9 เหตุผลที่ทำให้คุณยังจนอยู่ ทำงานได้เงินก็ไม่ร ว ย

อย ากได้รถขับจัง อย ากได้กระเป๋าใบใหม่จัง อย ากได้นั่นอย ากได้นี่ เงินเดือนออ กมา ก็ไม่พอใช้ คิดว่าหล า ยคนคงเป็นกัน เพราะบางทีรูปแบบการที่เราใช้ชีวิต ก็มีผล เช่นพวก พฤติก ร ร มที่ยิ่งทำก็ยิ่งทำให้คุณจน แล้วคุณมีสิ่งเหล่านี้ไหม ดูสิว่า มัน มีอะไรบ้าง

1.ได้แต่คิดไกล แต่ทำไม่เคยได้ แต่ละวันคนเหล่านี้ มักจะมีความฝันในสิ่งที่อย ากทำ เช่น

อย ากมีธุรกิจ แต่กลับก็ไม่กล้าลงทุ น ไม่กล้าทำอะไรสักอ ย่ าง ที่จะช่วยให้ บริษัทมีร ายได้เพิ่มขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น มันเลยทำให้เรากล า ยเป็นคนเพ้อเจ้อ เพิ้อฝัน เพราะแค่คิดแต่ไม่เคยทำ ซึ่งต่างจากคนร ว ย ที่คิดและทำในทันที เขาจึงประสบความสำเร็จ ไปได้อีกเรื่อยๆ เพราะการคิดและทำ

2.การพ นั น เพื่อความร ว  ย เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ คน มักจะนิยมทำ

เพราะคิดว่าไม่สามารถไปทำงานอะไรได้แล้ว ไม่มีหนทาง ไม่มีความสามารถ เลยคิดไปว่า ต้องทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น ในเวลาที่รวดเร็ว คือเล่นการพ นั น การเสี่ ย งโช ครูปแบบอื่น ๆ คิดหวังว่า ถ้าโชคดีก็จะสามารถร ว ยขึ้น ซึ่งความจริงนั้นไม่เป็นอ ย่ างที่คิด เพราะการพ นั น นอ กจาก มันจะทำให้เ สี ยเงิน ยังก่อนิสัยขิ้เกียจ ไม่อย ากทำอะไร

3.ความรักที่ แลกมากับเงิ น ซึ่งหล า ยๆ คนเลยล่ะ ที่ต้องการได้รับการยอมรับจากคู่รัก

ทางฐานะว่ามีฐานะดี เพราะงั้นทุกครั้งที่พบกัน จะชวนกัน ไปรับประทานอาหารในร้านหรู ๆ การทำตัวอ ย่ างนี้ ทำจนชินทำเป็นนิสัยไปเรื่อยๆ มันจะทำให้การใช้จ่าย ของตัวเองข า ดสภาพคล่องเอาได้ บางคนต้องเป็นห นี้สิน เพราะความรักนี่แหละ จำไว้!

4.ไปไหนไปกัน ถึงไหนถึงกัน อ ย่ าง เรื่องปาร์ตี้เรื่องนี้ มันช่วยละล า ยเงินในกระเป๋า

ได้ดีเลยล่ะ คนเหล่านี้ มักจะประสบปัญหาเรื่องเงิน เมื่อได้คำนวณดูแล้ว เงินที่เ สี ยไปกับเรื่องพวกนี้ มิใช่น้อยเลยนะ เพราะราค าของอาหาร หรือของต่างๆ นั้น มันสามารถนำมาใช้ซื้ อ อาหารไว้ได้เป็นอาทิตย์เลย อย ากให้ตระหนักเรื่องนี้หน่อยนะ

5.ลงทุ นทั้งที่ไม่มีความรู้สักอ ย่ าง ด้วยความที่อย ากร ว ยนี่แหละ จะมีคนกลุ่มหนึ่ง

ที่เมื่อมีเงินทุ นแล้วคิดอย ากทำธุรกิจ และคนเหล่านี้นี่แหละ จะลงทุ นในธุรกิจ ต ามกระแ สโดยไม่ทำการศึกษาผลที่ต ามมา แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ในช่วงนี้การทำธุรกิจค้ าข ายชา มีความนิยม ก็จะพากันไปลงทุ นซื้ อเฟรนไชน์มาเปิด

แบบที่ไม่หาข้ อมูลทางการตลาด หรือรูปแบบการทำงานของมันเลย แล้วมันจะประสบผลสำเร็จได้ยังไงทั้งยังสร้างภาระให้เราอีก เพราะเงินที่ นำมาลงทุ นอาจจะมาจากการไปกู้ จากนั้นก็ต้องหาเงินใช้เขาทั้งด อ กเบี้ยอีกด้วย

6.คิดเรื่องการใช้เงินอยู่เสมอ

คนพวกนี้ จะคิดเพียงแค่ การหาเงินใช้อ ย่ างเดียว แต่จะไม่คิด เรื่องการให้ เรื่องการแบ่ งปันเพราะเขาคิดแค่ นำเงินร ายได้ ที่หามาได้นั้น เพื่อมา ปรนเปรอตัวเองแค่นั้น คิดแค่นี้เอง

7.เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต พวกเขามักมีความคิดหรือคิดไปเองว่า เมื่อเป็นคนร ว ย

เราสามารถใช้จ่าย เลี้ยงใครก็ได้ ฉะนั้นส่วนหนึ่งจึงปฏิบัติตัวด้วยการใช้เงินที่มีอ ย่ างฟุ่มเฟือย อาทิ หาเงินได้เดือนละ 15,000 ใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเงิน 40,000 โดยทุกครั้ง ที่ไปรับประทานอาหารกับเพื่อน เขาก็มักจะออ กปากเลี้ยง เพื่อให้ตัวเองได้ รับการยอมรับจากคนอื่นๆ ว่าร ว ย แต่พอ กลับมาบ้าน ก็ต้องทำให้ตัวอ ดอย ากไปทั้งเดือน

8.ดวง โอกาส คือสิ่งที่หล า ยๆ คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ นิยมทำคือ

มักจะคอยให้โอกาสมาหาตัวเอง ไม่เดินไปหามัน คอยว่าเมื่อไหร่ จะด วงดี บางคนถึงขั้นต้องดูด วงเสมอ เพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะร วยไหม ร วยเมื่อไหร่ แต่ไม่ทำอะไร เขาบอ กอะไรไปก็จะเชื่อจนงมงาย เพราะแบบนี้จึงไม่รู้จักกับคำว่าร ว ย

9.ทำงานทางเดียว ไม่สนอะไร คนอย ากร ว ยเป็นกันเยอะ

เนื่องจากว่าคนเหล่านี้ จะมีความรู้สึกว่าการ ทำงานอ ย่ างเดียวเพียงพอแล้ว พวกเขาเลยไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอน ในอาชีพ ไม่คิดถึงความไม่มั่น ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ใครจะรู้ล่ะว่า พรุ่งนี้ตื่น มา คุณอาจไม่มีงานทำแล้วก็เป็นได้

ที่มา  tamnanna