9 สิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาด้วย จะทำให้ชีวิตไม่มีความสุข

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรใส่ใจและไม่จำเป็นต้องเอาเวลาชีวิตที่มีความสุขของเราไปเสียเวลาด้วย กับบทความ 9 สิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาด้วย จะทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ไม่ควรเสียเวลาชีวิตด้วย

1 อย่ าเสียเวลานินทาใคร

เพราะการที่สนใจแต่เรื่องคนอื่น ในสิ่งที่ไม่ดีของเขา มันจะทำให้เสียพ ลั งงๅนชีวิตเป็นอย่ างมากเลยฉะนั้น ควรเอาเวลาของคุณไปพัฒนาตัวเองดีกว่าเยอะ การนินทาคนอื่น มาก ก็เท่ากับเราประจๅนตัวเราตัวนั่นแหละเหมือนเรามีปมนั่นแหละ อิจฉาเขาที่ได้ดีกว่า ก็ทำได้แค่ดึงคนอื่นให้ต่ำ ล ง คนฉลาดเขาไม่ทำหรอ ก

2 เลิกพย าย ามที่จะรั ก ษ าน้ำใจคนอื่น

โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง คนที่ไม่ให้เกียรติคุณ การที่ให้เกียรติคนอื่น เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าคนๆ นั้น ไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่คุณทำ สุดท้ายมันก็เปล่าประโยชน์ ไม่ได้อะไร แต่หากวันนี้คุณอย ากรั ก ษ าความสัมพันธ์ แล้วยิ่งโตขึ้นคุณยิ่งพบว่า..การที่คุณจะรั ก ษ าแล้วไปต่อ กับคนที่ไม่เคยให้เกียรติคุณนั้น มันเป็นการกระทำ ที่เสียเวลาเอามากๆ

3 อย่ าไปเสียเวลา กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

เพราะเวลาเป็นสิ่งเดียว ที่คุณย้อนกลับมาให้มันเหมือนเดิมไม่ได้ ฉะนั้นแล้วอย่ าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เลย อย่ างเช่น ความรักที่ป ล อ มเพื่อนที่ไม่จริงใจ หรือแม้แต่งานที่มันไม่เคยตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตเรา หรือว่าตอนนี้คุณ กำลังฝืนอยู่..ฝืนทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำ หากเลิกได้ เวลาของคุณจะมีค่าขึ้น มาก

4 อย่ าสนใจ ว่าใครจะพูดถึงเราในทางไหน

เพราะการที่ใครจะพูดถึงเรามันก็เป็นเรื่องเขานี่ จะไปสนใจทำไมเพราะไม่ว่าคุณจะทำดีสักแค่ไหน หากวันนี้ เขาเกลี ย ด หรือไม่ชอบเราขึ้น มา เขาก็ยังเกลีย ด คุณอยู่ดีดังนั้น มันไม่มีประโยชน์ที่จะควรไปใส่ใจ จงใใช้เอาเวลาที่มีอยู่ไปทำอะไรให้ตัวเองมีความสุข หรือทำสิ่งที่ได้ประโยชน์จะดีกว่า

5 ให้ค่า ให้ถูกคน

เพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่เราต้องแคร์ เราควรแคร์ให้ถูกคน มันถึงจะดีเพราะคนที่เขาอยู่กับคุณในวันที่คุณไม่เหลือใคร คนนั้นเป็นใคร?คนที่เขาเคยปลอบใจ ให้อภั ยคุณคนนั้นเป็นใคร? ฉะนั้นคุณจงเห็นค่าคนๆ นั้นให้ดี ก่อนที่อะไรจะสายไปแล้วคุณจะไม่สามารถ เรียกคืนกลับมาได้เลย

6 กล้าเผชิญหน้า กับปัญหต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา

เพราะทุกปัญหาที่คุณเจอนั้น เราอย ากให้คิดว่า มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลย อีกทั้งมันยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอด้วย เพราะคนส่วนใหญ่ ที่ต้องใช้ชีวิต พวกเขาล้วนถูกทดสอบ มากันทั้งนั้น

7 เราจงฟังให้มาก

จงเลิกพูดจาข่ มคนอื่นเขา อย่ ากดคนอื่นลง การที่เราผ่ๅนโลกมๅมากนั้น ใช่ว่า..เราจะเก่งไปทุกอย่ างนะกลับกัน ก็ไม่มีใครที่จะแ ย่ไปหมดทุกอย่ างเหมือนกัน ตั้งใจฟังคนข้างๆของคุณบ้ าง บางทีคุณจะได้รู้อะไรใหม่ๆว่าคนอื่นเขารู้สึกอะไรเขาต้องการอะไร เขาเก่งเรื่องไหน คุณจะได้เรียนรู้อะไรดีๆ จากเขา

8 ทำอะไร ต้องทำให้ถึงที่สุด

อย่ าจั บจด ทำๆ เลิกๆ เพราะหากวันนี้คุณไม่เร่งให้สุด เมื่อไหร่กันล่ะคุณจะไปถึงเส้นชัยอย ากให้ชีวิตเป็นชิ้นเป็นอันคุณก็ต้องฟั น ฝ่ า กล้าที่เอาจริงเอาจังกับมัน จะมาทำเล่นๆ เหมือนเด็ กๆ ไม่ได้แล้วนะ หากอย ากได้ใส่ไปเลย อย่ าไปยั้งทุ่มให้สุดตัว จนกว่าคุณจะได้ความสำเร็จนั้น มาครอบครอง

9 อย่ าหยุดเรียนรู้ อย่ าหยุดพัฒนาตัวเอง

เพราะความรู้มันไม่มีวันหมดมันจะทำให้เราอยู่ได้ ทุกยุคทุกสมัยอย่ างสบายๆความรู้เดิม ที่เราเคยมีมันอาจจะใช้ในยุคนี้ได้หรือ เราอาจนำมาพัฒนาต่ อ ยอ ดได้ความรู้ที่มีในตอนนี้

ต่อไปอาจจะใช้ไม่ได้ ฉะนั้น การที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอ ดมันเป็นสิ่งจำเป็น มากๆ สำหรับคนที่อย ากประสบความสำเร็จ

ที่มา ต า ม นั้ น, yimlamun