9 ข้อควรรู้ ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนตกเป็นของคนอื่น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลที่ดินว่างเปล่าที่เพื่อนนั้นได้ถือครองอยู่ กับบทความ 9 ข้อควรรู้ ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนตกเป็นของคนอื่น ไปดูกันว่าจะต้องดูแลรักษษที่ดินผืนนี้ไว้อย่ างไรบ้าง

1 ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้ว แล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแล ที่ดินของตนเอง อ ย่ า ง น้อยปีละ 1 ครั้งเป็น อ ย่ า ง ต่ำ

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี คนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า น ละแวกใกล้เคียง หรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง ในที่ดินของตนเองได้

3 ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้น อยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชำรุด เสียห า ยหรือห า ยไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ เพราะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

4 หากมีเหตุการณ์หลัก หมุดที่เราปักเอาไว้ห า ย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเ รื่องกับกรมที่ดินทำใน ขั้นตอนถัดไป

5 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ เพราะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการ พู ด คุ ยตกลงกัน ให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้ อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นล า ย ลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ ควรที่จะให้ออ กจากที่ดิน บริเวณของเราได้ ในทันที

7 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณา เขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นที่ดินของสาธารณะ

9 ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเดิน ผ่ า น หรือเป็นทางรถ เพราะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทาง ผ่ า น ที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

ที่มา kapook, postsod, sit-smiling