9 สิ่งที่เริ่มเปลี่ยนแปลง บอ กให้เราควรปรับตัวเตรียมรับมือให้พร้อม

โลกของเราเปลี่ยนไปในทุกๆวัน เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง แต่สิ่งที่เราทุกคนควรมีคือ การไม่ประมาทในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องการเ งิ น การใช้ชีวิตครอบครัว การทำงานต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราทั้งนั้น

ไม่มีอะไรเหมือนเดิม คนเราก็ต้องปรับตัวกันทั้งนั้น เพราะทุกวันนี้อะไรมันก็ไม่เหมือนเดิม เราจะใช้ชีวิตใช้จ่ายเ งิ นกันยังไง ต้องปรับตัวหรือต้องเจอ กับอะไรบ้าง มาดูกันว่า จากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง แล้วเราจะปรับตัวกันอ ย่ างไร

1. ค่าครองชีพจะสูง

ก็ข้าวของทุกอ ย่ างแพงขึ้นไง แต่ว่าเ งิ นทองกลับห า ย า กทีนี้หากวันนี้ไม่ระวัง ในการใช้จ่าย วันข้างหน้า ต้องเ สี ยใจภายหลังแน่นอน ก่อนจะทำอะไรคิดดีๆ

2. ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

มันก็เพราะว่า สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออ กไปทำงาน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเองแล้วส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงานบ้านเลี้ยงลูก ดูแลครอบครัว ฉะนั้น ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ทั้งวัน

แต่พอมายุคนี้ พ่อและแม่ก็ออ กไปทำงานทั้งสอง และยิ่งยุคที่เ งิ นหา ย า กเช่นนี้ยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นไปอีกเพราะหาเ งิ น มาก็ไม่พอใช้จ่าย ที่จะใช้ในครอบครัว

3. เ งิ นจะห า ย า ก

ทุกวันนี้สังเกตดูสิ ว่าคนเริ่มจับจ่าย ใช้สอยกันน้อยลงมาก นี่ยังไม่รวมกับเรื่องโ ค วิ ดที่กำลังประสบพบเจอ อยู่จนส่งผลกระทบในวงกว้าง และถ้าในอนาคตที่ธนาค ารทั่วโลกจะให้ด อ ก กับเ งิ นฝากเป็น 0 เปอร์เซน เท่ากับคนที่ฝากเ งิ น ในธนาคารจะไม่ได้ด อ ก เบี้ยแม้แต่น้อยเลย

4. คำว่า อิสรภาพทางการเ งิ น ย ากที่จะเอื้อมถึง

เพราะเดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเ งิ นกันเยอะเพราะการที่มีร ายได้เข้ามา มากกว่ารายจ่าย โดยไม่ต้องทำงานนี่แหละเป็นการสร้างอิสรภาพทางการเ งิ น

ให้ตัวเองและคนสมัยก่อน พวกเขานิย มฝากเ งิ นเพื่อ เอา ด อ กกันแต่หากมองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำอ ย่ างนั้นไม่ได้ เพราะยิ่งล ง ทุ น ผิ ดที่กลับกล า ยเป็นว่า เราจะต้องทำงานตลอ ด เพื่อใช้ห นี้

5. ค อ รัปชั่ น การโ ก งต่างๆ จะมากขึ้น

ที่แน่ๆ ยิ่งเ งิ นห า ย า กคนฉ วยโอกาสก็จะมีมากเป็นธรรมดา ทั้งนี้เพราะการข า ดเ งิ น จะทำให้คนไม่มีจิตสำนึกได้ง่าย ยอมทำทุกอ ย่ างเพื่อเ งิ น เพื่อจะได้มัน มา

6. ผู้สูงอายุ กลับมาทำงานอีกครั้ง

คนวัยนี้ส่วนใหญ่ พวกเขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณกันอยู่แล้ว เพื่อให้มีเ งิ นเก็บเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณได้ เลี้ยงตัวเองได้ เพียงพอที่จะสามารถฝากธน าคาร

และหวังเก็บดอ ก เบี้ยกินได้บ้าง แต่ถ้าเ งิ นฝากไม่มี ด อ กนั้น ก็จะทำให้เ งิ นก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด กลับกล า ยเป็นว่า คนแก่ต้องกลับมาทำงาน หาเ งิ นเลี้ยงตัวเองซะงั้น

7. ต่อจากยุคดอ ก เบี้ย 0 เปอร์เซน อะไรต่างๆ ก็จะแย่ลงไปอีก

ทั้งนี้เนื่องจากว่าเ งิ นจะล้ นระบบ แต่ไม่ใช่เ งิ น มีมากสำหรับทุกคนนะ อ ย่ าเข้าใจผิ ดพอเ งิ นล้นระบบ จะล้นไปอยู่ในมือคนร วยซะส่วน มาก และคนรว ยเป็นคนจำนวนน้อยไง

ทีนี้มันจึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อย ต ามไปด้วย พอเมื่อใช้จ่ายน้อยต าม ก็จะเกิด โดมิโน่คือพ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของ ข ายไม่ออ กไง ห้างไม่มีคนเดิน คนส่วน มากไม่มีเ งิ น ที่จะเอาไปใช้จ่าย

8. เ งิ นจะอยู่เหนือคน

เพราะเมื่อเ งิ น มันห า ย า ก มากขึ้น มันก็แน่นอนแหละว่า ยิ่งมีค่ามากขึ้นทีนี้คนก็จะพย า ย า ม ทำทุกสิ่ง เพื่อให้ได้มัน มา และไม่สนว่าใครจะลำบากเดือ ดร้ อน มากแค่ไหน

9. ความเหลื่ อมล้ำเห็นได้ชัดขึ้น

ก็ในเมื่อเ งิ นฝากไม่มี ด อ กก็จะเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้เกิดความเหลื่ อ มล้ำในสังคมมากขึ้นได้ เช่นกันคนรว ย ที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นพวกเขาเองก็จะยิ่งร ว ยขึ้นคนจนคนที่หาเช้ากินค่ำ กลับจนลง ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บทีนี้เป็นไง ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ ไปตลอ ด เหนื่อยเหนื่อยไม่รู้ถึงเมื่อไหร่

ที่มา แสนสบาย  108resources