9 วิ ธีวางตัวของคนเก่ง ฉลาด ให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการวางตัวของคนฉลาด ให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้น และไม่เป็นที่จังต้องมองของสายต าคนอื่นๆ กับบทความ 9 วิ ธีวางตัวของคนเก่ง ฉลาด ให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ไปดูกันว่าคนฉลาดเขาวางตัวอย่ างไร ให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ างมีความสุข

1 เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่อวดภูมิ

คนฉลาดจะรับมือ กับคนคุยโ วด้วยการอ่อนน้อมรับฟังจะไม่เกทับกันไปมานั่น เพราะว่ารู้หลักการว่ามีแต่คนโ ง่นั่นแหละที่จะเชื่อเรื่องอวดอ้างนั้นได้

2 เมื่อต้องการสร้างเมตต ามหานิยม

การเลิกคิดว่าตัวเองเป็ นศูนย์กลางจักรวาลทำตัวให้เล็กๆบ้าง บางครั้งอาจจะทำให้คุณดูน่าเอ็นดูมากกว่าทำตนให้มีอำนาจบาตรใหญ่

3 เรียนรู้ใจบุคคลนั้น

คนฉลาดรู้จักโยนหินถา มทางก่อนเสมอเขาจะแสร้งลู่ต ามลม ประเมินดูสถานการณ์ต่างๆของอีกฝ่ายเพื่อปฏิบัติก่อนดำเนินแผนการณ์ใดๆ

4 สถานการณ์เพื่อ การเรียนรู้

และแม้คุณจะรู้ดีในบ างเรื่องอยู่แล้วเชื่อเหอะว่าการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่รู้นั้น มันจะช่วยให้คุณเซียน มากขึ้นอย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเลย

5 เมื่อรู้แต่รู้ไม่หมด

เปรียบเทียบกับคน มอ งบนฟ้าก็บอ กว่าโลกนี้มีแต่นกคน มองลงแม่น้ำก็บอ กว่าโลกมีเพียงปลา ที่จริงโลกนี้มีทั้งนกและปลาเมื่อเราเพิ่งมองเพียงด้านเดียวก็อย่ าคิดว่าเป็นพหูสูตร ควรรู้จักเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้แก่ตัวเอง

6 สถานการณ์ครั้งแรกในชีวิต

การทำอะไรๆครั้งแรกไ ม่ควรออ กตัวแรงเกินไปนะถ้าเรายังไม่รู้บริบทนั้นๆ ไม่รู้ว่าใครเป็นหน้าอินทร์หน้าพรมเพราะงั้นการอ่อนโยนเป็นสิ่งที่พึงทำไว้

7 จิตวิทย าพัฒนาตนทีละสเต็ป

ปล่อยของหมดแม็กซ์แบบตู้มเดียวไม่ได้ดูดีเท่ากับหยอ ดละนิดไปทีละขั้น มันแสดงว่าคุณควรรู้จักจังหวะโชว์ศักยภาพและมีพัฒนาการมากแค่ไหน

8 พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

การนิ่งเงียบอาจปิดโอกาสในการโชว์ศั กยภาพกับบางคนบางกรณีเท่านั้น แต่บางครั้งการพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะเกิดภั ยเพราะงั้นเงียบไว้ดีกว่า เช่นสนทนาโต้แย้งกับอันตพาลพูดคุยกับคนปิดกั้นทางความคิดหรือหว่านล้อมคนไม่มีใจ

9 เทคนิคการยืมแรงคนอื่น

ในหล า ยๆครั้งความเก่งทำ ให้คุณต้องทำงานหนักแต่ถ้าคุณหาจังหวะซ่อน มันไว้บ้างในบางครั้ง มันจะทำให้มีคนยื่น มือมาช่วยให้สำเร็จโดยง่ายและก็ขึ้นอยู่ที่ความความสามารถในการสร้างพันธมิตรด้วย

ที่มา forlifeth