9 วิ ธีรับมือให้มีชีวิตรอ ดได้ เมื่อต้องตกงาน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือเมื่อเราต้องตกงาน กับบทความ 9 วิ ธีรับมือให้มีชีวิตรอ ดได้ เมื่อต้องตกงาน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุข และไม่เกิดอาการเครี ย ดกับชีวิต

1 ฝึกให้ตนเองมุ่งมั่นในการหางานใหม่ไปเรื่อยๆ

โดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องการตกงานให้อยู่ใน ส ม อ ง มากนักคิดเพียงการมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง เมื่อนั้นคุณจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดี อย่ าลืมชมตัวเองบ่อยๆ ก็แล้วกัน

2 เริ่มต้นจากการมองโลกในแง่ดีให้มากเข้าไว้

คิดเสียว่าการที่เราตกงาน ก็เพื่อให้ตนเองได้พักผ่อน เพราะบางคนทำงานหนักจนแทบไม่ได้พักเลย ได้เงิน มาแต่ไม่ได้ดูแล สุ ข ภ า พ ตัวเองเลยจะมีประโยชน์อะไร ที่มีเงินแต่อยู่ใน สุ ข ภ า พ ที่ ย่ำ แ ย่ ในที่สุดก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้เงินอยู่ดี

3 อย่ าเป็นคน รั ก ษ า หน้ามากนัก

บางคน มองว่าการตกงาน เป็นการบอ กว่าเราด้อย ไม่มีความสามารถ ทนไม่ได้กับการที่ต้องตกงาน ก็เลยไม่กล้า ล ง ทุ น ทำอะไรอย่ างอื่นอีกหรือคิดร ว ยทางลัด หาเงินจากแหล่งการ พ นั น เ สี่ ย ง โ ช ค ยอมข า ยตัวข า ยศักดิ์ศรีแลกเงิน อย่ างนี้ทำให้สถานการณ์ เ ล ว ร้ า ย

4 มองว่าการตกงานก็เพื่อฝึกทบทวนความสามารถตนเองใหม่

ว่าควรจะได้มีการพัฒนามากขึ้นจนได้อยู่ในตำแหน่งที่มีความ เ สี่ ย ง น้อย รวมทั้งได้ ฝึกการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ได้ถ้าทำได้หรือ ฝ่ า ฟั น ไปได้ก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์และแกร่งขึ้น

5 เผื่อใจไว้สำหรับการไม่มีเงิน

หากจำเป็นต้องใช้เงิน ก็อาจจะต้องยอมสละอะไรบางอย่ าง ( ที่เคยยึดติด ) เช่น อาจจะต้องยอมข า ยหรือเสียอะไรบางอย่ างบ้างเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินให้ได้ อย่ าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไป เพราะเงินทองเป็นของนอ กกายไม่ ต า ย ก็หาใหม่ได้ อย่ าไปปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุมากเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้ว คุณค่าที่เกิดขึ้นเกิดจากใจของเราเองต่างหากที่ไปสร้างเงื่อนไขทางความคิด จัดลำดับความสำคัญในชีวิตดีๆ ว่าจะทำอย่ างไรให้พอ ดำรงชีวิตอยู่ได้ แม้จะต้องสูญเสียวัตถุสิ่งของที่รักไปบ้าง

6 ส่วนใครที่ไม่มีท รั พ ย์สินอะไรให้ข า ยชดใช้ห นี้

ก็อย่ าลืมท รั พ ย์สินทางปัญญา ต้อง พ ย า ย า ม หาทางนำออ กมาใช้ให้มากที่สุด เพราะเชื่อว่า ไม่มีท รั พ ย์ใดจะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเองยิ่งไปกว่านั้นการได้คิดได้ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าท รั พ ย์สิน ใดๆ เพราะประสบการณ์ที่ได้ จะทำให้ทั้งแข็งทั้งแกร่ง ไม่สามารถหาซื้ อได้ด้วยเงินทองหรือของมีค่า

7 พ ย า ย า ม คิดหาทางเลือ กอื่นๆ ไว้

เมื่อตกงาน อย่ าเพิ่ง คิ ด สั้ น ๆและมองว่าตนเองไม่มีทางเลือ ก อย่ าลืมว่าปัญหามักจะมีทางออ กสำหรับผู้ที่ฝึกคิดเสมอ

8 พึงคิดไว้เสมอว่าหากวันนั้น มาถึง

‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’ สำคัญที่สุดอย่ าไปหวังว่าใครจะมาช่วยเราถ้าเรายังไม่เริ่มต้นที่จะคิดช่วยเหลือตนเอง

9 สำหรับคนที่ค่อนข้าง เ ค รี ย ด เรื่องตกงาน

ให้ลองสำรวจตนเองว่าเป็นคนวิตกกังวลเกินไปหรือไม่ ความวิตกกังวลนั้นส่ งผลต่อชีวิตอย่ าง ทำให้ขยันขึ้น หรือทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงในการต่อสู้กับปัญหากันแน่ ถ้าเป็นประเด็นหลังอาจต้องมารับการบำบัดทางด้าน สุ ข ภ า พ จิ ต เพราะหากปล่อยไว้ ชีวิตจะค่อยๆ หมด พ ลั ง ในที่สุด

คำแนะนำส่ งท้าย

ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ในช่วงนี้ก็อย่ าเพิ่งเปลี่ยนงานหรือโลภมากขออัพเกรดตัวเองเร็วนัก สำคัญคืออย่ าเลือ กงานแต่ขอให้รับผิดชอบในหน้าที่ ณ เวลาที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุด รวมทั้งอย่ าหาความสุขที่มากเกินพอ ดี ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เล่น ก า ร พ นั น หรือหาทางออ กด้วย ย า เ ส พ ติ ด

‘ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน อย่ าลืมว่าความ พ ย า ย า ม และความอ ดทนอยู่ที่ไหน ปัญหาทางใจก็จะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป จัดการกับปัญหา ( ทางใจ ) ของคุณให้ได้ เพื่อ การมี สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ดีแม้ภาวะเศรษฐกิจจะ แ ย่ ก็ต าม’

ที่มา s a b a i l e y, 1 0 8 r e s o u r c e s