9 ลักษณะของผู้หญิงแกร่ง สู้ชีวิต น้อยคนที่จะมีนิสัยนี้ติดตัว

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของสาวแร่งสู้ชีวิต กับบทความ 9 ลักษณะของผู้หญิงแกร่ง สู้ชีวิต น้อยคนที่จะมีนิสัยนี้ติดตัว ไปดูกันว่าสาวแกร่งสู้ชีวิตจะมีนิสัยอย่ างไรบ้าง

1 เธอพึ่งพาตัวเอง เพราะเธอรู้ว่า ที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตัวเอง

2 เธอรู้จักให้อภั ย อภั ยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้

3 เธอไม่โลกสวย แต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ า ย เธอมักจะมองโลกต ามความเป็นจริง และมีอคติน้อยกว่าคนทั่วไป

4 เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับรูปร่างหน้าต าที่เธอมีแล้ว

5 เธอรู้จักตัวเอง เธอไม่ต ามกระแส เพราะเธอรู้ว่า เป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงของเธอคืออะไร

6 เธอไม่ยึดติดกับอ ดีต แต่เรียนรู้จากอ ดีต เธอไม่เพ้อฝัน แต่เธอวางแผนอนาคต เพื่อทำให้เธอมีสติกับชีวิตปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด

7 เธอมีความมั่นใจจากภายในและไม่ก้าวร้าว เธอจะพูดอย่ างนอบน้อม แต่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ

8 เธอมีความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณคน และตอบแทนผู้ที่มีพระคุณ

9 เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือ กเองว่า จะใช้ชีวิต จะมีความสุขแบบไหน

ที่มา moomkao, na-aan