8 วิ ธีเก็บเ งิ นเพื่อสร้างอนาคต ของคน มีเ งิ นเดือนน้อย

การเก็บเ งิ นแม้จะดูเป็นเรื่องย ากที่หล า ยๆคนอย ากจะทำ แต่ก็ทำไม่เคยได้สักที เพราะมีข้ ออ้างเยอะ แต่เชื่อเถอะว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอ กหากเราตั้งใจจริง

เ งิ นเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคของผู้ที่ต้องการจะออมเ งิ น เราไม่เถียงว่าการมีร า ยได้น้อยนั้น อาจจะทำให้เกิดข้ อจำกัดบางประการในการออมเ งิ นเกิดขึ้น

แต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาหากคุณตั้งใจจะเก็บเ งิ นจริง ๆ วันนี้ขอเอาใจช่วยคน มีร า ยได้น้อย ให้เก็บเ งิ นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น โดยการนำเ ค ล็ ด ลั บการเก็บเ งิ น มาฝากคุณผู้ อ่ า น กัน

1.เปลี่ยนนิสัยการใช้เ งิ น

จากตัวอ ย่ างในข้ อที่แล้ว ทำให้หล า ยคนอาจจะบ่นว่าเ งิ นแค่วันละ 200 บาท จะไปพอใช้จ่ายแต่ละวันได้อ ย่ างไร เราขอบอ กว่าพอใช้จ่ายแน่นอนค่ะ

หากคุณเปลี่ยนนิสัยการใช้เ งิ นให้เพียงพอ กับจำนวนเ งิ นต่อวัน ตัวอ ย่ างเช่น งดทานกาแฟสดร า ค าแก้วละหล า ยสิบบาท ไปทานกาแฟชงที่ออฟฟิศมีบริการฟรี

แม้ว่าจะต้องเ สี ยแรงชงเองแต่คุณไม่เ สี ยเ งิ นเลยแม้แต่บาทเดียว มีเ งิ นเหลือไปใช้จ่ายอ ย่ างอื่นในแต่ละวันได้อีก หรืออีกทางหนึ่งที่เหมาะกับครอบครัวที่ทำ อ า ห า ร ทานเองที่บ้านอยู่เป็นประจำ คือห่อ กล่องข้าวกลางวันไปทานที่ทำงาน ก็ช่วยประหยัดเ งิ นร า ยวันของคุณไปได้อีกหล า ยบาทเลยทีเดียว

2.หาลำ ไ พ่ พิเศษ

สำหรับผู้ที่มีเ งิ นเดือนน้อย แต่ อ ย า ก มีเ งิ นเก็บมากกว่าตัวอ ย่ างที่เราแนะนำไปข้างต้น คุณอาจจะลองหาร า ยได้เสริม เพื่อเพิ่มร า ยได้ให้กับตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้

การหาร า ยได้เสริมนั้นง่ายแสนง่าย เช่น หากคุณมีความรู้ด้านภาษาคุณสามารถรับแปล เ อ ก สา ร ต่าง ๆ ได้ หรือหากคุณมีความสามารถด้านการข า ย คุณอาจจะหาสินค้ามาข า ยทาง อ อ น ไ ล น์

โดยอาจจะเริ่มต้นที่ของเก่าภายในบ้าน มาข า ยมือสอง เมื่อเริ่มมีกำไรก็นำไปต่อทุน ข ย า ย กิจการต่อไป หรือหากมีความสามารถในการประดิษฐ์ของแฮนด์เมดก็สามารถทำมาข า ยได้เช่นกัน

3.จดบันทึกทุกร า ยรับและร า ยจ่าย

เมื่อเปลี่ยนความคิดและมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บเ งิ นได้แล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือ การจดบันทึกทุกร า ยรับและร า ยจ่ายของคุณ ตั้งแต่ยอ ดเ งิ นเดือนสุทธิที่ได้รับ

ไปยันค่าขน มซองละ 10 บาทที่คุณซื้ อ รวมไปถึงภาระห นี้สินและค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตร โ ด ย ส า ร รถไฟฟ้า เป็นต้น ลงไป

วิ ธีนี้จะทำให้คุณรู้ว่า คุณมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่ มีร า ยจ่ายอันไหนที่เป็นร า ยจ่ายจำเป็นต้องจ่ายทุกเดือน ร า ยจ่ายไหนที่ไม่จำเป็นและคุณสามารถตัดมันออ กไปได้

4.คิดให้นานก่อนซื้ อของ

การซื้ อของอะไรที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น หากคุณปล่อยตัวปล่อยใจไปต ามอารมณ์ เ งิ นเก็บของคุณก็จะหมดไปกับสิ่งของเหล่านี้

อ ย่ าว่าแต่เ งิ นเก็บเลย เ งิ นที่จะนำไปใช้จ่ายร า ยวันก็ไม่เหลือเช่นกัน แต่จะทำอ ย่ างไรล่ะ เมื่อ อ ย า ก ได้ของฟุ่มเฟือยเหล่านั้น มาครอบครอง

หล า ยคนหันไปพึ่งพาบัตรเครดิต และก่อให้เกิดปัญหาห นี้สินต ามมา เพราะว่าไม่มีเ งิ น มากพอที่จะไปชำระบิลบัตรเครดิตเต็มจำนวน ต้องเลือ กจ่ายเพียงขั้นต่ำ ก่อให้เกิด ด อ ก เ บี้ ย พอ กพูน มากขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ ดังที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยกำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

