8 เรื่องต้องรู้ก่อนลาออ กจากงานประจำ มาทำธรกิจส่วนตัว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวที่ควรรู้และเตรียมตัวก่อนที่จะลาออ กจากงานประจำ เพื่อมาประกอบอาชีพส่วนตัว กับบทความ 8 เรื่องต้องรู้ก่อนลาออ กจากงานประจำ มาทำธรกิจส่วนตัว ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เรานั้นควรให้ความสำคัญ

เชื่อว่าความฝันของคนส่วนใหญ่ คือ การได้เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ มีกิจการเป็นของตัวเอง คงไม่มีใครอย ากเป็นพนักงานประจำไปตลอ ดชีวิต วันนี้ ชี้ฃ่องร ว ย จึงได้รวบรวมคำถามที่ใครก็ต ามที่มีความคิดจะทำกิจการส่วนตัวจำเป็นต้องตอบให้ได้ เหมือนเป็นแบบทดสอบก้าวแรกในการเริ่มต้น มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง

1 เราพร้อมจริง ๆ แล้วหรือยัง

หลังจากที่ได้คำตอบจากคำถามทั้งหมดด้านบนแล้ว ก็คงมีเสียงในจิตใจที่คอยกระซิบถามว่า พร้อมหรือไม่ คุณควรถามตัวเองให้ถี่ถ้วนและมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มธุรกิจอย่ างจริงจัง เพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวคุณแน่นอน

2 ถามตัวเองก่อนว่าอย ากทำธุรกิจอะไร

คำถามข้อนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน แต่คุณต้องจริงจังหรือมองเห็นถึงความเป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะมีไอเดียอะไรสามารถพัฒนาต่อยอ ดไปได้แค่ไหน ไม่ใช่แค่อย ากทำก็ทำ ผู้ที่อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหล า ยต่อหล า ยคนล้มง่าย ๆ เพราะแค่อย ากทำธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่รู้จะทำอะไร หรือลองลงทุนไปก่อนโดยไม่รู้แน่ชัดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายของธุรกิจเอาไว้ พอเป้าหมายไม่ชัด ธุรกิจก็ไม่ดำเนินไปในทางที่ควร ดังนั้นสิ่งสำคัญก่อนจะไปไกลเกินก็คือ ‘เป้าหมายที่ชัดเจน’ ที่นำไปสู่ Passion นั่นเอง

3 ธุรกิจที่ทำมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เป็นที่ต้องการหรือไม่

สมัยนี้มีร้าน อ า ห า ร เยอะแยะเต็มไปหมดนั่นหมายถึงคู่แข่งจำนวน มากใช่ว่าทุกร้านจะประสบความสำเร็จ แต่ก็ใช่ว่าเราจะทำให้สำเร็จไม่ได้ ถ้าหากเราอย ากเปิดร้าน อ า ห า ร สิ่งที่จำเป็นต้องมีในธุรกิจของ คือ ความแตกต่าง โดยสร้างจุดเด่นที่ร้าน อ า ห า ร อื่นไม่มี ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่ง เมนู อ า ห า ร รสชิใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่ างทันยุคทันสมัยโดนใจ

4 กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร

ไม่ว่าธุรกิจเราจะไอเดียดีขนาดไหน แต่ถ้ากลุ่มลูกค้าแคบเกินไป หรือไม่มีคนซื้ อเลย ธุรกิจก็ไปต่อได้ย าก หากโมเดลธุรกิจของผู้ที่อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่เจ๋งพอ แถมยังต้นทุนไม่หนาก็อาจจะดำเนินธุรกิจได้ไม่ไกลอย่ างหวัง ฉะนั้นประเมินให้ดีก่อนว่า ธุรกิจ สินค้า บริการ ของเรานั้น มีลูกค้าเป็นใคร มีมากพอที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้ และมีกำไรที่จะต่อยอ ดพัฒนาหรือไม่

5 วางแผน 1 ก็ต้องมีแผน 2

ในการทำธุรกิจวางแฟนชั้นเดียวคงไม่พอ ตั้งแต่เริ่มเราจำเป็นต้องประเมินถึงจุดสูงสุด และจุดต่ำสุดของธุรกิจ มองให้เห็นภาพ และวางแผนรับมือในย ามที่ธุรกิจแย่ที่สุดว่ามีทางออ กอย่ างไร เช่นเดียวกับการทำงานประจำ แต่การเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจมีแผนที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วน รอบคอบ และควรเตรียมแผนสำรองไว้เสมอ หากมีครอบครัว ก็ควรเปิดใจคุยกันว่า จากนี้จะออ กจากงานประจำเพื่อทำธุรกิจ เพราะนอ กจากแผนธุรกิจและแผนสำรองแล้ว คุณก็ต้องการกำลังใจจากคนใกล้ตัว

6 รู้จักโลก Digital มากแค่ไหน

ในยุคแห่งเทคโนโลยีที่อะไรๆ ก็ซื้ อง่ายข า ยคล่องบนโลกเสมือนจริง จนการตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางสำคัญ หรืออาจจะเป็นช่องทางที่เกิดมาเพื่อผู้ที่อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีทุน ดังนั้นการศึกษาโลก Digital ให้เข้าใจอย่ างท่องแท้รู้ถึงเทตนิควิธีการต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะฃ่วยให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ หรืออย่ างน้อยอาจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการข า ย ประช าสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ

7 มีทักษะการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน

หาไอเดียว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรดี ก่อนจะวางโมเดลธุรกิจแล้ว ทักษะการเป็นนายตนเองและนายผู้อื่น คุณก็ควรเรียนรู้ไว้ ไม่ว่าจะมาจากการ อ่ า น หนังสือ การศึกษาเพิ่มเติม หรือ การเข้าอบรมต่าง ๆ เพราะนอ กจากไอเดียที่ดีแล้ว ทักษะในการจัดการ การตลาด การเงิน การใช้นวัตก ร รมทางการเงินเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ไหลลื่น และที่สำคัญเรื่องของ ‘ภาษี’ ก็ควรเข้าใจเอาไว้เช่นกัน

8 วางแผนเรื่องทุนสำรองแล้วหรือยัง

เมื่อรู้แล้วว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดี มีไอเดียพร้อม แผนพร้อม แล้วทุนล่ะ พร้อมหรือยัง ? เจ้าของธุรกิจบางคนเริ่มต้นจากการทำงานประจำ ค่อ ๆ เก็บหอมรอมริบ หรือเริ่มจากอาชีพเสริมหลังเลิกงาน และบางคนอาจโชคดีที่มีเงินทุนตั้งต้นจากที่บ้าน แต่นอ กจากทุนเริ่มต้นแล้ว ก็อย่ าลืมนึกถึงทุนสำรอง เพราะมันเป็นแผนสองเผื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มา หากใครอย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีทุนก็ควรเตรียมตัวมองหาทุนกู้ยืมให้ดี

ที่มา c h e e c h o n g r u a y . s m a r t s m e, j i n g j a i 9 9 9