8 สิ่งในผู้หญิง ที่ไม่ควรมีมากเกินงาม ทำให้ผู้ช ายออ กห่าง

วันนี้เราจะพาเหล่าสาวๆที่อย ากจะมีคนรักที่ดีและรักกันไปนานๆ ไปดูสิ่งที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ควรจะทำ เพราะจะทำให้คนที่พบเจอถอยห่างได้ง่ายๆ กับบทความ 8 สิ่งในผู้หญิง ที่ไม่ควรมีมากเกินงาม ทำให้ผู้ช ายออ กห่าง ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ผู้หญิงไม่ควรทำ

1 ไม่พูดมากเกินไป

มองทุกอย่ างให้ ทะ ลุ ปรุโปร่งได้ แต่ไม่จำเป็นต้องพูดออ กมา บางอย่ างไม่ต้องทำให้กระจ่างแจ้งเพียงเรารู้อยู่แก่ใจก็พอ ให้รู้จัก ผ่ อนหนัก ผ่ อนเบา เอาหูไปนาเอาต าไปไร่ ควรปล่อยบ้ างไม่บีบบังคับมากเกินไป เพราะทุกอย่ างนั้น การกระทำ เห็นได้ชัดเจนกว่าคำพูดเสมอจงเคารพและ ให้ความนับถือ กับทุกคน ความสงบความสุขสร้างได้จากตัวเรา

2 ไม่เสียสละให้กับความรักมากเกินไป

จนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง หัดปล่อยวาง ดูแลตัวเอง และเข้าใจในความไม่แน่นอน ของทุกสิ่งทุกอย่ าง จงให้โอกาสและใช้ชีวิตกับคนที่เห็นคุณค่าของความรัก

3 ไม่ฟังคำพูดของคนอื่น มากเกินไป

เรื่องต่างๆ สามารถปรึกษา คนอื่นๆ ได้ แต่อย่ าให้ความคิดหรือความคิดเห็นของใครมามีอิทธิพล กับตัวเรามากเกินไป จะใช้สติปัญญาไตร่ตรอง และเชื่อในสัญช าตญาณของตัวเอง

4 ไม่คาดหวังกับคนอื่น มากเกินไป

เพราะหากคาดหวังอะไร กับคนอื่น มากไป ความผิดหวังที่เกิดขึ้นก็จะมาจาก ผลของการกระทำของคนอื่น

5 ไม่จมอยู่กับ จุด ด้ อ ย ของตัวเองเกินไป

อย่ าเอา จุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเปรียบเทียบ กับจุดเด่นของคนอื่นๆ เพราะมันเสียเวลาและเปล่าประโยชน์ จงเป็นตัวของตัวเอง มีความสุขกับตัวเอง ใช้จุดเด่นของตนเองและแสดงมันออ กมาอย่ างภาคภูมิใจ

6 ไม่ทำในสิ่งเดิมๆ นานเกินไป

อย่ ามัวมองแต่ความผิดพลาด หรือความผิดหวังในอ ดีต จนกลัวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ควรได้ลองเริ่มต้น ลองทำ ลองเรียนรู้ เพื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ

7 ไม่เชื่อเรื่องโชคลางมากไป

เพราะหากเรา ไม่มีความพย าย าม หรือตั้งใจทำงานจะรอแต่โชคช่วยก็คง จะประสบความสำเร็จไม่ได้

8 ไม่ช่วยเหลือคนอื่น มากเกินไป

การชอบช่วยเหลือ ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องรู้จักปฏิเสธ เพื่อปกป้องตัวเองจากคนที่หวังประโยชน์จากเราอย่ างเดียวเช่นกัน

9 ไม่ฟังคำพูดของคนอื่น มากเกินไป

เรื่องต่างๆ สามารถปรึกษา คนอื่นๆ ได้ แต่อย่ าให้ความคิดหรือความคิดเห็นของใครมามีอิทธิพล กับตัวเรามากเกินไป จะใช้สติปัญญาไตร่ตรอง และเชื่อในสัญช าตญาณของตัวเอง

ที่มา j e l l y , p a n t i p, m y f r i e n d t h