8 วิ ธี สอนลูกให้เดินต ามความฝันของตัวเอง และลงมือต ามความฝันให้เต็มที่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้กล้าทำต ามความฝันของตัวเอง กับบทความ 8 วิ ธี สอนลูกให้เดินต ามความฝันของตัวเอง และลงมือต ามความฝันให้เต็มที่ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

‘ ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ลูกอย ากเป็นอีกต่อไป ‘ ความชอบและความฝันตอนเด็กๆ ของทุกคนช่างดึงดูด เเละแสนสวยงามต่างจากความจริงที่ต้องเผชิญอย่ างสิ้นเชิง เมื่อเรามีลูกจึงอย ากเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดให้เขา โดยลืมถามลูกด้วยซ้ำว่าโตขึ้นหนูอย ากเป็นอะไรคะ? จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวต่างๆ ต ามมาไม่สิ้นสุด เพียงแค่เราไม่ได้เลี้ยงลูกในแบบของเขา อย่ างเต็มตัวนั่นเอง วันนี้เราจึงมาคุยในหัวข้อ 8 กลยุทธ์เตรียมลูกให้มีอนาคตดีแบบเชิงบวกทำได้ง่ายๆ เริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกที่ใช้ความเข้าใจ ถ้าอย ากให้ลูกมีอนาคตที่ดี ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่การบังคับของคนอื่น ลองไปอ่านกันเลยค่ะ

1 คิดต ามเหตุ ได้ต ามผล

การฝึกให้ลูกคิด และทำต ามเหตุผลเป็นหลัก เป็นการสร้างส ม อ งให้ลูกรู้จักคิดและตัดสินใจภายใต้เหตุผล ไม่ทำต ามอารมณ์ เมื่อลูกโตขึ้นจะสามารถจัดการอารมณ์และกำกับพฤติก ร ร มตนเองได้ ส่ งผลต่อเนื่องกล า ยเป็นพฤติก ร ร มระยะย าวของลูก ซึ่งผลที่ต ามมาจะดีหรือร้ า ยนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการคิด มุมมอง เเละพฤติก ร ร ม การปฏิบัติตัวของลูกนั่นเอง

2 จงเชื่อในสิ่งที่ลูกอย ากเป็น เคียงข้างคอยสนับสนุน

เชื่อในสิ่งที่ลูกได้เลือ กด้วยตัวเอง แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่มั่นใจในทางที่ถูกได้เลือ กเดิน แต่อย ากให้ยอมรับและคอยสนับสนุนลูกในทุกทางที่เขาได้เลือ กด้วยตัวเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจให้กว้าง ยอมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต

3 รับฟังความคิดเห็น ส่ งต่อคำแนะนำให้ลูก

บางครั้งอาจไม่เข้าใจกัน ระหว่างพ่อแม่และลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เเล้วแต่ อย ากให้คุณพ่อคุณแม่รับฟังความคิดเห็นในมุมมองของลูกก่อนว่าเขาคิดอะไร เเละเปลี่ยนจากบังคับมาเป็นให้คำแนะนำดีๆ เท่านี้ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คล า ยแล้วค่ะสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุด

ไม่ใช่เงินทองที่มากมาย แต่กลับเป็น ความเข้าใจของครอบครัวที่ยอมรับอย่ างเต็มใจ ในสิ่งที่ลูกชอบและอย ากเป็นในอนาคตรวมถึงคอยสนับสนุนให้เขาเดินจนถึงสุดปล า ยทางในทางที่ตัวเองได้เลือ กเท่านั้นเองค่ะ ผลข้างหน้าจะเป็นอย่ างไรไม่ต้องคิดมาก เพราะลูกจะสามารถผ่านไปได้แม้เส้นทางนั้น จะหนักหนาแค่ไหนก็ต าม ขอแค่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างพวกเขาก็เพียงพอแล้วค่ะ

4 ทุกคนมีสิ่งที่ต้อง ‘รับผิดชอบ’

ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี การสอนลูกให้มีความรับผิดชอบง่ายๆ โดยการพาลูกอาบน้ำให้ตรงเวลา ช่วยคุณแม่เตรียมอาหาร เลี้ยงสั ต ว์ การเก็บที่นอนเมื่อตื่น เป็นต้น ทำให้เมื่อลูกโตขึ้น จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมาย เขาจะได้จัดแบ่งความสำคัญและเวลาได้อย่ างลงตัว

5 พ่อแม่เป็นอย่ างไร ลูกเป็นอย่ างนั้น

ลูกมักเลียนแบบพฤติก ร ร มของพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ดังนั้นเราจึงไม่ควรทะเลาะ รวมทั้งพูด คำ ห ย า บ กันต่อหน้าลูก เพราะลูกจะจำได้แม่น เเล้วส่ งผลต่อพฤติก ร ร มของลูกในอนาคตค่ะ การเว้นระยะห่างของพ่อแม่กับลูกจึงมีความสำคัญอย่ างมาก เพราะลูกจะได้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่ของเขาเอง

6 พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์

ทักษะการสื่อส า รที่ดีของคุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตของลูก เพราะหากพ่อแม่สื่อสารกับลูกแบบไม่เข้าใจกัน จะทำให้เกิดปัญหาและความไม่เข้าใจหรือถึงขั้นเข้าใจผิดต ามมาดังนั้น คำพูดจึงมีความสำคัญต่อความคิดของลูกที่ส่ งผลให้เห็นอย่ างชัดเจนในอนาคตค่ะ สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ เมื่อใดที่สั่งสอนลูก ต้องไม่ใช้อารมณ์ ไม่ตำหนิไปที่ตัวตนของลูกจนสูญเสียความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

7 ใช้ความสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหว

เมื่อลูกเริ่มเกเร หรืองอแง ให้ใช้ความเงียบสงบ ไม่ต้องไปสนใจลูก จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่า ถ้าทำแบบนี้อีกพวกเขาจะถูกคุณแม่เมินและไม่สนใจ วิธีนี้ช่วยให้เด็กไม่ทำต ามใจตัวเอง และแคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆ

8 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ของลูกก็สำคัญเสมอ

คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน เรื่องเล็กๆ รวมทั้งเรื่องใหญ่ของลูกเสมอ โดยอาศัยความเข้าใจกันและกันภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการบ่งบอ กถึงการเอาใจใส่และแคร์ความรู้สึกของลูกๆ แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กที่มีความสำคัญไม่มากก็ต าม ลูกจะรู้สึกไว้ใจพ่อแม่ และเล่าเรื่องที่มีความสำคัญขึ้นไปเรื่อยๆ ในชีวิตของเขาให้เราฟังในอนาคตนั่นเอง

ที่มา p a r e n t s o n e, y i n d e e y i n d e e