5.เปลี่ยนความคิดเรื่อง เ งิ นเดือนน้อย

การมีเ งิ นเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคในการเก็บออม แต่ความคิดที่ว่า มีเ งิ นเดือนน้อยจะเก็บเ งิ นได้อ ย่ างไร แค่ใช้จ่ายก็แทบจะไม่พอในแต่ละเดือนแล้ว นี้ต่างหากเล่า ที่เป็นอุปสรรคในการเก็บเ งิ น ความคิดนี้ตัดกำลังคุณทั้ง ๆ ที่คุณยังไม่ทันได้ลองเริ่มต้นเก็บเ งิ นเลยด้วยซ้ำ

ดังนั้น ก้าวแรกในการเก็บเ งิ นคือ การเปลี่ยนวิ ธีคิดของคุณให้ได้ก่อน และมีความมุ่งมั้นว่าจะต้องเก็บเ งิ นให้ได้ ไม่ว่าจะมีร า ยได้มากน้อยแค่ไหนก็ต าม

6.มีเป้าหมายในการเก็บเ งิ น

การเก็บออมเ งิ นเฉย ๆ อาจจะทำให้คุณไม่มีแรงจูงใจในการเก็บออมเ งิ น ดังนั้น การเก็บเ งิ นของคุณจึงล้มเหลว ไม่เคยเก็บอะไรได้เ สี ยที ดังนั้น ลองตั้งเป้าหมายในการเก็บออมเ งิ นของคุณดูสิ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อน เช่น อ ย า ก จะเก็บเ งิ นเพื่อซื้ อทองสัก 1 บาท ร า ค าประมาณ 25,000 บาทเพื่อเก็บเอาไว้เก็งกำไร เป็นต้น

เมื่อคุณมีเป้าหมายก็จะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการเก็บเ งิ น มากขึ้น และเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเล็ก ๆ ได้ ก็จะทำให้คุณมีความภูมิใจและสามารถเก็บเ งิ นก้อนใหญ่กว่าเดิมได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

7.ออมก่อนค่อยใช้

สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยได้ยิน มามากแล้วว่า การเก็บออมเ งิ นที่ได้ผลที่สุดคือ การเก็บออมก่อนค่อยนำเ งิ นที่เหลือไปใช้จ่าย

ซึ่งเป็นเรื่องที่หล า ยคนทำใจ ย า ก ที่จะทำ แต่ในเมื่อมุ่งมั่นที่จะเก็บเ งิ นแล้ว ยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน จากการจดบันทึกร า ยรับร า ยจ่ายข้ อที่แล้วซึ่งช่วยทำให้คุณรู้คร่าว ๆ

แล้วว่าคุณมีค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือนเท่าไหร่ มีเ งิ นเหลือใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถเก็บเ งิ นได้เท่าไหร่ ทำให้เมื่อคุณได้รับเ งิ นเดือน มาคุณสามารถเก็บเ งิ นเอาไว้ก่อนได้ทันที

ซึ่งเ งิ นออมนี้ไม่จำเป็นต้องแบ่งเก็บเอาไว้มากมาย ถ้าคุณมีร า ยได้น้อยก็เก็บออมน้อย มีมากก็ค่อยเก็บออมมาก ตัวอ ย่ างเช่น คุณมีเ งิ นเดือน 15,000 บาท ออมเ งิ นทันทีเมื่อได้รับเ งิ นเดือน 1,000 บาท หักค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือน 7,000 บาท

เหลือเ งิ นใช้จ่าย 7,000 บาทก็ถือว่าคุณยังสามารถใช้ชีวิตทั้งเดือนได้แบบสบาย ๆ โดยไม่ลำบากมากนัก หากคำนวนเป็นร า ยวันก็จะอยู่ที่ 7,000 ÷ 30 = 233.33 บาท

โดยคุณอาจจะปัดเศษค่าใช้จ่ายร า ยวันเป็นวันละ 200 บาท เพื่อให้ง่ายต่อ การจัดสรรเ งิ นแต่ละวัน หรือง่ายต่อ การกดเ งิ นจาก ATM นั่นเอง ส่วนเศษ 33.33 บาท

ในแต่ละวันนั้น ก็หักเป็นเ งิ นเก็บไปจะได้ถึง 33 x 30 = 990 บาท ต่อเดือน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในหนึ่งเดือนคุณจะมีเ งิ นเก็บ 1,990 บาท ในหนึ่งปีคุณจะมีเ งิ นเก็บมากถึง 23,880 บาท ถือเป็นเ งิ นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ

8.ล ง ทุ น ต่อยอ ดเ งิ น

เมื่อคุณเก็บเ งิ น มาได้สักก้อน คุณสามารถนำเ งิ นเก็บก้อนนั้นไป ล ง ทุ น ต่าง ๆ ได้ ซึ่งแน่นอนว่าได้ผลตอบแทนดีกว่าการเก็บเ งิ นรอ กิน ด อ ก เ บี้ ย เ งิ นฝากเป็นไหน ๆ เช่น ฝากในบัญชีฝากประจำ ซื้ อพันธบัตร กองทุนรวม หรือซื้ อ LTF RMF เป็นต้น เพื่อทำให้เ งิ นเก็บที่คุณมีอยู่งอ กเงยมากขึ้นไปอีก

เห็นไหมคะ ว่าการมีเ งิ นเดือนน้อยไม่ได้เป็นอุปสรรคใด ๆ เลย หากคุณมีความตั้งใจจริงในการเก็บออมเ งิ น และมีวินัยในการใช้เ งิ นอ ย่ างแท้จริง

ที่มา  sabailey