8 สิ่งที่ทำให้รู้ว่าคุณกำลังติดขัดเรื่องเ งิ น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่บอ กให้รู้ว่าเพื่อนๆกำลังเริ่มติดขัดเรื่องเงินทอง มีเงินเดือนไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือน และไม่มีเงินเก็บ กับบทความ 8 สิ่งที่ทำให้รู้ว่าคุณกำลังติดขัดเรื่องเ งิ น ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนที่ส่ งสัญญาณออ กมาบ้าง

หล า ยคนเคยสงสัยว่าเงินเดือน ที่ได้ห า ยไปไหนหมด? หรือหาคำตอบไม่ได้เลยว่าเงินในบัญชี ไม่เหลือเลยตอนสิ้นเดือนเพราะอะไร? ยิ่งกว่านั้นคือคุณเริ่มคิดบ่อยขึ้นทุกทีว่า

‘เงินห า ยไปไหน?’ ถ้าคุณเป็นแบบที่เรากล่าวถึงในข้างต้นล่ะ ก็บอ กได้เลยว่าสถานะทางการเงินของคุณมาถึงจุด อั น ต ร า ย ซะแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจเพราะใครๆ ก็คง คิดแบบนี้ก็ลองมาดูกันว่าคุณมีสัญญาณ อั น ต ร า ย ด้านการเงินรึเปล่า

สัญญาณที่ 1 ไม่รู้ว่าใช้เงินซื้ อจ่ายอะไรบ้ าง

หล า ยคนคิดว่าตัวเองรู้ดี ว่ารายได้มาจากที่ไหนแล้วใช้ซื้ ออะไรไปบ้ าง ทว่าในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นแบบนั้นเพราะเกือบทุกคนจำได้ เฉพาะรายจ่าย ก้อนใหญ่ๆ เท่านั้น แต่รายจ่ายเล็กๆต่างหากที่ทำให้รายได้ของเราห า ยไปแบบไม่รู้ตัวเลยเคล็ดลับ ไอเดียง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้ว่ารายจ่ายของคุณไปไหนก็คือ การเขียน บันทึกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่และใช้จ่ายอะไรไปบ้ าง ไม่ว่าจะซื้ อของชิ้นเล็ก หรือชิ้นใหญ่ก็ต าม รับรองว่าแค่นี้คุณก็สามารถควบคุมรายจ่ายได้แล้ว

สัญญาณที่ 2 ไม่เคยตั้งงบรายจ่าย

คุณทำทุกอย่ าง เรียบร้อยแล้ว แต่อย่ าลืมจุดสำคัญอีกจุดเริ่มต้นของการเก็บออม นั่นก็คือ การตั้งงบรายจ่ายการตั้งงบรายจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริงและ มีหลักฐานเพื่อ ตรวจเช็คได้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของหนทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงินตั้งงบรายจ่ายและทำให้ได้ต ามแผนที่วางไว้ บอ กได้เลยว่าแค่นี้ก็เห็นความแตกต่าง ของเงินใน บัญชีของคุณ แต่หากคุณตั้งงบประมาณไม่ดี ก็จะทำให้การใช้จ่ายของคุณเกิดรอยรั่วได้ง่าย

สัญญาณที่ 3 ยิ่งรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นต าม

หล า ยๆ คนคงอย ากยินว่าตัวเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นทุกคนก็อย าก ใช้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น ด้วยแต่หากคุณสนใจแต่เฉพาะ รายจ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตล่ะ ก็รายได้จำนวน มากเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ กับรายจ่ายและยังไม่สามารถเก็บออมเงินได้แน่นอนสิ่งที่คุณควรระวัง คือพย าย ามรักษ าระดับ รายจ่ายของคุณให้คงที่อยู่เสมอ ในขณะที่อีกทางคือ การเพิ่มรายได้จากทางอื่นๆ ถึงจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ

สัญญาณที่ 4 ไม่เริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่ยังตอนนี้

ในวัยทำงานหล า ยคนใช้เงินหมดไป กับการซื้ อสิ่งของที่ตนเองต้องการ และคิดว่า ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออมเงิน แต่เดี๋ยวก่อน ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปสำหรับการออมเงินไม่ว่า คุณจะมีรายได้มากหรือน้อยขนาดไหนก็ต ามเราขอแน ะนำให้คุณเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ คนร ว ยหล า ยๆคน แนะนำว่าคุณควร ‘เก็บออม’

