8 อาชีพที่อยู่ในช่วงขาล ง ควรคิดให้ดีก่อนนำเ งิ นเก็บมาล งทุ นด้วย

สำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพหรือเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง ก่อนทำสิ่งเหล่านี้เราควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เราจะล งทุ น เพร า ะการล งทุ นนั้น มีความเ สี่ ย งทุกอ ย่ างแต่ถ้าหากเรานั้นศึกษาข้ อมูลมาดีพอ จะช่วยล ดความเ สี่ ย งใหกับเราได้

และวันนี้ เราจะพาคุณไป ดูว่าธุรกิจอะไรบ้าง ที่กำลังอยู่ในช่วง ขาล ง ที่กำลังจะห า ยไป ธุรกิจเป็นองค์การที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ า บริการหรือ ทั้งสินค้ า และบริการ แก่ผู้บริโภคธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจ แบบทุ นนิยม ซึ่งธุรกิจส่วน มากมีเอกชน

เป็นเจ้าของและบริหารจัดการ เพื่อให้ได้กำ ไ ร และเพิ่มความมั่งคั่ง แก่เจ้าของธุรกิจธุรกิจยังอาจเป็นประเภท ไม่แสวงหาผลกำ ไ ร หรือ มีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ธุรกิจที่มีหล า ยปัจเจก บุคคลเป็นเจ้าของ อาจเรียกว่า บริษัทแม้คำว่า บริษัทจะมีความหมายที่ เจาะจงกว่า นั้นคำว่า ธุรกิจ มีความหมาย ครอบคลุม เรื่องเกี่ยวกับ การค้ า อ ย่ างน้อย 3 เรื่องคือ

1. ตัวองค์กร การค้ า อุตสาหก ร ร ม หรือ บริษัทหรือ ที่เรียกกันว่า องค์กรธุรกิจ

2. กิจก ร ร ม ที่เกี่ยวกับการค้ า อาชีพ และอุตสาหก ร ร ม เช่น ในคำพูด ธุรกิจเปลี่ยนแปล งไป เรื่อย ๆ ต ามสภาพตลาด

3. ส่วนของกิจ ก ร ร มทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ธุรกิจเพล ง หรือ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์

ใกล้สิ้นปีแล้ว นะคะ หล า ยคนอาจกำลัง จะเตรียมล งทุ น ทำธุรกิจกันในปีใหม่ ๆบางคนเก็บเ งิ นทุ นทั้งชีวิต เพื่อคิดล งทุ น กับทางที่ใช่อย าก ข า ย อะไร ให้อยู่ได้ยืนย าวซึ่งก็แล้ว

แต่ความชอบความถนัด ก็ว่ากันไป ซึ่งวันนี้เรามีธุรกิจ ขาล งที่ได้รวบรวมเผื่อให้เป็นข้ อมูลให้ได้ เตรียมความพร้อม หรือ ดูลู่ทางการตลาดให้ดี ๆ ก่อนการล งทุ นครั้งใหม่ มาฝากกันค่ะ

1. ร้านกาแฟสด

ร้านกาแฟ มีให้เลือ กแบบร้านชนร้าน ซึ่งสิ่งที่ต ามมาคือ ความเ สี่ ย ง เพร า ะด้วยพฤติก ร ร มของคนที่ดื่ มกาแฟ สิ่งสำคัญ คือรสชาติ และบรรย ากาศที่ดี ถ้าคุณมีฝีมือ ดี มีทำเลทองก็มีโอกาสรอ ด แต่ถ้าเป็น มือใหม่ รสชาติ ยังไม่นิ่งรสชาติ ไม่เคย ซ้ำเพร า ะจำ สู ต รผิ ดๆถูก ๆ

บอ กได้เลยว่า เหนื่อยแน่ เพร า ะข า ดลูก ค้ า ประจำ ที่จะหล่อเลี้ยง ยอ ด ข า ย ให้ไปรอ ดไม่นับรวมค่า ใช้จ่ายภายในร้านที่คิด บัญชี ทีไรเป็นต้องก่าย หน้าผากทุกทีไหนจะค่าเช่าค่าน้ำ ค่าไฟ บางคนก็นั่งนาน

เพร า ะร้าน มีไวไฟ ก็อาศัยทำงานเพลินจนเจ้าของร้านแทบ ไม่คุ้มค่าไฟ จะไม่มีก็ไม่ได้ เพร า ะต้องอาศัย สร้างการรับรู้การเช็คอินว่าร้านนี้ กาแฟดีเน็ตไว แต่สุดท้ายแล้วเมื่อ มันไม่ไหวก็ต้องตัดใจปิดกิจการ

2. ร้าน ข า ย ของชำ

ทำเลดี แค่ไหนก็แพ้ภั ย ให้ร้านสะดวกซื้ อ แบรนด์ดัง จริงอยู่ว่าข้ อ ดี ของร้าน โชว์ห่วยนั้น มีหล า ยข้ อ ที่ร้านสะดวก ซื้ อแบรนด์ใหญ่ ไม่มีเช่นแปะโป้งไว้ได้ มีของแบ่ง ข า ยให้เฉพาะลูกค้ า

ประจำสนิทสน มคุ้นเคยกันเป็นต้น แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมของคนชอบความสะดวก สบายซื้ อของได้ 24 ชั่ วโมงล ดล งแม้ แต่น้อยบางร า ย อยู่ไม่ไหวก็ต้องปิดตัวล งไป ต ามระเบียบ

