9 ขั้นตอนตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าของแท้หรือของปลอม ก่อนถูกหลอ กซื้ อข า ย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การตรวจสอบโฉนดที่ดินก่อนซื้ อข า ย กับบทความ 9 ขั้นตอนตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าของแท้หรือของปลอม ก่อนถูกหลอ กซื้ อข า ย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อรัก ษ า ผลประโยชน์ของตัวเอง

การปลอมแปลงโฉนดที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นโฉนดที่ดินประเภท นส.4จ หรือโฉนดที่ดินที่เป็นหนังสือแสดงก ร ร มสิทธิ์สามารถทำการซื้ อข า ย ค้ำประกัน จดจำนองได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าโฉนดที่ดินที่เราถืออยู่นั้นไม่ใช่โฉนดที่ดินปลอม จะต้องรู้ วิ ธี ตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงไหม

หรือ แท้จริงแล้วที่ดินของเรานั้นได้หลุดลอยกล า ยเป็นของมิจฉาชีพแบบไม่รู้ตัวไปแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปหยิบโฉนดที่ดิน มาตรวจสอบเบื้องต้นไปพร้อมๆ กันได้เลย โฉนดที่ดิน มีหล า ยแบบหล า ยรุ่น แต่ในปัจจุบันจะมีขนาด 24×36ซม กระดาษมีลักษณะเป็นเส้นใยพิเศษสีเหลืองผลิตจากต่างประเทศ ป้ อ ง กั น การปลอมแปลง สังเกตุโฉนดปลอมง่ายๆ

โดยการส่องผ่านแสงเราจะเห็น

1 ล า ยน้ำเป็นรูปครุฑอยู่ในวงกลมสองวง

2 ด้านล่างรูปครุฑจะมีตัวหนังสือ ‘กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย’

3 รูปแปลงที่ดิน แต่ละมุมจะมีวงกลมอยู่ หากส่องผ่านแสงดู จะเห็นรูที่แสงส่องผ่านอยู่ในแต่ละวงกลมนั้น

โฉนดที่ดินที่ถือ ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน คือ น.ส.4 จ วิ ธี ตรวจสอบโฉนดที่ดินในรายละเอียดอื่นๆมีดังนี้

วิ ธี ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นของจริง

1) ตรวจสอบด้วย วิ ธี ระวางหรือแผนที่บนโฉนด

ระวางจะแสดงตำแหน่งพื้นที่ดิน และขนาดแปลงของที่ดินที่ดิน จะมี ‘หมายเลขระวางแผนที่’ ต ามสถานที่ตั้งของโฉนด ซึ่งเวลาตรวจสอบที่ดินต้องดูคู่กับ ‘หมายเลขที่ดิน’ คือหมายเลขที่ดินที่กำกับบนแนวเขตแปลงที่ดิน ทุกแปลงภายในแปลงย่อย

2) ตรวจสอบรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน

การจดทะเบียน มีหล า ยประเภทแตกต่างกันไป เช่น

– ประเภทบุริมะสิทธิ

– ประเภทภารติดพันในอสังหาริมท รั พ ย์

– ประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน

– ประเภทสิทธิเก็บกิน

– ประเภทภาระจำยอม

– ประเภทโอน มรดก

– ประเภทปลอ ดจำนอง

หากมีรายการจดทะเบียนจะส่ งผลต่อที่ดินด้วย

3) ตรวจสอบ วิ ธี การเขียนของ จนท.

ล า ยเซ็นของ จนท.จะเซ็นด้วยหมึกสีดำ มีปั๊มตราย างชื่อคนเซ็นกำกับไว้ พร้อมกับลงวันที่ หากมีการขีดฆ่ าแก้ข้อความให้ใช้หมึกแดงขีดฆ่ าให้เห็นข้อความเดิม แล้วเขียนเติมข้อความใหม่เข้าไปแล้วเซ็นชื่อพร้อมประทับตรากำกับ ลงวันที่กำกับเพื่อ ป้ อ ง กั น การปลอมแปลงเอกสารโฉนดที่ดิน

4) ตรวจสอบเลขที่ดิน

เลขที่ดินจะเขียนอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือของเอกสารโฉนดที่ดิน คือหมายเลขประจำตัวที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในระวางแผนที่ และจะแสดงบนแผนที่ในโฉนดที่ดินด้วย

