9 เหตุผลที่เราไม่ควรแคร์คำพูดคนอื่น เพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ลมปากของคนอื่น

หากวันนี้เพื่อนกำลังไม่สบายใจกับการต้องมารับรู้เกี่ยวกับคำพูดของคนอื่น วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่เราไม่ควรไปให้ค่ากับคำพูดของคนอื่น กับบทความ 9 เหตุผลที่เราไม่ควรแคร์คำพูดคนอื่น เพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ลมปากของคนอื่น

ชีวิตของคนเราทุกคน ต้องทำความเข้าใจก่อน คือ ‘การยอมรับ’ เพราะการยอมรับเป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะทำให้เรา ก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ และทุกปัญหามักมีความกังวล ซึ่งอาจทำให้ตัวคุณ ไม่สบายใจทั้ง กับตัวเองและกับคนอื่น ดังนั้นคุณ ไม่ควรปล่อยให้ปัญหา เหล่านั้น มากันความคิด หรือมาทำให้คุณ ไม่ก้าวหน้าในชีวิต และนี่เป็นเหตุผล 9 ข้อ ว่าเพราะอะไร ตัวคุณถึงไม่ควรสนใจ ไม่ควรใส่ใจ กับสิ่งที่คนอื่นคิด หรือคนอื่นพูด

1 ผลลัพธ์เกิดกับตัวคุณไม่ใช่ใครอื่นใด เพราะคุณเป็นคนที่ต้องรับผล

จากการกระทำของตัวเอง เช่น หากมีคนแนะนำ ให้คุณซื้ อหุ้ นแต่แล้วหุ้ น ดันตก คุณนี่แหละที่ต้องอยู่ กับความเสียดาย ไม่ใช่คนอื่นที่ไหน เมื่อมีคนแนะนำ หรือสั่งอะไรคุณ มันไม่ใช่พวกเขาที่ต้องแบกรับ ความเสี่ ยงแต่เป็นคุณเอง ที่ต้องแบกรับมันเอาไว้

2 สิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่น บางครั้งมันก็ไม่ใช่สำหรับตัวคุณ

ต้องเข้าใจว่า ความคิดเห็นของคนเรา มักจะขึ้นอยู่ กับสิ่งที่ทำนั่น เพราะงั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่ ก็อาจเป็นสิ่งที่แ ย่ ที่สุดสำหรับคุ ณก็เป็นได้ แล้วสิ่งที่คนอื่น มองว่าไ ร้ค่า บางครั้งมันก็อาจเป็นสิ่งมีค่า สำหรับอีกคนได้ สิ่งที่สำคัญ คือ เราทุกคนล้วน มีคุณค่า เฉพาะตัว ฉะนั้น จึงมีแค่เราเท่านั้น ที่รู้ว่าอะไรเหมาะ กับตัวเอง เราเท่านั้น

3 คนอื่นไม่ได้ใส่ใจคุณเหมือนที่คุณคิด มันคือ เรื่องจริงที่คนเราไม่ได้สนใจเรื่องคนอื่น มากเท่าไหร่

พวกเขาสนใจสิ่งต่างๆ แค่เพราะว่ามันเกี่ยวข้อง กับพวกเขา หากตัวตนหรือ การกระทำ ของคุณไม่ได้ไปกระทบ ชีวิตเขาเข้าล่ะก็พว กเขาก็แทบ จะไม่สนใจเลย

4 เขาไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุด สำหรับคุณหรอ ก มีแต่ตัวคุณเองที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้

ว่าชอบอะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเอง และการที่เราได้เรียนรู้เอง เลือ กเองได้นั่นคือ สิ่งที่ตัวคุณ ลงมือทำ และพร้อมที่จะรับผิ ดชอบต่อผลที่ต ามมา ถ้าล้มเหลวขึ้น มา อย่ างน้อยๆ คุณก็ได้เรีย นรู้ กับสิ่งที่เกิดขึ้น

5 การกังวล กับสิ่งที่คนอื่นคิด เพราะถ้าคุณ เป็นกังวลอยู่ตลอ ด กับสิ่งที่คนอื่นคิด

เมื่อนั้นคุณจะไม่มีทางเลย ที่จะไปถึง สิ่งที่คุณฝันไว้ได้ บางทีคุณก็ต้องทำในสิ่ง ที่คนอื่นไม่ชอบ หรือต้องเอาชื่ อเสียงไปเสี่ยง เพื่อสิ่งที่ต้องการจะได้มาจริงๆ

6 เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำให้ทุกคนพอใจได้ เพราะคุณไม่สามารถทำ

ให้ทุกคนพอใจได้ตลอ ดหรอ กนะ และมันก็เป็นไปไ ม่ได้อีกแหละ ที่จะตอบสน อ งต่อทุกความ คาดหวังของใครๆ เพราะงั้นจึงไม่มีปร ะโยชน์อะไร ที่จะอ ดทนฝืนทำ เช่นนั้น เพราะคนแรก ที่คุณควรจะทำให้พึงพ อใจก็คือตัวคุณเองก่อนเลย

7 ความคิดของผู้คน มันเปลี่ยนไปได้ตลอ ด

เพราะ คนเราเปลี่ยนแปลงไปตลอ ดเวลา เวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน เพราะ คนเรามันอยู่ในสภาวะ ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดเวลา จนไม่สามารถมีตัวตน ที่เฉพาะเจาะจงได้ เพราะงั้น ความคิด และ มุมมองของคนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ง่ายๆ คือแม้ว่าตอนนี้ บางคนจะไม่ชอบคุณ แต่ว่าไม่นาน พวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจ มาชอบคุณก็ได้ ฉะนั้นแล้ว ความคิ ดของคนอื่น มันถึงไม่ค่อยสำคัญนัก

8 ชีวิตของคุณ ไม่ใช่ธุระของคนอื่นใด คนอื่น มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้ และตัวคุณเอง ก็เช่นเดียวกัน

เพราะความคิดคนอื่น มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัวตนได้แม้กระทั่ งคุณค่า ในตัวคุณได้ เว้นแต่ว่า ตัวคุณจะยอ มให้พวกเค้าทำ และสุดท้ายตัวคุณ เป็นคนที่เลือ กเส้นทางชีวิตเองทั้งนั้น

9 ชีวิตนี้ มันสั้นเกินกว่า ที่จะเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ เพราะ คุณมีชีวิตแค่ครั้งเดียว

ชีวิตมันไม่เหมือนละคร เพราะฉะนั้น คุณต้องใช้มันให้คุ้ม แล้วทำไมต้องไปกังวล เรื่องความคิดคนอื่นด้วยล่ะ จงทำในสิ่ งที่คุณคิด และตั้งใจไว้เถอะ และหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จ คุณก็อาจจะไม่ได้เห็นคนเหล่านั้น พูดพึมพำให้ได้ยินอีกแล้วนะ

ที่มา doungrasi