ก่อนนำเงินที่เหลือมาใช้ใช้วิธีการนี้ รับรองว่าคุณจะมีเงินเก็บจำนวน มากจนคุณคาดไม่ถึงเลยเคล็ดลับลองใช้ Internet B a n k i n g เพื่อโอ นเงินอัตโนมัติ จากบัญชีเงินเดือนไปยัง บัญชีเงินเก็บที่เราแยกไว้ อีกบัญชี แล้วคุณจะได้ไม่ต้องยุ่ ง ย าก กับการเก็บเงินอีกต่อไป

สัญญาณที่ 5 ไม่พลาดทุกเทรนด์

การซื้ อสินค้า หากทำอย่ างพอ ดีหรือ ซื้ อเพราะความจำเป็นต่องานของคุณนั้น เป็นสิ่งที่คุณสมควรทำ แต่การซื้ อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่และเปลี่ยนรุ่นตลอ ดเวลาเพราะคิดว่า ตัวเองต้อง ‘ต ามเทรนด์’ ตลอ ดเวลานั้นสร้างความเสียห า ย ทางทางการเงินได้ ดังนั้นก่อนซื้ อทุกครั้งอย่ าลืมคิดว่า ‘จำเป็น’ หรือแค่ ‘อย ากได้’

สัญญาณที่ 6 ห นี้วันนี้ใช้วันหน้า

หล า ยคนในปัจจุบันเรียกได้ ว่าเป็นห นี้กันทั่วหน้าทำให้ด อ กเ บี้ ยที่เป็นของแถมจากการเป็นห นี้นั้นพอ กพูนจนกระทั่งไม่รู้จะ ชำ ร ะ ห นี้ยังไงดีและ หล า ยคนที่ไม่รู้ว่าจะชดใช้ ห นี้เหล่านี้ยังไง ก็เลือ กที่จะปิดต าหนึ่งข้างโดยหวังว่าจะนำรายได้ที่มีมาใช้ห นี้ทั้งหมดโดยไม่มีการออมก่อนอื่นต้องแก้ไขโดย การใส่รายการ ชำ ร ะ ห นี้ที่ด้านบนสุดของ เป้าหมายทางการเงินของคุณ และเมื่อมีรายได้เข้ามาต้องแบ่งเงินสำหรับการ ชำ ร ะ ห นี้ทุกครั้งแค่นี้คุณก็สามารถปลดห นี้ได้เร็วขึ้นแล้วการออมเงินไม่จำเป็น ต้องรอให้มี

เงินออมก่อน แต่เราต้องสร้างเงินออมขึ้น มาเองเริ่มจากการเปลี่ยนสัญญาณ อั น ต ร าย ทั้ง 8 ข้อให้เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณมีเงินออม โดยที่คุณไม่ต้องอ ดหรือ กดดันตัวเอง จนเกินไป แล้วการออมเงิน จะกล า ยเป็นหนทางสู่ความร่ำร ว ยในอนาคตโดยคุณเองไม่รู้ตัว

สัญญาณที่ 7 แยกไม่ออ กระหว่าง ‘จำเป็น’ กับ ‘อย าก ได้’

การเก็บออมเงินเพื่อสร้าง ความมั่งคั่งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือ การจัดลำดับความสำคัญ คุณต้องแบ่งได้อะไรคือสิ่งที่คุณ ‘ต้องมี’, ‘มีก็ดี’หรือ ‘ไม่มีก็ได้’ ในการจ่ายของคุณ แต่ละครั้ง หากคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่า

ต้องร่ำร ว ยขึ้นคุณต้องยอมแลกกับความต้องการ บางอย่ างในตอนนี้ ถึงคุณจะไม่ชอบก็ต ามเคล็ดลับ เขียนเป้าหมายทางการเงินของคุณ ให้ชัดเจน แล้วติดเป้าหมายไว้ในที่ๆ คุณมองเห็นได้ชัด เพื่อที่จะ อ่ า น เตือนใจให้ยึดมั่นกับแผนนี้อย่ างสม่ำเสมอ

สัญญาณที่ 8 ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง

หล า ยคนที่มีแก้ไขปัญหาทางการเงินไม่ได้มักเชื่อว่า ‘ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง’ ซึ่งบอ กได้เลยว่านั่นเป็นหนึ่งในเส้นทางสู่ความล้มเหลวทางด้านการเงินเพราะโดยทั่วไป พวกเขามักคิดถึงเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้เช่น วันนี้อะไรคือเรื่องจำเป็น แต่ไม่ได้มีการวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อเตรียมรับมือแต่อย่ างใดเพราะเชื่อว่า

ในอนาคตก็จะหาทางออ กได้เอง หากคุณคิดแบบนี้ขอให้ลองเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเช่น หากเราตัดสินใจใช้เงินตอนนี้แล้วในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้ าง เพื่อให้เราตัดสินใจอย่ างดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง

ที่มา a o m m o n e y, f a h h s a i