5) ตรวจสอบหมายเลขโฉนดที่ดิน

หมายเลขโฉนดจะบอ กว่าใช้แบบพิมพ์หมายเลขอะไร ซึ่งจะอยู่ด้านบนทางขวามือของโฉนดที่ดิน ส่วนหมายเลขแบบพิมพ์โฉนดจะมีหมายเลขประจำตัวแบบพิมพ์ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของโฉนด เพื่อใช้ควบคุมแบบพิมพ์ทั้งหมดว่าพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ ที่จังหวัดไหนเท่าไหร่ มีรหัสลับ ป้ อ ง กั น การปลอมแปลงโฉนดด้วย

6) ตรวจสอบเลขหน้าสำรวจ

เลขหน้าสำรวจ คือหมายเลขแฟ้ม จะอยู่ถัดจากเลขที่ดิน ที่เก็บเรื่องราวของที่ดินแต่ละแปลงเก็บเป็บเอกสารต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินต ามท้องที่นั้นๆ

7) ตรวจสอบมาตราส่วนแผนที่ ในโฉนด

มาตราส่วนขนาดที่แสดงในแผ่นระวางแผนที่ กับขนาดที่แสดงในตัวโฉนดอาจแตกต่างกัน เนื่องจากระวางจะเล็กกว่าเนื่องจากมีแปลงย่อยจำนวน มาก แต่ในโฉนดจะใช้มาตราส่วนที่ใหญ่กว่าเนื่องจากมีเพียงแปลงเดียว มาตราส่วนที่แสดงในโฉนดต้องดูให้ถูกต้องว่าใช้มาตราส่วนใดในการวัดขนาดที่ดิน วิ ธี ตรวจสอบรูปแผนที่ในโฉนดจะมีอยู่ 3 สี

– เส้นแบบสีดำ เป็นเส้นแสดงแนวเขตแปลงที่ดินแบบปกติ

– เส้นแบ่งสีเขียวเป็นเส้นแสดงแนวแบ่งที่ดินที่มีการมีการแบ่งแยกเพิ่มเติม ในแผนที่โฉนดแปลงเดิม

– เส้นแบ่งสีแดงจะแสดงเขตเป็นส่วนแปลงคงเหลือ

8) ตรวจสอบตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดิน

จะมีตราอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งแรกจะเป็นตราประทับตรงล า ยเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาด้านหน้าโฉนดที่ดิน เพื่อเซ็นออ กโฉนดที่ดิน ส่วนตราประทับที่สองเป็นตราประทับล า ยเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินในการเซ็นจดทะเบียนสิทธิหรือนิติก ร ร ม

9) ตรวจสอบด้วยการนำโฉนดที่ดินไปที่สำนักกรมที่ดิน

หากตรวจเช็คแล้วเกิดข้อสงสัย และมีการตั้งสันนิษฐานว่าโฉนดที่ดินในมือนั้นเป็นของปลอม ให้ตั้งสติดีๆ และใจเย็นๆ อย่ าเพิ่งนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปเผาทิ้ง เนื่องจากโฉนดที่ดินตัวจริงจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ฉบับ คือฉบับที่มอบให้กับเจ้าของที่ดินเป็นคนเก็บรั ก ษ า และอีกฉบับจะถูกเก็บไว้สำนักงานกรมที่ดิน

ดังนั้นเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าโฉนดเป็นฉบับปลอมให้ใช้ วิ ธี สุดท้ายคือ การไปที่สำนักกรมที่ดินแล้วไปขอสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงานกรมที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบกันดู เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโฉนดจริง โฉนดที่ดินที่สำนักงานกรมที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริง

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วยังเหมือนกันอยู่ก็นำโฉนดต้องสงสัยให้สำนักกรมที่ดินตรวจสอบอีกที แต่หากนำมาเทียบแล้วมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าโฉนดที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นเป็นของปลอม 100% ให้เตรียมไปแจ้งความและดำเนิน ค ดี ทางกฎหมายได้เลย

ดังนั้นจะต้องอ่านตรวจดูทุกรายการให้รอบคอบหากไม่เข้าใจให้ถาม จนท. ก่อนซื้ อที่ดินต้องมีการตรวจสอบโฉนดให้รอบคอบด้วยว่าเป็นของจริงหรือไม่ ก่อนกำการซื้ อข า ย หรือรับจำนอง ข า ยฝากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารสิทธ์ที่ดิน มาหลอ กข า ยเรา และรั ก ษ าสิทธิก ร ร มสิทธิ์ที่ดินของตนเอง ด้วยการเข้าไปตรวจสอบบนที่ดินของตนเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อ ป้ อ ง กั น การรุกรานจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ การครอบครองปรปกษ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอ ดเวลา

ที่มา คลิปตรวจสอบ , poolprop, tnews, parinyacheewit