9 สัญญาณไฟรถสิบล้อ ที่ควรรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้สัญญาณไฟท้ายรถสิบล้อที่ส่ งสัญญาณบอ กเราเวลาขับรถร่วมทางกันกับบทความ 9 สัญญาณไฟรถสิบล้อ ที่ควรรู้ ไปดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่เราควรรู้เพื่อความปลอ ดภั ยของเราและเพื่อนร่วมทาง

1 ทางข้างหน้ามี ด่ า น

ถ้าเราเห็นรถบรรทุกคัน ที่สวน มาอยู่ดี ๆ กะพริบไฟหน้าพร้อมเปิดไฟเลี้ย วมาทางฝั่งเรา นั่นแหละคือข้างหน้ามี ด่ านให้เตรียมตัวเอาไว้ ชะลอความเร็ว ใช้ความเร็วต่ำ แล้วถ้ายังวิ่งด้วยความเร็วสูง อาจเกิดอันต ร ายได้

2 การให้ทาง

ถ้าเราขับรถต ามรถสิบล้อสักคันอยู่ และเราเองรู้สึกว่าเขาวิ่งช้า เราต้องการจะแซง ถ้ารถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ทั้งที่ไม่มีทางแยกนั้น คือเขากำลังบอ กเราว่า ทางข้างหน้าปลอ ดภั ย แซ งออ กขวาได้ คือ การให้ทางนั่นแหละ

3 การขอทาง

เมื่อไหร่ที่เราเห็นรถบรรทุกวิ่งกัน มาเป็นแถว ๆ และจู่ ๆ มีคันในแถว แฉล บหัวรถออ กมา พร้อมกะพริ บสูงไฟ 1 ครั้ง แปลว่าเขากำลังขอทางอยู่ บอ กเราว่ากำลังจะเร่งเครื่องแซ ง ขอใช้ทางวิ่งในเลนของเราและเมื่อเราพร้อมจะ เปิดทางก็กะพริบไฟสูง ตอบกลับไป 1 ครั้ง

4 ห้ ามแซง

เมื่อเราคิดที่จะแซงรถบรรทุก แล้วมีสัญญาณไฟเลี้ยวขวา กระพริบขึ้น นั่นคือเขาจะบอ กเราว่าห้ามแซ ง อาจมีโค้งหรือมีรถสวนนั่นเอง ไม่ก็อาจมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า หากแซ งอาจทำให้แซงไม่พ้น แล้วเมื่อสิบล้อคันข้างหน้า เห็นว่าทางสะดวกล่ะก็ เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ส่ งสัญญ าณให้เราแซงเองนั่นแหละ

5 เช็ คเพื่อนร่วมถนน

เมื่อไหร่ที่เห็นรถบรรทุก วิ่งสวน มา เขากะพริบไฟสูง 1 ครั้ง แบบนี้มัน มี 2 กรณีคือ เตือนรถ ที่วิ่งสวนทางกัน มา ไม่ก็เป็นการถามว่า ทางที่เราผ่าน มามี ด่ านหรืออุ บั ติเหตุอะไรไหม หากทุกอย่ างปกติดีก็กะพริบไฟหน้าตอบไป 1 ครั้ง แต่เมื่อมี ด่ านหรืออุบั ติเห ตุเกิดขึ้นนั้น ก็ให้ดับไฟหน้า แล้วก็เปิดขึ้นเหมือนกรณีข้างหน้ามีเหตุ จะได้เป็นการเตื อนพี่สิบล้อเขาด้วย

6 การระวั ง

เมื่อเราสังเกตเห็นรถบรรทุก คันหน้าให้สัญญ าณเป็นลักษณะไฟเลี้ยวแบบว่าซ้ายที ขวาที สลับกันนั้น คือพวกเขาเขากำลังส่ งสัญญาณบอ กว่า ระวังนะ เพราะว่าเขากำลังจะเบร กทางข้างหน้า อาจมี ด่ าน หรืออุบั ติเห ตุเกิดอยู่ ฉะนั้นให้เราชะลอความเร็วและห้ ามแซ งโดยเด็ดข าด

7 ข้างหน้า มีเหตุ

กรณีที่เราวิ่ง สวนทางกับรถบรรทุกนั้น แล้วสิบล้อ ให้สัญญาณไฟโดยดับไฟหน้า และเปิดขึ้น นั่นคือเขากำลังทำให้คุณรู้ว่า ทางข้างหน้ามี ด่ านหรืออุบั ติเห ตุให้คุณชะลอความเร็ว ค าดเข็ มขัดนิ รภั ย เตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ข้างหน้าเอาไว้

8 ขอทางหน่อย จะตรงไป

หากคุณกำลังขับรถต ามรถบรรทุกที่จอ ดรอ สัญญาณไฟจราจร ตรงสี่แยก ทีนี้สังเกตเห็นรถบรรทุก เปิดสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น นั่นคือเขากำลังจะตรงไป หากคันหลังจะตรงก็ต ามมาได้ แต่หากคันหลังต้องการจะเลี้ยวซ้าย หรือขวา ก็เลี้ยวได้ต ามสะดวกเลย

9 ช่วยส่องไฟ

กรณีเดินทางในย ามค่ำคืนทัศนวิสัยไม่ค่อยดี มองเห็นเส้นทางไม่ค่อยชัด และพอสิบล้ออยู่ข้างหน้า แล้วเรากำลังจะแซ ง บางครั้งอาจพบว่า รถบรรทุกเปิดไฟสูง นั่นเพื่อเป็นการส่องทาง ข้างหน้า ช่วยให้เราเห็นเส้นทางได้ชัดขึ้น ถ้าเจอคนขับน่ารักอย่ างนี้ พอเราแซงพ้นแล้วก็บีบแตรสั้น ๆ เป็นการขอบคุณเขาหน่อย และเขาก็อาจจะบีบแตรตอบกลับมา

เหล่านี้เป็นความรู้ใหม่ๆ เพราะบางคนก็ไม่รู้จริงๆ เป็นสัญญ าณไฟที่ล้วนแล้ว แต่หวังดีต่อเพื่อนร่วมทาง เห็นขับรถใหญ่ๆ พี่ๆรถบรรทุกเขา ใจดีมากนะ เรามักจะเห็นรถใหญ่ รถบรรทุก เขาให้ทางเราก่อนเสมอนั่นแหละ

ที่มา bitcoretech, tamnanna