6 วิ ธีออมเงิน อนาคตมีเงินเป็นก้อน ชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเก็บเงินกับบทความ 6 วิ ธีออมเงิน อนาคตมีเงินเป็นก้อน ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง 1 เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออม หากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอย่ าง เช่น การเปลี่ยนโปรมือถือให้ถูกหรือ การยกเลิกเคเบิ้ลทีวี แน่นอนว่าต้องมีเ งินเหลือ ถ้าอย ากเก็บเงิ นให้ได้เพิ่มขึ้น ก็ให้เอาเงิ นที่เหลือนั้น จากที่เราต้องคอยจ่ายทุกๆเดือน มาออมก็จะได้เงิ น ออมเพิ่มขึ้น 2 หักเข้าบัญชีอัตโนมัติ …

6 วิ ธีออมเงิน อนาคตมีเงินเป็นก้อน ชีวิตไม่ลำบาก Read More

วิ ธีออมเงินให้อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการออมเงิน กับบทความ วิ ธีออมเงินให้อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ลงทุนอย่ างช าญฉลาด แนวคิด ในการออมเงิน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตหรือ การอ ดอาหาร การลงทุนกับรายได้ส่วนเกิน เป็นวิธีที่ดีในการเตรียมพร้อม สำหรับอนาคต นอ กจากนี้ยังมีแผน การออมเงินที่ดี ที่จะให้ผลประโยชน์จากดอ กเบี้ย ทบต้นแก่คุณอีกด้วยวิธีที่ยอ ดเยี่ยมวิธีหนึ่งในการออมเงินสำหรับอนาคต คือ การลงทุนในแผนรายได้ที่แน่นอนซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนจากเบี้ยประกันที่คุณจ่าย …

วิ ธีออมเงินให้อนาคตไม่ลำบาก Read More

30 วิ ธีดูแลตัวเอง ให้อายุเป็นเพียงตัวเลข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง กับบทความ 30 วิ ธีดูแลตัวเอง ให้อายุเป็นเพียงตัวเลข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างรบ้าง 1 เป็นผู้หญิงดูดี ไม่อ้วนไม่ผอม 2 ไม่เที่ยว ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม ฯลฯ 3 อย่ าแต่งหน้าจั ดจ้าน จนเกินไป อย่ าใส่ข น ต าปล อ …

30 วิ ธีดูแลตัวเอง ให้อายุเป็นเพียงตัวเลข Read More

7 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองจากคนใช้เ งิ นเก่ง เป็นคน มีเ งิ นเก็บ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนนิสัการใช้เงินเก่งให้เป็นคนที่เก็บเงิน กับบทความ 7 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองจากคนใช้เ งิ นเก่ง เป็นคน มีเ งิ นเก็บ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง 1 แบ่งเงินทันที ทันทีที่เงินออ ก สิ่งแรกที่ต้องทำคือจัดสรรเงินให้เป็นก้อน ๆ ก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันก้อนหนึ่งใช้ห นี้ อีกก้อนหนึ่งไว้ให้รางวัลตัวเอง และต้องไม่ลืมแบ่งอีกก้อน เป็นเงินออมไว้เผื่ออนาคตด้วยซึ่งการจัดสรรเงินนี้สามารถประยุกต์ได้ต ามรายรับรายจ่ายของแต่ละคน 2 ใช้จ่ายอย่ างรู้ตัว …

7 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองจากคนใช้เ งิ นเก่ง เป็นคน มีเ งิ นเก็บ Read More

ปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่ยังเล็ก อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกฝังเรื่องเงินให้กับลูกกับบทความ ปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่ยังเล็ก อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไร ว่าด้วยการเลี้ยงดูลูก และ สอนลูกของแต่ละบ้าน ก็จะมีวิธีเลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน อย่ างเรื่องราวของ 2 ครอบครัว บ้านหลังติดกันที่สอนลูกในการใช้ชีวิต แตกต่างกันอย่ างสิ้นเชิง บ้านหลังแรก.. ‘ ข า ยอาหารต ามสั่ง’ บ้านอีกหลังติดกัน… ‘ ให้เช่าวีดีโอ’ บ้านอาหารต ามสั่งมีลูกคนนึง บ้านให้เช่าวีดีโอ …

ปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่ยังเล็ก อนาคตไม่ลำบาก Read More

