9 ข้อควรรู้ คน มีที่ดินว่างเปล่า ก่อนตกเป็นของคนอื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่กำลังครอบครองที่ดินว่างเปล่าอยู่เป็นจำนวน มากไปเรียนรู้วิธีการรั ก ษ าผลประโยชน์ของตัวเองไม่ให้ตกเป็นของคนอื่นได้โดยง่าย กับบทความ 9 ข้อควรรู้ คน มีที่ดินว่างเปล่า ก่อนตกเป็นของคนอื่น ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ที่ดินผืนนี้ยังคงเป็นของเราตลอ ดไป

ความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้สำหรับผู้ที่มีที่ดินเป็นของตัวเองและมีโฉนดที่ถูกต้อง แต่หากที่ดินของเราไม่ได้อยู่ใกล้กับที่เราอยู่อาศัย การคอยไปตรวจสอบที่ดินของตนเองบ่อยๆเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะอาจมีใครมาจับจองพักอาศัย

หรือใช้ที่ดินของเราในการข า ยของ หากปล่อยไว้นานอาจไม่สามารถนำที่ดินนั้นๆกลับมาได้แม้จะมีโฉนดก็ต าม สำหรับผู้ที่มีที่ดินเพื่อป้องกันการเสียเปรียบและไม่ให้ใครมาฉกฉวยเอาประโยชน์จากที่ดินของเราได้

1 ต้องหมั่นตรวจสอบที่ดินด้วยตัวเองอ ย่ า งน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ ดูว่าไม่มีใครเข้ามารุกล้ำเขตที่ของเรา และแสดงความเป็นเจ้าของให้ผู้คนได้รับรู้ว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของอยู่

2 คอยตรวจสอบด้วยการสอบถามเพื่อนบ้านหรือหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของที่ในละแวกใกล้เคียงว่ามีอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่หรือไม่ ตรวจเช็คให้มั่นใจว่าที่ดินของเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งล่าสุด

3 หมุดปัก ให้เช็คเขตที่ดินของตัวเองโดยเอาหมุดปักเป็นจุดสำคัญ ตรวจสอบว่าไม่มีการเคลื่อนย้ า ยหรือหมุดปักห า ยไป ในกรณีไม่ล้อมรั้ว โอกาสที่ที่ดินของเราจะห า ยไปนั้นอาจเกิดขึ้นได้

4 หากหมุดปักห า ยไป หรือเคลื่อนย้ า ยจากจุดเดิม ให้รีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วนำเอกส า รไปยื่น ณ กรมที่ดิน เพื่อ ดำเนินการต่อไป

5 ในกรณีที่ที่ดินของเราเป็นพื้นที่ริมตลิ่งหรือติดริมน้ำ ควรที่จะทำรังวัดใหม่ทุกๆ 5 ปี เพื่อคอยดูความเปลี่ยนแปลงของขนาดเพราะมีโอกาสที่น้ำจะทำให้ขอบเขตที่ดินลดลงหรือเพิ่มขึ้น หรือไปรวมกับที่ดินข้างเคียง

6 หากมีผู้เข้ามาพำนักอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเรา ให้แจ้งว่าเราเป็นเจ้าของและหากต้องการอยู่ก็ตกลงกันเรื่องค่าเช่า หรือหากผู้ที่บุกรุกเขตที่ดินไม่ยอมจ่ายก็สามารถแจ้งความเพื่อให้ออ กจากที่ดินของเรา

7 การล้อมรั้วที่ดิน เป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำเพื่อแจ้งให้ทราบและเป็นการกำหนดอาณาเขตให้ชัดเจน รั้วจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดได้ในกรณีที่มีผู้คนคิดว่าเป็นที่ดินเปล่าไม่มีเจ้าของ

8 นอ กจากล้อมรั้วอาณาเขตเรียบร้อยแล้วให้ทำการติดป้ายเอาไว้ โดยอาจใช้คำว่า พื้นที่ส่วนบุคคล ห้ามบุกรุก และอาจเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการติดต่อ กับเจ้าของที่ดิน

9 การตรวจสอบที่ดินของเรานั้น ให้ตรวจเช็คร่องรอยการใช้เป็นทางผ่ า นด้วย หากมีรอยรถวิ่งบ่อยๆก็อาจแปลว่ามีผู้คนใช้เส้นทางโดยผ่ า นที่ดินของเราอยู่เป็นประจำ โดยในกรณีนี้หากทำการล้อมรั้วก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ที่ดินของเรากล า ยเป็นถนนหรือทางลัดของชุมชนได้

ทั้งหมดนี้เป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินของเราที่ไม่ได้อยู่ใกล้กัน ยังคงอยู่ดังเดิมต ามปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในละแวกที่ดินของเรา จะได้รับทราบและสามารถวางแผนเพื่อ ดำเนินการกับที่ดินของเราได้ด้วย

ที่มา krustory