3. ร้านอาหาร

ร้านอาหารต ามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวมีเปอร์เซ็นต์ที่จะปิดตัวล งสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ ผู้ประกอบการ พ่อค้ า แม่ค้ า ล้วนแต่บ่นเป็นเ สี ยงเดียวกัน ว่า ข า ย ไม่ดีไม่ค่อยมีกำ ไ รเหลือทำมาแล้ว ข า ย ไม่หมดด้วย

หล า ยเหตุผล ที่มากบ้างน้อยบ้าง แต่หลักๆหนีไม่พ้นคนกินอาหาร นอ กบ้านกันน้อยล ง ข้าวกล่องสำเร็จรูป สะดวกแกะอุ่นพร้อมทานบริการส่งฟรี จึงไม่ค่อยมี คนเข้าร้านอาหารกัน เหมือนเมื่อก่อน

4. ร้านชาบู

ใครๆก็ ข า ย ชาบู ข า ย กัน มากมายจนร้านชาบู มีมากกว่าลูกค้ า ทำให้ความฟีเวอร์กล า ยเป็นโอเวอร์ซัพพล า ยด์ จาก ข า ย อาหารอยู่ดี ดีกล า ยเป็น ข า ย กิจ การทิ้งก็มากเพร า ะกระแส รักสุ ข ภ า พ ที่มาแรงคน แห่รับประทานชาบู แทนปิ้งย่างแต่เมื่อ กระแสล้น

ทำให้ร้านชาบู ไม่ใช่ร้านที่ เป็นที่นิยมอีกต่อไปอีกทั้งคนหัน มารัดเข็มขัด ประหยัดค่าอาหาร ทำให้ร้านรอเก้อ ไหนจะวัตถุดิบมหาศาลในแต่ละ วันที่เจ้าของร้าน ต้องจัดเตรียมค่าแรง ค่าพนักงานค่าเครื่องดื่ มค่าไฟ ค่าแอร์ เมื่อรอให้ลูกค้ า เต็มร้าน ไม่ไหวก็กล า ยเป็นอยู่ ไม่ได้ไปเ สี ยอ ย่ างนั้น

5 รีสอร์ทโฮสเทล

ที่พักเกิดขึ้น มากมาย เป็นดอ กเห็ดซึ่ง ไม่ใช่คำพูดเกินจริง แต่ประการใดฉะนั้น ถ้าจะดำเนินธุรกิจ ให้อยู่ต่อไปได้นั้น ที่พักของคุณ ต้องมีปัจจัยประกอบที่ข า ดไม่ได้ เช่นทำเลดีเดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยวพนักงานบริการดี มากถึงเยี่ยมมากห้องพักสะอาด ครบครัน ทุกความต้องการเป็นต้น

6. ร้านเสริมสวย

ปัจจุบัน มีเครื่องม้วน ผม 1 อัน ก็ทำได้พัน กว่าทรงแล้ว ไม่ว่าจะลอนเล็กลอนน้อยลอนใหญ่สไตล์ เกาหลีก็มีให้หมด แถมประหยัดเ งิ น ในกระเป๋าไปได้อีก เจ้าของร้านเสริมสวยหล า ยร า ย จึงต้องแพ็ค กระเป๋า อำลาบอ กเลิกลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายร้อยแปดเตรียมปิดตัวล งได้เลย เพร า ะคนยุคใหม่ เน้นสวย แต่ประหยัดนั่นเอง

7. ร้านถ่ า ยรูป

แอปพลิเคชันยุคนี้ มีความฟรุ้งฟริ้ง เปลี่ยนคนธรรมดา เป็นดาร า มาแล้ว ก็เยอะจากเดิมทีที่คนอย ากสวย ต้องแต่งหน้า ทำผมเข้าร้านถ่ า ยรูป เพื่อจะได้รูปออ กมาสวยงามแต่คนยุคใหม่ ถ่ า ยยังไงก็ได้แล้ว ใช้แอปพลิเคชั่น

สารพัดตกแต่ง ก็สวยได้ไม่แพ้กันแม้แต่ภาพถ่ า ยติดบัตร ยุคนี้ ก็ยังปริ้นท์เองได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยร้านถ่ า ยรูปไม่ว่าจะ 1 นิ้ว 2 นิ้ว ใส่สูทผูกไทห รือชุดอะไร ต่อมิอะไรก็มีเทคโนโลยี มาช่วยได้ร้านถ่ า ยรูป จึงเป็นอีกหนึ่ง ธุรกิจที่จะมี สิทธิ์ปิดตัวล ง

8.ร้านขน ม หวานร้านไอศกรีม

เพร า ะร้านสวยเมนู น่าทานแต่รสชาติ ก็จำเป็นบางคน ต ามรีวิว มาเพร า ะความน่ารับประทานของขน มหรือไอศกรีม ในร้านแต่ก็พอได้ กินเช็คอิน จะดีกว่าเรื่อง ของขน มหวาน ต่อให้รสชาติถูกปากแค่ไน แต่ถ้าทาน มากไป ก็จะเลี่ยน โดยเฉพาะเทรนด์ รักสุ ข ภ า พมา แรงแม้ขน มจะอร่อยแค่ไหน กินไปก็แอบหวั่น แคลอรี่ ที่จะได้รับไปด้วย

ทั้ง 8 ธุรกิจนี้ เป็นการคาดเดา ในความน่าจะเป็นเท่านั้นแต่หากคุณจะเตรียมรับมือไว้ ก็จะดีไม่น้อยยังไง กันไว้ก็ดีกว่าแก้ค่ะ

ที่มา  forlifeth