วิ ธีจัดการเงินเดือนให้พอใช้ ไม่เป็นห นี้เพิ่ม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการจัดการเงินเดือนให้พอใช้ กับบทความ วิ ธีจัดการเงินเดือนให้พอใช้ ไม่เป็นห นี้เพิ่ม ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เปลี่ยนความคิดเรื่องเงิ นเดือนน้อย การมีเ งินเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคในการเก็บออม แต่ความคิดที่ว่า ‘มีเงิ นเดือนน้อยจะเก็บเงิ นได้อย่ างไร แค่ใช้จ่ายก็แทบจะไม่พอ ในแต่ละเดือนแล้ว’ นี้ต่างหากเล่าที่เป็นอุปสรรคในการเก็บเ งิน ความคิดนี้ตัดกำลังคุณ ทั้งๆที่คุณยังไม่ทันได้ลองเริ่มต้น เก็บเงิ นเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นก้าวแรกในการเก็บเ งิน …

วิ ธีจัดการเงินเดือนให้พอใช้ ไม่เป็นห นี้เพิ่ม Read More

คนไม่จริงใจมักแสดง 6 อาการนี้อยู่เสมอ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการดูคนไม่จริงใจ กับบทความ คนไม่จริงใจมักแสดง 6 อาการนี้อยู่เสมอ ไปดูกันว่าจะต้องสังเกตุคนไม่จริงใจอย่ างไรบ้าง 1 เพิ่งรู้จักหรือเพิ่งเจอ กันครั้งแรก คุณจงทำตัวให้ ธรรมดามากที่สุด หากเขายังคงรับได้นั่น หมายความว่าเขาจริงใจ กับคุณหากเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อ ต้องการผลประโยชน์ บางอย่ างกับคุณนั่นเอง 2 หากคุณจนถ้าคุณจนเขาจะดูถูกเหยี ย ดหย าม คุณมั้ยเขาจะรังเกี ยจ คุณรึมั้ยแล้ว …

คนไม่จริงใจมักแสดง 6 อาการนี้อยู่เสมอ Read More

5 สิ่งที่คนอยู่เป็นชอบทำ อยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขในที่ทำงาน กับบทความ 5 สิ่งที่คนอยู่เป็นชอบทำ อยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ‘ คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ย าก’ ปัญหาที่คนทำงานต้องพบเจอ การที่เราต้องทำงานร่วมกับคน มากๆ ทำให้เราต้องพบเจอคนหล า ยรูปแบบ และแน่นอนว่า เราไม่สามารถเลือ กให้ที่ทำงานของเรา มีแต่คนที่เราชอบได้ มีคนจำนวน มากเลือ กที่จะลาออ กจากบริษัทเก่า เพื่อไปหาบริษัทใหม่ ถึงแม้ว่าที่ใหม่จะเงินน้อยกว่าก็ต าม …

5 สิ่งที่คนอยู่เป็นชอบทำ อยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก Read More

50 อาชีพทำวันช่วงวันหยุด เพิ่มรายได้ดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้อาชีพที่สามารถทำช่วงวันหยุดได้ กับบทความ 50 อาชีพทำวันช่วงวันหยุด เพิ่มรายได้ดี ไปดูกันว่ามีอาชีพใดบ้างที่เหมาะสมกับเพื่อนๆ 1 ข า ยของต ามตลาดนัด-ถนนคนเดิน เพราะตลาดนัดและถนนคนเดินเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีเงินสะพัดไม่น้อย ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีถนนคนเดินกันแบบเป็นล่ำเป็นสัน แต่เดี๋ยวนี้มีถนนคนเดิน เกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เมื่อโอกาสเปิดกว้างขนาดนี้แล้ว ก็นำของไปวางข า ยหาเงินเข้ากระเป๋าดีกว่า อย่างเช่น – สำหรับคนที่มีเงินทุนน้อยอาจจะข า ยเป็นของกิน อย่างของกินเล่น ขน ม เครื่องดื่ม …

50 อาชีพทำวันช่วงวันหยุด เพิ่มรายได้ดี Read More

2 วิ ธี เก็บเงินได้แสนแรกก่อนสิ้นปี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการออมเงิน กับบทความ 2 วิ ธี เก็บเงินได้แสนแรกก่อนสิ้นปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ‘ เก็บเงินให้ได้ล้านแรก’ พูดง่าย แต่ดูเหมือนย าก เพราะกว่าจะเก็บได้แต่ละเดือนแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าเรารู้จักวางแผน จัดสรรเงินเป็นสัดส่วน หรือมีตัวช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเงิน ให้เร็วขึ้นยิ่งมีโอกาสเก็บเงินและได้สัมผัสล้านแรกแน่นอน อย ากรู้มั้ยต้องทำอย่ างไรเรามีข้อมูลดีๆจาก เ ว็ บ ไ ซ ต์ s e …

2 วิ ธี เก็บเงินได้แสนแรกก่อนสิ้นปี Read More