญหาได้เองในที่สุดเหมือนกับ สัญช าตญาณในการเอาตัวรอ ดนั่นเอง….

ที่มา b i t c o r e t e c h, f a h h s a i